Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ZTEST в Microsoft Excel.

Връща едностранната стойност на вероятност на z-тест. За дадена средна генерална съвкупност с хипотеза, μ0, ZTEST връща вероятността средната стойност да бъде по-голяма от средната стойност на наблюденията в набора данни (масив) – т.е. наблюдаваната средна стойност.

За да видите как ZTEST може да се използва във формула за пресмятане на двустранна вероятностна стойност, вижте "Забележки" по-долу.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. Z.TEST функция.

Синтаксис

ZTEST(масив;x;[сигма])

Синтаксисът на функцията ZTEST има следните аргументи:

 • "масив"     Задължително. Масив или диапазон от данни, за който да се провери x.

 • X     Задължително. Стойността, която се проверява.

 • "сигма"     Незадължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност (известната). Ако се пропусне, се използва стандартното отклонение на извадка.

Забележки

 • Ако масив е празно, ZTEST връща грешната стойност #N/A.

 • Когато сигма не е пропуснато, ZTEST се пресмята както следва:

  Формула

  или когато сигма е пропуснато:

  формула

  където x е средната стойност AVERAGE(масив); s е стандартното отклонение на извадката STDEV(масив); а n е броят на наблюдения в извадката COUNT(масив).

 • ZTEST представлява вероятността средната стойност да е по-голяма от наблюдаваната стойност AVERAGE(масив), когато средната стойност на генералната съвкупност е μ0. От симетрията на нормалното разпределение, ако AVERAGE(масив) < μ0, ZTEST ще върне стойност, по-голяма от 0.5.

 • Следващата формула на Excel може да се използва за пресмятане на двустранната вероятност средната стойност да бъде по-далече от μ0 (във всяка посока), отколкото AVERAGE(масив), когато средната стойност на генералната съвкупност е μ0:

  =2 * MIN(ZTEST(масив;μ0;сигма), 1 – ZTEST(масив;μ0;сигма)).

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=ZTEST(A2:A11;4)

Стойност на едностранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;4); 1 - ZTEST(A2:A11;4))

Стойност на двустранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 4 (0,181148)

0,181148

=ZTEST(A2:A11;6)

Стойност на едностранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;6); 1 - ZTEST(A2:A11;6))

Стойност на двустранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 6 (0,273913)

0,273913

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×