WEIBULL функция

Връща разпределението на Weibull. Това разпределение се използва при анализа на надеждност, например при изчисляване на средното време между отказите на устройство.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. WEIBULL.DIST функция.

Синтаксис

WEIBULL(x;алфа;бета;кумулативна)

Синтаксисът на функцията WEIBULL има следните аргументи:

 • x     Задължително. Стойността, за която трябва да се изчисли функцията.

 • "алфа"  Задължително. Параметър на разпределението.

 • "бета"  Задължително. Параметър на разпределението.

 • "кумулативна"     Задължително. Определя формата на функцията.

Забележки

 • Ако "x", "алфа" или "бета" не е числова стойност, WEIBULL връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако x < 0, WEIBULL връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако алфа ≤ 0 или бета ≤ 0, WEIBULL връща #NUM! стойност на грешката.

 • Формулата за кумулативната функция на разпределение на Weibull е:

  Уравнение

 • Формулата за функцията на вероятностната плътност на разпределението на Weibull е:

  Уравнение

 • Когато алфа = 1, WEIBULL връща експоненциалното разпределение с:

  Уравнение

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

105

Стойност, за която се оценява функцията

20

"алфа" параметър на разпределението

100

"бета" параметър на разпределението

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=WEIBULL(A2;A3;A4;TRUE)

Кумулативна функция на разпределението на Уейбул при горните условия (0,929581)

0,929581

=WEIBULL(A2;A3;A4;FALSE)

Функция на плътността на вероятностите на Уейбул при горните условия (0,035589)

0,035589

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×