Преминаване към основното съдържание
Support
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията XIRR в Microsoft Excel.

Описание

Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични. За да изчислите вътрешната норма на печалба за последователност от периодични парични потоци, използвайте функцията IRR.

Синтаксис

XIRR(стойности; дати; [предположение])

Синтаксисът на функцията XIRR има следните аргументи:

 • Стойности    Задължително. Последователност от парични потоци, които отговарят на разписание за плащания на определени дати. Първото плащане е незадължително и отговаря на цена или плащане, което се извършва в началото на инвестицията. Ако първата стойност е цена или плащане, тя трябва да бъде отрицателна. Всички следващи плащания се отчитат на базата на година от 365 дни. Последователността от стойности трябва да съдържа поне една положителна и една отрицателна стойност.

 • Дати    Задължително. Разписание от дати за плащане, които съответстват на плащанията в паричния поток. Датите могат да възникнат в произволен ред. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст. .

 • Предположение    Незадължително. Число, за което предполагате, че е близо до резултата от XIRR.

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Числа в датите са орязани до цели числа.

 • XIRR очаква поне един положителен паричен поток и един отрицателен паричен поток; В противен случай XIRR връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако произволно число в дати не е валидна дата, XIRR връща #VALUE! стойност на грешката.

 • Ако някое число в дати предшества началната дата, XIRR връща #NUM! стойност на грешката.

 • Ако стойностите и датите съдържат различен брой стойности, XIRR връща #NUM! стойност на грешката.

 • В повечето случаи не е нужно вие да задавате предположение за изчислението на XIRR. Ако предположение се пропусне, приема се за 0.1 (10 процента).

 • Функцията XIRR е тясно свързана с функция XNPV за нетна настояща стойност. Нормата на печалба, изчислена от XIRR, е лихвеният процент, съответстващ на XNPV = 0.

 • Excel използва итеративен метод за изчисляване на XIRR. Като използва променяща се ставка (започвайки от предположението), XIRR преминава цикли през изчислението, докато резултатът не стане точен в рамките на 0,000001 процента. Ако XIRR не може да намери резултат, който работи след 100 опита, #NUM! стойността за грешка #VALUE!. Ставката се променя, докато:

  Уравнение

  където:

  • di = i-та, или последната, дата за плащане.

  • d1 = нулевата дата за плащане.

  • di = i-то, или последното, плащане.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Стойности

Дати

-10 000

1.01.08

2,750

1.03.08

4,250

30.10.08

3,250

15.02.09

2,750

1.04.09

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=XIRR(A3:A7; B3:B7; 0,1)

Вътрешната ставка на доходност (0,373362535 или 37,34%)

37,34%

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×