UNIQUE функция

Функцията UNIQUE връща списък с уникални стойности в списък или диапазон. 

Връщане на уникални стойности от списък със стойности

Връщане на уникални имена от списък с имена

Пример за използване на =UNIQUE(B2:B11), за да се върне уникален списък с числа

Използване на функцията UNIQUE за сортиране на списък с имена

Забележка: Тази функция в момента е налична само за Microsoft 365 абонати.

=UNIQUE(масив;[by_col][exactly_once])

Функцията UNIQUE има следните аргументи:

Аргумент

Описание

масив

Задължителен

Диапазонът или масивът, от който да се върнат уникални редове или колони

[по_кол]

По желание

Аргументът by_col е логическа стойност, показваща как да сравните.

TRUE ще сравни колоните един с друг и ще върне уникалните колони

FALSE (или пропуснато) ще сравни редовете един с друг и ще върне уникалните редове

[exactly_once]

По желание

Аргументът exactly_once е логическа стойност, която ще върне редове или колони, които възникват точно веднъж в диапазона или масива. Това е концепцията за уникална база данни.

TRUE ще върне всички отделни редове или колони, които се появяват точно веднъж от диапазона или масива

FALSE (или пропуснато) ще върне всички отделни редове или колони от диапазона или масива

Забележки: 

  • Масивът може да се смята за ред или колона от стойности или комбинация от редове и колони със стойности. В примерите по-горе масивите за нашите формули UNIQUE са съответно диапазон D2:D11 и D2:D17.

  • Функцията UNIQUE ще върне масив, който ще прелее, ако е крайният резултат от формула. Това означава, че Excel ще създаде динамично диапазона на масива с подходящия размер, когато натиснете ENTER. Ако поддържащите ви данни са в таблица на Excel, масивът автоматично ще се преоразмерява, като добавяте или премахвате данни от диапазона за вашия масив, ако използвате структурирани препратки. За повече подробности вижте поведение на прелелите масиви в тази статия.

  • Excel има ограничена поддръжка за динамични масиви между работни книги и този сценарий се поддържа само когато и двете работни книги са отворени. Ако затворите работната книга източник, всички свързани формули за динамични масиви ще връщат #REF! грешка , когато бъдат обновени.

Примери

Пример 1

Този пример използва SORT и UNIQUE заедно, за да върне уникален списък с имена във възходящ ред.

Използване на UNIQUE с SORT за връщане на списък с имена във възходящ ред

Пример 2

Този пример има exactly_once, зададен на TRUE, и функцията връща само тези клиенти, които са имали услуга веднъж. Това може да е полезно, ако искате да идентифицирате хора, които не са се върнали за допълнителна услуга, така че да можете да се свържете с тях.

Използване на UNIQUE с occurs_once зададен като true, за да се върне списък с имена, които възникват само веднъж.

Пример 3

Този пример използва аммерсанд (&), за да съедини фамилията и първото име в пълно име. Обърнете внимание, че формулата препраща към целия диапазон от имена в A2:A12 и B2:B12. Това позволява Excel върне масив от всички имена.

Използване на UNIQUE с множество диапазони за свързване на колоните "Първо име/фамилия" в "Пълно име".

Съвети: 

  • Ако форматирате диапазона от имена като Excel таблица,формулата автоматично ще се актуализира, когато добавяте или премахвате имена.

  • Ако искате да сортирате списъка с имена, можете да добавите функцията SORT: =SORT(UNIQUE(B2:B12&" "&A2:A12))

Пример 4

Този пример сравнява две колони и връща само уникалните стойности между тях.

Използване на UNIQUE за връщане на списък с хора, които са продавачи.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

FILTER функция

RANDARRAY функция

SEQUENCE функция

SORT функция

SORTBY функция

Грешки #SPILL! в Excel

Поведение на динамичните масиви и прелелите масиви

Неяв оператор за сечение: @

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×