Изчакване когато импортирате персонализиране на големи файлове в Microsoft Dynamics CRM

Важно: Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Не забравяйте да резервно копие на системния регистър, преди да го промените. Уверете се, че знаете как да го възстановите, ако впоследствие възникне проблем. За повече информация как да архивирате, възстановите и модифициране на системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

256986 описание на системния регистър на Microsoft Windows

Симптоми

Когато импортирате персонализиране на големи файлове в Microsoft Dynamics CRM 3.0 или в Microsoft Dynamics CRM 4.0, изчакване. Освен това получавате едно от следните съобщения за грешка.

Съобщение за грешка 1

Импортиране на изтичане на времето.


Съобщение за грешка 2

Заявка за максимална дължина надвишава.

Съобщение за грешка 3

Файлът не може да бъде качен или импортирането е неуспешно

Съобщение за грешка 4

Това не е валиден файл за персонализация. Използвайте. XML файл, генериран от експортирани персонализации.

Ако DevErrors е зададена стойност "На" във файла Web.config, ще получите следното съобщение за грешка:

Microsoft CRM платформа за грешка:


Грешка описание: Изчакване изтекъл


Подробни данни за грешката: Подробна информация за тази грешка не са предвидени от платформата.


Номер на грешка: 0x80040E31

Освен това когато надстройвате голяма база данни на Microsoft CRM от Microsoft Business Solutions - 1.2 CRM за Microsoft Dynamics 3.0 или от Microsoft Dynamics CRM 3.0 към Microsoft Dynamics CRM 4.0, можете да получите следното съобщение за грешка:

09:54:25 | Грешка | Инсталирайте изключение. Системно изключение: Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallDatabaseAction действие е неуспешно. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: времето на изчакване изтече. Изтичането на периода на изчакване преди извършването на операцията или сървърът не отговаря. в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() в Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.DatabaseUtility.ExecuteSql (InstallDatabase база данни sql низ, Int32 timeout) в Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.SqlScriptAction.Execute() в Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.DatabaseInstaller.Install (Int32 languageCode низ файл, Boolean надстройка) в Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallDatabaseAction.Do (IDictionary параметри) в Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction (действие действие, IDictionary параметри, Boolean отмяна)---край на вътрешното стека за грешки---в Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction (действие действие, IDictionary параметри, Boolean отмяна) в Microsoft.Crm.Setup.Common.Installer.Install (IDictionary stateSaver) в Microsoft.Crm.Setup.Server.DatabaseInstaller.Install (IDictionary stateSaver) в Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.InternalInstall (IDictionary stateSaver) в Microsoft.Crm.Setup.Common.ComposedInstaller.Install (IDictionary stateSaver) в Microsoft.Crm.Setup.Server.ServerSetup.Upgrade (IDictionary данни) в Microsoft.Crm.Setup.Server.ServerSetup.Run()

Причина

Този проблем възниква, защото е налице едно от следните условия:

 • Времето, който се използва за импортиране на файлове, персонализиране или надстройване на Microsoft Business Solutions - CRM надвишава OLEDBTimeout стойността по подразбиране в Microsoft Dynamics CRM на компютъра, на който работи Microsoft SQL Server.

 • Времето, което се използва за импортиране на файлове, персонализиране или надстройване на Microsoft CRM надвишава ExtendedTimeout стойност, която се използва за дълготрайни операции.

  Забележка: Запис в системния регистър ExtendedTimeout на сървъра на Microsoft Dynamics CRM не трябва да е зададено на стойност, която е по-голям от 2,147,483,647. Това е максималната стойност, която да използвате записа в системния регистър ExtendedTimout.

  Забележка: Импортиране на файлове, персонализиране може да бъде продължителна операция.

 • Размерът на файла Customization.xml е по-голяма от 7.5 мегабайта (МБ).

  Бележки

  • Когато експортирате обекти се създава Customization.xml файл.

  • По подразбиране Microsoft ASP.NET ограничава размера на HTTP заявка 8 МБ.

Решение

За да разрешите този проблем, използвайте един или няколко от следните методи.

Метод 1: Добавяне на OLEDBTimeout и ExtendedTimeout подключове на системния регистър за увеличаване на времето за изчакване стойности

Предупреждение Неправилното модифициране на системния регистър с помощта на редактора на системния регистър или по друг начин може да доведе до възникване на сериозни проблеми. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не гарантира, че тези проблеми могат да бъдат разрешени. Вие поемате риска при модифициране на системния регистър.

