Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Център за достъпност на Office

Приложенията на Office работят с настройките и функциите за достъпност на повечето устройства. С тези настройки можете да ги направите по-лесни за използване. Можете например да обърнете цветовете или да промените цветовия контраст, за да виждате по-добре на екрана. Или можете да управлявате устройството с клавиатурата вместо с мишката и т.н.

Начинът, по който избирате тези настройки, зависи от вида на устройството ви: Windows, Mac, iOS или Android.

Windows 10 предлага центъра за улеснен достъп с множество вградени функции в помощ на хората с увреждания. Основните настройки, свързани с достъпността, можете да намерите в менюто за улеснен достъп под Настройки. Можете също да стартирате функциите за достъпност, като например "Разказвач" или "Лупа", в настройките за улеснен достъп.

За да отворите бързо екрана Улеснен достъп, натиснете клавиша с емблемата на Windows+U. Или въведете "Улеснен достъп" в полето за търсене.

Използване на разказвача

"Разказвач" е приложение за четене на екрана, вградено в Windows 10, и приложенията на Office 365 са оптимизирани за работа с разказвача. За да започнете, отидете на Първи стъпки с разказвача.

Използване на цвят с висок контраст

Ако искате по-висок контраст на цвета, за да виждате по-добре текста и елементите на екрана и да не напрягате очите си, можете да включите режима на повишена четливост. За по-нататъшни указания вижте Използване на режима на повишена четливост в Windows

Увеличаване на съдържанието на екрана

С инструмента "Лупа" можете да увеличавате части от съдържанието на екрана. Можете да зададете за лупата да е на "Цял екран" или "Леща".

 • За бързо стартиране на лупата натиснете клавиша с емблемата на Windows+клавиша със знак плюс (+).

 • За увеличаване натиснете клавиша с емблемата на Windows+клавиша със знак плюс (+). За намаляване натиснете клавиша с емблемата на Windows+клавиша със знак минус (-).

 • Когато фокусът е върху лупата, можете да промените настройките й в лентата с инструменти на лупата. Натиснете клавиша Tab или Shift+Tab, за да отидете на лентата с инструменти на лупата. За да изберете опция или списък с опции, натиснете интервал. За да излезете от опция или списък с опции, натиснете Esc.

 • За да излезете и да затворите инструмента "Лупа", натиснете клавиша с емблемата на Windows+Esc.

За повече информация отидете на Използване на лупата за преглед на елементи на екрана.

Промяна на размера на текста

Можете да промените размера на текста на екрана, без да регулирате разделителната способност на екрана си.

 1. В който и да е изглед натиснете клавиша с емблемата на Windows, за да отидете в полето за търсене.

 2. В полето за търсене напишете: "Направи текста по-голям". Натиснете Enter, за да отворите страницата Персонализиране на дисплея.

 3. На плъзгача Промяна на размера на текста, приложенията и други елементи преместете индикатора надясно.

 4. Можете също да настройвате размера на текста в менютата, в заглавията и т.н. За да отидете на тези контроли, на страницата "Персонализиране на дисплея" изберете връзката Разширени настройки на дисплея и след това изберете Разширено оразмеряване на текст и други елементи.

Промяна на размера на показалеца на мишката

Можете да промените размера и цвета на показалеца на мишката, за да я използвате по-лесно.

 1. В който и да е изглед натиснете клавиша с емблемата на Windows.

 2. В полето за търсене напишете "мишка".

 3. Щракнете върху връзката Допълнителни опции за мишка.

 4. В диалоговия прозорец Свойства на мишката изберете раздела за настройката, която искате да промените, и след това изберете опции от този екран.

Използване на Cortana

Използвайте Cortana – виртуалния гласово управляван помощник, за да изпълнявате основните задачи. За да научите повече за Cortana и как да я настроите, вижте Какво е Cortana. Cortana се предлага само в някои страни и региони.

Съвет: Ако използвате Cortana с глас за първи път, тя ще поиска разрешение да ви зададе няколко въпроса, за да разбере кое е важно за вас. Ако сте съгласни с това, натискайте Tab, докато не чуете "Приемам", и след това натиснете Enter. Ако не искате да отговаряте на въпроси, натискайте Tab, докато не чуете "Не, благодаря", и след това натиснете Enter.

Използване на разпознаването на реч в Windows

Ако използвате функцията за разпознаване на реч за първи път, трябва да я настроите.

 1. В който и да е изглед натиснете клавиша с емблемата на Windows.

 2. В полето за търсене напишете "реч". След това натиснете Enter, за да отворите съветника за настройка.

 3. Следвайте инструкциите на съветника.

 4. След като завършите настройката, можете да използвате ръководство, за да разучите гласовите команди и да обучите компютъра да разпознава гласа ви.

 5. За да научите повече за командите за разпознаване на реч, вижте Разпознаване на реч в Windows

Office за Android работи с вградените настройки за достъпност за устройства с Android, с екранния четец TalkBack и с разпознаването на реч за Android.

