Добавяне или премахване на вторична ос в диаграма в Excel

Работете навсякъде от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде с най-новите функции и актуализации.

Надстройване сега

Когато числата в диаграмата се различават значително от серия от данни към серията от данни или когато имате смесени типове данни (цена и обем), начертавате една или повече серии от данни върху вторична вертикална ос (на стойностите). Мащабът на вторичната вертикална ос показва стойностите за свързаната серия от данни. Вторичната ос работи добре в диаграма, която показва обединение на колонна и линейна диаграма. Можете бързо да покажете диаграма като тази, като промените диаграмата си в Комбинирана диаграма.

алтернативен текст

Вашият браузър не поддържа видео.

Забележка: Процедурата по-долу се отнася за Office 2013 и по-новите версии. Търсите стъпки за Office 2010?

 1. Изберете диаграма, за да отворите инструменти за диаграма.

 2. Изберете проектиране > Промяна на типа на диаграмата.

 3. Изберете комбинирана > колонна диаграма с клъстери по вторичната ос.

 4. Изберете Вторична ос за серията от данни, която искате да покажете.

 5. Изберете стрелката за падащо меню и изберете линия.

 6. Изберете OK.

Добавяне или премахване на Вторична ос в диаграма в Office 2010

Когато стойностите в 2D диаграма се променят значително от една към друга серия от данни или когато имате смесени типове данни (например цена и обем), можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична вертикална ос (на стойностите). Мащабът на вторичната вертикална ос показва стойностите за свързаната серия от данни.

алтернативен текст

След като добавите към 2D диаграмата вторична вертикална ос, можете да добавите и вторична хоризонтална ос (на категориите), която може да е полезна в XY (точкова) или в мехурчеста диаграма.

За по-лесно различаване на серията от данни, които се изчертават по вторичната ос, може да промените типа на диаграмата. Например в колонна диаграма може да превърнете серията от данни по вторична ос в линейна диаграма.

Важно: За да изпълните следните процедури, трябва да имате съществуваща 2D диаграма. 3D диаграмите не поддържат вторични оси.

По вторичната вертикална ос можете да чертаете серии от данни една по една. За да начертаете няколко серии от данни по вторичната вертикална ос, повторете тази процедура за всяка серия от данни, които искате да покажете по вторичната вертикална ос.

 1. Щракнете в диаграмата върху серията от данни, която искате да начертаете по вторичната вертикална ос, или направете следното, за да изберете серията от данни от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката в полето Елементи на диаграма, а след това щракнете върху серията от данни, която искате да начертаете по вторичната вертикална ос.

   Изображение на лентата

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на серия от данни.

  Забележка: Ако се отвори друг диалогов прозорец, повторете стъпка 1 и изберете серия от данни в диаграмата.

 3. В раздела Опции на серията, под Начертай серията на щракнете върху Вторичната ос, а след това върху Затвори.

  В диаграмата се показва вторична вертикална ос.

 4. За да промените показването на вторичната вертикална ос, направете следното:

  1. В раздела Оформление, в групата Оси щракнете върху Оси.

  2. Щракнете върху Вторична вертикална ос и след това щракнете върху желаната опция за показване.

 5. За да промените опциите за вторичната вертикална ос, направете следното:

  1. Щракнете с десния бутон върху вторичната вертикална ос и след това щракнете върху Форматиране на ос.

  2. Под Опции за осите изберете опциите, които искате да използвате.

За да изпълните тази процедура, трябва да имате диаграма, която показва вторична вертикална ос. За да добавите вторична вертикална ос, вижте Добавяне на вторична вертикална ос.

 1. Щракнете върху диаграма, която показва вторична вертикална ос.

  Показват се Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Оси в раздела Оформление, в групата Оси.

  алтернативен текст

 3. Щракнете върху Вторична хоризонтална ос и след това щракнете върху желаната опция за показване.

 1. В диаграмата щракнете върху серията от данни, която искате да промените.

  Показват се Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху серията от данни, да щракнете върху Промяна на типа диаграма за серията и след това да продължите със стъпка 3.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Промяна не типа диаграма.

  изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Промяна не типа диаграма щракнете върху типа диаграма, който искате да използвате.

  Първото поле показва списък на категориите за тип на диаграма, а второто поле показва наличните типове диаграми за всяка категория за типа на диаграмата. За повече информация относно типовете диаграми, които можете да използвате, вижте Налични типове диаграми.

Забележка: Можете да променяте типа на диаграмата само серия по серия. За да промените типа диаграма на повече от една серия от данни в диаграмата, повторете стъпките от тази процедура за всяка серия от данни, която искате да промените.

 1. Щракнете върху диаграмата, показваща вторичната ос, която искате да премахнете.

  Показват се Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела Оформление, в групата Оси щракнете върху Оси, върху Вторична вертикална ос или Вторична хоризонтална ос и след това върху Няма.

  алтернативен текст

Съвети: 

 • Можете също да щракнете върху вторичната ос, която искате да изтриете, и след това да натиснете клавиша DELETE, или да щракнете с десния бутон върху вторичната ос и след това щракнете върху Изтриване.

 • За да премахнете вторични оси веднага след като сте ги добавили, щракнете върху отмениБутонът "Отмени" в лентата с инструменти за бърз достъпили натиснете CTRL + Z.

Когато стойностите в диаграмата се променят значително от една към друга серия от данни, можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична ос. Можете да използвате вторична ос също и като част от комбинирана диаграма, когато имате смесени типове данни (например цена и обем) в една и съща диаграма.

В тази диаграма основната вертикална ос отляво се използва за обемите на продажбите, а вторичната вертикална ос отдясно – за цифрите за цените.

алтернативен текст

Направете едно от следните неща:

Добавяне на вторична ос

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac: в менюто изглед щракнете върху оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Диаграма | Проектиране на лентата.

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата и всички маркер на данни, които серия от данни станат избрани.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Оси > и изберете между Вторична хоризонтална или Вторична вертикална.

Добавяне на надпис на оста за вторична ос

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac: в менюто изглед щракнете върху оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Диаграма | Проектиране на лентата.

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата и всички маркер на данни, които серия от данни станат избрани.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Надписи на осите > и изберете между Вторична хоризонтална или Вторична вертикална.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×