В тази статия е описан синтаксисът и употребата на WEEKDAY  в Microsoft Excel.

Описание

Връща деня от седмицата, съответстващ на зададена дата. По подразбиране денят се получава като цяло число в диапазона от 1 (неделя) до 7 (събота).

Синтаксис

WEEKDAY(пореден_номер;[връщане_тип])

Синтаксисът на функцията WEEKDAY има следните аргументи:

  • Пореден_номер    Задължително. Последователно число, което представя датата на деня, който се опитвате да намерите. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

  • Връщане_тип    Незадължително. Число, което определя типа на върнатата стойност.

Връщане_тип

Върнато число

1 или пропуснато

Числата от 1 (неделя) до 7 (събота). Работи като в предишните версии на Microsoft Excel.

2

Числата от 1 (понеделник) до 7 (неделя).

3

Числата от 0 (понеделник) до 6 (неделя).

11

Числата от 1 (понеделник) до 7 (неделя).

12

Числата от 1 (вторник) до 7 (понеделник).

13

Числата от 1 (сряда) до 7 (вторник).

14

Числата от 1 (четвъртък) до 7 (сряда).

15

Числата от 1 (петък) до 7 (четвъртък).

16

Числата от 1 (събота) до 7 (петък).

17

Числата от 1 (неделя) до 7 (събота).

Забележка

  • Microsoft Excel съхранява датите като поредни номера, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Ако serial_number извън диапазона за текущата базова стойност за дата, #NUM! връща грешка.

  • Ако return_type извън диапазона, зададен в таблицата по-горе, #NUM! връща грешка.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

14.02.2008

Формула

Описание (резултат)

Резултат

=WEEKDAY(A2)

Денят от седмицата с числа от 1 (неделя) до 7 (събота) (5)

5

=WEEKDAY(A2; 2)

Денят от седмицата с числа от 1 (понеделник) до 7 (неделя) (4)

4

=WEEKDAY(A2; 3)

Денят от седмицата с числа от 0 (понеделник) до 6 (неделя) (3)

3

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×