Симптоми

Когато използвате Windows Defender, има две обстоятелства, при които може да получите съобщение, което се отнася до актуализации на дефинициите:

 • Когато отворите Windows защитника, получавате съобщение, което гласи, че трябва да проверите за нови дефиниции.

  Ако това описва вашата ситуация, опитайте Метод 1.

 • Когато опитате да проверите за актуализации в Windows Defender, получавате съобщение за грешка, което гласи, че актуализациите на дефиниции не могат да бъдат проверени, изтеглени или инсталирани.

  Ако това описва вашата ситуация, опитайте Метод 2.

Вижте всички възможни съобщения за грешки.

Инструкциите в тази статия са предназначени за начинаещи компютърни потребители и такива с повече опит с компютрите.

Ако сте домашен потребител и този проблем е на персоналния ви компютър, можете да получите безплатна поддръжка по телефон, чат или имейл. Ако този проблем е възникнал на мрежов компютър на работното ви място, прочетете раздела „Информация за потребители в корпоративна мрежа“.


Решение

Метод 1: Проверете за актуализации в Windows Defender

За да проверите за актуализации в Windows защитника, изпълнете следните стъпки:

 1. Стартирайте в Windows защитника, ако още не е отворен. За да направите това, щракнете върху Старт, щракнете върху Програми и след това щракнете върху Windows Defender.

 2. Проверете за нови дефиниции. За целта щракнете върху Проверка за актуализации сега.

Метод 2: Инсталирайте ръчно дефинициите за актуализация и проверете файловете на Windows Update

Microsoft осигурява актуализации на Windows Defender посредством Windows Update, автоматичните актуализации, както и услугата Windows Server Update Service (WSUS). В някои случаи е възможно да получите съобщения за грешки поради проблеми с тези услуги, а не с Windows Defender. За да определите източника на проблема, първо опитайте ръчно да инсталирате дефинициите на актуализацията. Ако можете ръчно да инсталирате дефинициите на актуализацията, проблемът най-вероятно е причинен от проблем с Windows Update.

Стъпка 1: Рестартирайте компютъра, ако е необходимо

Върнете се към Windows Defender и обърнете внимание на кода за грешка в началната страница. Ако съобщението за грешка, получено в Windows защитника, съдържа кода 0x80240016, рестартирайте компютъра. Ако съобщението за грешка, получено в Windows защитника, не съдържа 0x80240016, преминете към стъпка 2.

Стъпка 2: Инсталирайте ръчно дефинициите на актуализацията

За ръчно инсталиране на дефинициите на актуализацията изпълнете следните стъпки:

 1. Посетете портала за защита на един от следните сайтове на Microsoft:

  • Ако използвате английската версия на Windows, посетете Портала за въпроси, свързани със защитата, на следния сайт на Microsoft:

   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx

  • За допълнителна информация относно портала за защита за версии на Windows, различни от английската, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

   923159 Ръчно изтегляне на най-новите актуализации на дефиниции за Windows Defender

 2. Следвайте стъпките на уеб сайта, за да изтеглите и инсталирате съответните актуализации на дефиниции.

 3. Ако не можете да инсталирате ръчно актуализациите на дефиниции,или ако продължавате да получавате съобщения за грешки относно актуализациите на дефиниции в Windows Defender, причината за проблема е извън обхвата на тази статия. В този случай можете да помолите някой познат за помощ или да се свържете с техническата поддръжка.

  За повече информация относно начините за връзка с местното представителство на Microsoft посетете следния уебсайт.

  http://support.microsoft.com/bg-bg/contactus/

 4. Ако сте успели да инсталирате ръчно дефинициите на актуализацията, проблемът най-вероятно е причинен от проблем с Windows Update. Затова можете да продължите със стъпка 3.

Стъпка 3: Проверете дали имате всички необходими файлове на Windows Update

За да се уверите, че имате всички необходими файлове на Windows Update, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете уеб сайта Windows Update. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft:

  http://www.windowsupdate.com

 2. Инсталирайте всички препоръчани актуализации. Ако имате проблеми с Windows Update, проблемът е другаде и е необходимо разширено отстраняване на неизправности. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, препоръчително е да помолите някой познат за помощ или да се свържете с техническата поддръжка. За допълнителна информация относно отстраняване на неизправности и информация как да получите безплатна техническа поддръжка, ако сте домашен потребител, посетете следния сайт на Microsoft:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkID=21608

Метод 3: Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)

Уверете се, че няма проблеми с Windows Update, автоматичните актуализации или услугата Windows Server Update Service (WSUS).

Microsoft осигурява актуализации на Windows Defender посредством Windows Update, автоматичните актуализации, както и услугата Windows Server Update Service (WSUS). В някои случаи може да получите съобщения за грешка, причинени от проблеми с някоя от тези услуги. В този случай тези съобщения за грешка нямат отношение към самия Windows Defender. За отстраняване на потенциален проблем с Windows Update (Актуализация на Windows) изпълнете следните стъпки:

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7

 1. Потърсете съобщения за грешки във файла Windowsupdate.log. За да го разгледате, изпълнете следните стъпки:

  1. Щракнете върху Старт, въведете %windir%\windowsupdate.log в полето Начало на търсене и след това натиснете ENTER.

  2. За допълнителна информация как да прочетете съдържанието на файла Windowsupdate.log щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

   902093 Как се прочита съдържанието на файла Windowsupdate.log

 2. Отидете на следния уеб сайт на Microsoft:

  http://windowshelp.microsoft.com/windows/bg-bg/search.aspx?=&qu=%22windows+update+error%22

 3. На уеб страницата „Помощ и статии „как да“ за Windows“ въведете ключовите думи, които описват проблема.