 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху изпълнение, въведете regeditи щракнете върху OK.

 2. Намерете следния подключ на системния регистър:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM

 3. С десния бутон върху MSCRM, посочете Създайи след това щракнете върху DWORD стойността за създаване на нова DWORD стойност.

 4. Преименувайте стойността DWORD следната стойност:

  OLEDBTimeout

  Забележка: Тази стойност е чувствителна

 5. С десния бутон върху DWORD стойността и след това щракнете върху Промяна.

 6. В диалоговия прозорец Редактиране на DWORD стойност въведете 86400 в полето Value data , щракнете върху Decimalбазата опцията и след това щракнете върху OK.


  Забележка: Според изискванията на компютъра, на който работи SQL server и броя на файловете с настройки стойността може да бъде по-голям от 86400. Стойността на 86400 е еквивалентно на 24 часа. Това трябва да само извършва временно или като стъпка за отстраняване на неизправности. Препоръчителната стойност за това е между 30 и 300. Оставя твърде високо тази настройка може да доведе до проблеми с производителността.

 7. С десния бутон върху MSCRM, посочете Създайи след това щракнете върху DWORD стойността за създаване на нова DWORD стойност.

 8. Преименувайте стойността DWORD следната стойност:

  ExtendedTimeout

 9. С десния бутон върху DWORD стойността и след това щракнете върху Промяна.

 10. В диалоговия прозорец Редактиране на DWORD стойност въведете 1000000 в полето стойност и след това щракнете върху OK.

  Бележки

  • В полето за стойност можете да въведете стойността, която е по-голям от 1 000 000. Обаче не въвеждайте стойност, която е по-голям от 2,147,483,647. Това е шестнадесетичен 0x7FFFFFFF.

  • Важно: ако той вече съществува, забележете текущата стойност. След като завършите импортирането или надстройка за Microsoft Dynamics CRM, задайте стойността на този ключ обратно към първоначалната стойност или изтриете ключ, ако вече не съществува. OLEDBTimeout стойността по подразбиране е 30 секунди.

Метод 2: Промяна на параметрите в две различни Web.config файлове

 1. Щракнете върху Старт, Всичкипрограми, щракнете върху Административни инструментии след това щракнете върху Диспечер на интернет информационни услуги (IIS).

 2. Разгънете името на сървъра и след това разгънете уеб сайтове.

 3. С десния бутон върху уеб сайта на Microsoft CRM v3.0 или уеб сайта на Microsoft CRM v4.0 и след това щракнете върху Отвори.

 4. С десния бутон върху файла Web.config, щракнете върху Отвори си след това щракнете върху Notepad.

 5. В Notepad Намерете следния ред.

  <httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192"/>
 6. Промяна на HttpRuntime = "3600" и променете maxRequestLength = "20 000".

 7. Запишете и затворете файла Web.config.

 8. В директорията, в която сте отворили файла Web.config отворете папката MSCRMServices.

 9. С десния бутон върху файла Web.config, щракнете върху Отвори си след това щракнете върху Notepad.

 10. В Notepad Намерете следния ред.

  <httpRuntime maxRequestLength="8192"/>
 11. Променете maxRequestLength = "20 000".

 12. Запишете и затворете файла Web.config.

  • Важно: след завършване на действието, което изисква по-горе промени във файла web.config, тези параметри трябва да бъдат нулирани до стойностите им по подразбиране.


Допълнителна информация

OLEDBTimeout стойност

OLEDBTimeout стойност е секунди. По подразбиране стойността на OLEDBTimeout е 30 секунди. OLEDBTimeout стойност определя стойността на времето за изчакване SQL, която се използва за една SQL заявка. Увеличената OLEDBTimeout стойност е полезно, когато SQL server е претоварен. Освен това заявката отнема повече време за обработка.

ExtendedTimeout стойност

ExtendedTimeout стойност е милисекунди. По подразбиране стойността на ExtendedTimeout е 1000000 милисекунди. ExtendedTimeout стойност определя стойност за таймаут ASP.NET, която се използва за импортиране на заявки. Стойността на времето за изчакване трябва да бъде по-голям от време за завършване на процеса на импортиране на целия. Увеличената ExtendedTimeout стойност е полезно, когато процесът на импортиране отнема много време.

Забележка: Когато изпълнението на SQL server е бавно или много персонализиране файлове за импортиране, процесът на импортиране отнема много време.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×