В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ZTEST в Microsoft Excel.

Връща едноопашната вероятностна стойност на z-тест. За дадена хипотезирана средна стойност на генералната съвкупност μ0 ZTEST връща вероятността средната стойност на извадката да бъде по-голяма от средната стойност на наблюденията в набора от данни (масив) – т.е. наблюдаваната средна стойност на извадката.

За да видите как ZTEST може да се използва във формула за пресмятане на двустранна вероятностна стойност, вижте "Забележки" по-долу.

Важно: Тази функция е заместена с една или няколко нови функции, които могат да предоставят подобрена точност и чиито имена по-добре отразяват употребата им. Макар че тази функция все още е достъпна за обратна съвместимост, трябва да обмислите използването на новите функции от сега нататък, защото тази функция може да не е достъпна в бъдещи версии на Excel.

За повече информация относно новата функция вж. Z.TEST функция.

Синтаксис

ZTEST(масив;x;[сигма])

Синтаксисът на функцията ZTEST има следните аргументи:

 • "масив"     Задължително. Масив или диапазон от данни, за който да се провери x.

 • "x"     Задължително. Стойността, която се проверява.

 • "сигма"     Незадължително. Стандартното отклонение на генералната съвкупност (известната). Ако се пропусне, се използва стандартното отклонение на извадка.

Забележки

 • Ако масив е празно, ZTEST връща грешната стойност #N/A.

 • Когато сигма не е пропуснато, ZTEST се пресмята както следва:

  Формула

  или когато сигма е пропуснато:

  Формула

  където x е средната стойност AVERAGE(масив); s е стандартното отклонение на извадката STDEV(масив); а n е броят на наблюдения в извадката COUNT(масив).

 • ZTEST представлява вероятността средната стойност да е по-голяма от наблюдаваната стойност AVERAGE(масив), когато средната стойност на генералната съвкупност е μ0. От симетрията на нормалното разпределение, ако AVERAGE(масив) < μ0, ZTEST ще върне стойност, по-голяма от 0.5.

 • Следващата формула на Excel може да се използва за пресмятане на двустранната вероятност средната стойност да бъде по-далече от μ0 (във всяка посока), отколкото AVERAGE(масив), когато средната стойност на генералната съвкупност е μ0:

  =2 * MIN(ZTEST(масив;μ0;сигма), 1 – ZTEST(масив;μ0;сигма)).

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=ZTEST(A2:A11;4)

Стойност на едностранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;4); 1 - ZTEST(A2:A11;4))

Стойност на двустранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 4 (0,181148)

0,181148

=ZTEST(A2:A11;6)

Стойност на едностранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(ZTEST(A2:A11;6); 1 - ZTEST(A2:A11;6))

Стойност на двустранно ограничена вероятност на z-тест за набора данни по-горе при средната генерална съвкупност с направена хипотеза от 6 (0,273913)

0,273913

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×