В тази статия е описан синтаксисът и употребата на Z.TEST  функция в Microsoft Excel.

Връща едностранната P-стойност на z-тест.

За дадена хипотетична генерална съвкупност с направена хипотеза за средното, x, Z.TEST връща вероятността средната стойност да бъде по-голяма от средната стойност на наблюдения в набор данни (масив) – т. е. наблюдаваната средна стойност.

За да видите как Z.TEST може да се използва във формула за пресмятане на двустранна вероятностна стойност, вижте "Забележки" по-долу.

Синтаксис

Z.TEST(масив;x;[сигма])

Синтаксисът на функцията Z.TEST има следните аргументи:

 • "масив"     Задължително. Масив или диапазон от данни, за който да се провери x.

 • x     Задължително. Стойността, която се проверява.

 • "сигма"     Незадължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност (известната). Ако се пропусне, се използва стандартното отклонение на извадка.

Забележки

 • Ако масив е празно, Z.TEST връща грешната стойност #N/A.

 • Когато сигма не е пропуснато, Z.TEST се пресмята както следва:

  Z.TEST( масив;x;сигма ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(масив)- x) / (sigma/√n);TRUE)

  или когато сигма е пропуснато:

  Z.TEST( масив;x ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(масив)- x) / (STDEV(масив)/√n);TRUE)

  където x е средната стойност на извадката AVERAGE(масив), а n е COUNT(масив).

 • Z.TEST представлява вероятността средната стойност да е по-голяма от наблюдаваната стойност AVERAGE(масив), когато средната стойност на генералната съвкупност е μ0. От симетрията на нормалното разпределение, ако AVERAGE(масив) < x, Z.TEST ще върне стойност, по-голяма от 0,5.

 • Следващата формула на Excel може да се използва за пресмятане на двустранната вероятност средната стойност да бъде по-далече от x (във всяка посока), отколкото AVERAGE(масив), когато средната стойност на генералната съвкупност е x:

  =2 * MIN(Z.TEST(масив;x;сигма), 1 - Z.TEST(масив;x;сигма)).

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=Z.TEST(A2:A11;4)

Стойност на едностранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4); 1 - Z.TEST(A2:A11;4))

Стойност на двустранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11;6)

Стойност на едностранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6); 1 - Z.TEST(A2:A11;6))

Стойност на двустранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 6 (0,273913)

0,273913

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×