Включване на TalkBack

Когато TalkBack е включен, чувате гласово описание на всичко, което докосвате или активирате на своето устройство. Това включва команди, местоположения, списъци и бутони, както и съдържанието на екраните, менютата и изскачащите прозорци.

За да включите TalkBack

 1. Отидете на Настройки > Достъпност > TalkBack.

 2. Докоснете превключвателя, за да зададете Вкл..

 3. Изберете OK.

 4. За да се върнете в екрана Начало, докоснете бутона Начало и след това докоснете двукратно екрана.

Забележки: 

Навигиране чрез TalkBack с помощта на жестове

 • Когато TalkBack е включен, можете да плъзгате с пръст през екрана, за да откривате команди, местоположения и съдържание. TalkBack произнася имената на иконите, бутоните и други елементи, докато плъзгате пръст върху тях.

 • За да превъртите нагоре, надолу, наляво или надясно, плъзнете с два пръста в съответната посока.

 • За да изберете или активирате текущата команда или други елементи на екрана, докоснете двукратно екрана.

 • Можете също да плъзнете надясно или наляво, за да се придвижите към следващия или предишния елемент на екрана.

Използване на жестове с TalkBack

Запознайте се с пълния списък на жестовете за преки пътища, които можете да използвате при включен TalkBack, както и с много други опции за персонализиране на работата на устройството ви с TalkBack.

 • В началния екран на вашето устройство плъзнете пръст по дъното на екрана, докато не чуете "Приложения, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 • Плъзгайте нагоре с два пръста, за да стигнете до края на подредения по азбучен ред списък с приложения, и след това плъзгайте с пръст по екрана, докато не чуете: "Настройки".

 • Плъзгайте надясно, докато не чуете "Настройки", и докоснете двукратно екрана.

 • Плъзнете нагоре с два пръста, за да превъртите горе-долу до средата на списъка. TalkBack ви казва къде се намирате, когато спрете плъзгането. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Управление на жестове". Докоснете двукратно екрана.

 • Плъзнете надясно, за да прегледате списъка с налични жестове. TalkBack произнася всеки жест и това, което жестът прави. За да се върнете към менюто Настройки на TalkBack, плъзнете с пръст по екрана, докато не чуете "Бутон Назад", и след това докоснете двукратно екрана.

Изключване на TalkBack

 1. За да се върнете в началния екран, докоснете и след това докоснете двукратно бутона Начало в Android.

 2. В началния екран преместете фокуса върху бутона Настройки и го докоснете двукратно.

 3. Придвижете се надолу по екрана до областта Система, докато не чуете "Достъпност", след което докоснете двукратно.

 4. На екрана Достъпност преместете фокуса върху TalkBack. Чувате "TalkBack, включен". Докоснете двукратно.

 5. Отидете на превключвателя Вкл./изкл. и го докоснете двукратно. Чувате "Предупреждение, Спиране на TalkBack".

 6. Отидете на бутона OK и го докоснете двукратно.

Използване на настройките за достъпност на Android

За да улесните работата си с устройството с Android, освен да включите TalkBack, можете също така да зададете и други функции в екрана Достъпност.

 1. Докоснете и след това докоснете двукратно бутона Начало в Android.

 2. В началния екран преместете фокуса върху бутона Настройки и го докоснете двукратно.

 3. Под Предпочитания преместите фокуса върху Достъпност и докоснете двукратно.

 4. На екрана Достъпност отидете в областта Система и изберете от следните опции:

  • Надписи добавя надписи долу в центъра на всички изображения. Можете да промените размера на текста и стила на надписите.

  • Увеличение разрешава функцията, така че да можете да увеличавате и намалявате изгледа с определени жестове. Плъзнете надясно през превключвателя, за да чуете обяснение на жестовете.

  • Размер на шрифта ви позволява да увеличите целия текст на вашето устройство до по-голям размер в пунктове.

  • Размер за показване ви позволява да увеличите размера на всички елементи във файла.

  • Изговаряне на паролите ви позволява да изговаряте паролите си, вместо да ги въвеждате.

Обръщане на цветовете за подобряване на контраста

За да направите съдържанието по-лесно за четене и избиране, можете да увеличите контраста или да обърнете цветовете на вашето устройство.

Забележка: Промяната на контраста и обръщането на цветовете са експериментални функции. Не е гарантирано, че работят с всички бутони и повърхности.

 • Отворете приложението. В заглавната област преместете фокуса върху бутона Настройки и го докоснете двукратно.

 • За да превъртите надолу през екрана, плъзгайте нагоре с два пръста. Под Предпочитания преместите фокуса върху Достъпност и докоснете двукратно.

 • На екрана Достъпност отидете на превключвателя Вкл. до командата Увеличаване на контраст и докоснете двукратно.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×