Microsoft Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003

 1. Потърсете съобщения за грешки във файла Windowsupdate.log. За да го разгледате, изпълнете следните стъпки:

  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете %windir%\windowsupdate.log в полето Отвори и след това натиснете ENTER.

  2. За допълнителна информация как да прочетете съдържанието на файла Windowsupdate.log щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

   902093 Как се прочита съдържанието на файла Windowsupdate.log

 2. Отидете на следния уеб сайт на Microsoft:

  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx

 3. На уеб страницата "Опции" въведете ключовите думи, които описват проблема.

Повече информация

Подробно описани симптоми

Тук са изброени конкретните съобщения за грешки, които може да се появят. Изберете случая, който описва най-добре вашата ситуация, за да продължите към съответния метод, който да приложите.

Ситуация 1: Когато се опитате да стартирате Windows Defender, получавате следното съобщение за грешка:

Проверете за нови дефиниции.
Дефинициите позволяват на Windows Defender да открива най-новите зловредни и нежелани софтуерни програми и да предотврати стартирането им на компютъра.

Ако това описва вашата ситуация, опитайте Метод 1.

Ситуация 2: Когато опитате да проверите за актуализации, да изтеглите актуализации или да инсталирате актуализации от уеб сайта Windows Update, получавате някое от следните съобщения за грешка:

Програмата не може да провери за актуализации на дефиниции
Открита грешка: Код error_code

или

Програмата не може да изтегли актуализации на дефиниции
Открита грешка: Код error_code

или

Програмата не може да инсталира актуализации на дефиниции
Открита грешка: Код error_code

Забележка Кодът error_code, включен в тези съобщения, представлява кода на грешката, която получавате, и може да се променя. Най-често срещаните кодове на грешки са 0x8024402f или 0x80240016. Но може също да получите и друг код на грешка, като например някой от следните:

 • 0x8024402c

 • 0x80240022

 • 0X80004002

 • 0x80070422

 • 0x80072efd

 • 0x80070005

 • 0x80072f78

 • 0x80072ee2

 • 0x8007001B

Ако това описва вашата ситуация, опитайте Метод 2.

Съвети за предотвратяване

Windows Defender има опция за автоматично проверяване за нови дефиниции. За да включите опцията за автоматично проверяване за нови дефиниции, следвайте тези стъпки:

 1. Стартирайте Windows Defender.

 2. Щракнете върху Инструменти и след това върху Опции.

 3. Под Автоматично сканиране щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Автоматично сканиране на моя компютър.

 4. Поставете отметка в квадратчето Проверка за актуализирани дефиниции преди сканиране, след което щракнете върху Запиши Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или съответно потвърдете.

Windows Defender взаимодейства с функцията за автоматични актуализации на Windows за автоматично инсталиране на най-новите дефиниции.
За да активирате функцията за автоматични актуализации, изпълнете следните стъпки, в съответствие с вашата операционна система:

Windows XP и Windows Server 2003

 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете wuaucpl.cpl в полето Отваряне, след което щракнете върху OK.

 2. Щракнете върху Автоматично, след което щракнете върху OK.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7

 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Всички програми и след това щракнете върху Windows Update.

 2. Щракнете върху Промяна на настройките.

 3. Щракнете върху Инсталирай актуализациите автоматично (препоръчва се).

 4. Под Препоръчвани актуализации, щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Включвай препоръчваните актуализации при изтегляне, инсталиране или уведомяване за актуализации, и след това щракнете върху OK.

  Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Допълнителна информация

За допълнителна информация относно отстраняването на тези проблеми щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:

836941 Може да се появят временни грешки, свързани с връзката, когато използвате Windows Update или Microsoft Update, за да инсталирате актуализации

924123 При актуализиране на дефинициите на Windows Defender в Windows 2000 се появява следното съобщение за грешка: „0x80240022 – в устройството е поставена грешна дискета.“

919448 Получавате съобщение за грешка, когато се опитвате да актуализирате набора от дефиниции на Windows Defender на компютър, работещ с услугата Software Update Services (SUS) 1.0: “грешка 0x8024002b”

816731 Съобщение за грешка: „0x80070005 Достъпът е отказан. Нямате разрешение да изпълнявате поисканата операция"

900936 Може да получите съобщение за грешка „0x8024402C“ при сканиране за актуализации на уеб сайта на Windows Update

818018 Отстраняване на проблеми при свързване към Windows Update или Microsoft Update

906602 Отстраняване на честосрещани инсталационни проблеми с Windows Update, Microsoft Update и услугите Windows Server Update Services За да видите честозадавани въпроси относно Windows Defender, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/defender/support.mspx За да видите честозадавани въпроси относно Windows Update, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx Информация за потребители в корпоративна мрежа

Можете да използвате методите стъпка по стъпка в тази статия, за да отстраните този проблем на вашия служебен компютър. Но ако сте в корпоративна среда, възможно е мрежовият администратор да е конфигурирал мрежата така, че да не ви позволява да изтеглите дефинициите. Освен това е възможно мрежовият администратор да е разположил в мрежата сървъра Microsoft Software Update Services. Например мрежата може да използва услугата Software Update Service (SUS) 1.0. Windows Defender не може да получава актуализации от SUS 1.0. Ако е така, мрежовият администратор трябва да разположи услугата Windows Server Update Services (WSUS). Дефинициите за Windows Defender трябва да се предлагат от сървъра на WSUS. Затова преди да опитате методите в тази статия на работното си място, трябва първо да се свържете с мрежовия администратор, за да разберете дали изобщо е възможно да опитате да разрешите проблема сами.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×