В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията YEARFRAC в Microsoft Excel.

Описание

YEARFRAC изчислява дробната част от годината, представена с броя на целите дни между две дати (начална_дата и крайна_дата). Например можете да използвате YEARFRAC, за да намерите частта от целогодишните ползи или задължения, които да отнесете към конкретен период.

Синтаксис

YEARFRAC(начална_дата; крайна_дата; [база])

Синтаксисът на функцията YEARFRAC има следните аргументи:

  • Начална_дата    Задължително. Дата, която представя началната дата.

  • Крайна_дата    Задължително. Дата, представяща крайната дата.

  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Важно: 

  • Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2018;5;23) за 23-ия ден на май 2018 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

  • Функцията YEARFRAC може да върне грешен резултат, когато се използва база US (NASD) 30/360, а "начална_дата" е последният ден от февруари.

Забележки

  • Excel съхранява датите като поредни номера, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 г. е с пореден номер 1, а 1 януари 2018 г. е с пореден номер 43101, понеже е 43 101 дни след 1 януари 1900 г.

  • Всички аргументи се закръгляват надолу до цели числа.

  • Ако "начална_дата" или "крайна_дата" не са валидни дати, YEARFRAC връща стойност на грешка #VALUE!.

  • Ако basis < 0 или ако basis > 4, YEARFRAC връща стойност на грешка #NUM!.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

1.01.2012

Начална дата

30.07.2012

Крайна дата

Формула

Описание

Резултат

=YEARFRAC(A2;A3)

Дробна част от годината между 1.01.2012 и 30.07.12, изпускайки аргумента "база".

0,58055556

=YEARFRAC(A2;A3;1)

Дробна част между същите дати, като се използва аргументът "действителна/действителна база". Тъй като 2012 е високосна година, тя има база 366 дни.

0,57650273

=YEARFRAC(A2;A3;3)

Дробна част между същите дати, като се използва аргументът "действителна/365". Използва база от 365 дни.

0,57808219

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×