Предлага се Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

Въведение

Microsoft Windows Installer е компонент на операционната ви система Windows, осигуряващ стандартна среда за инсталиране и деинсталиране на софтуер. Производителите на софтуер могат да създават инсталиращите програми за своите продукти, като използват Windows Installer, така че да направят инсталирането, поддръжката и деинсталирането на софтуера просто и лесно.

Как да получите Windows Installer 3.1 v2

Преди да можете да изтеглите този компонент за разпространение, трябва да определите дали използвате 32-битова или 64-битова версия на Windows Server 2003 или Windows XP.

Резултати от автоматично откриване на версия

Забележка Ако резултатите от автоматичното откриване не се показват на екрана ви, моля, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

827218 Как да определите дали компютърът изпълнява 32-битова версия или 64-битова версия на операционната система Windows

Изтегляне на инсталиращата програма за всички версии на Windows, освен 64-битовата версия на Windows Server 2003 или 64-битовата версия на Windows XP

Следният файл е наличен за изтегляне от центъра за изтегляния на Microsoft:

alternate textИзтеглете сега пакета за разпространение на Windows Installer 3.1 (v2)..

Дата на издаване: 12 май 2005 г.

За допълнителна информация как да изтеглите файлове за поддръжка от Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в базата знания на Microsoft:

119591Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услуги
Този файл е сканиран от Microsoft за вируси. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е достъпен към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които предотвратяват всички неупълномощени промени във файла.


Забележка Актуализирано е само двоичното число за файла Msi.dll. Номерът на версията е 3.1.4000.2435. Всички други двоични файлове на пакета Windows Installer 3.1 (v2) остават непроменени и са версия 3.1.4000.1823.

Изтеглете инсталационната програма за 64-битови версии на Windows Server 2003 или 64-битови версии на Windows XP

Компонентът за разпространение е само за 32-битови операционни системи. Не можете да инсталирате този компонент на компютър, работещ с 64-битови версии на Windows Server 2003 или на Windows XP.

Можете да инсталирате Windows Installer 3.0 за разпространение в Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) и във версията на Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 е включен в Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Не можете да инсталирате този компонент за разпространение на 32-битови и 64-битови версии на Windows Server 2003 SP1. За да актуализирате 32-битовите и 64-битовите версии на Windows Server 2003 SP1 или за да актуализирате 64-битовите версии на Windows XP, изтеглете актуалната корекция, която е описана в статията в Базата знания на Microsoft 898715 вместо пакет 893803 (v2). За допълнителна информация относно Windows Installer 3,1 (v2) GDR щракнете върху следния номер, за да видите статията в Базата знания на Microsoft:

898715 Налична е актуализация за Windows Installer 3.1 за Windows Server 2003 Service Pack 1 и за 64-битовите издания на Windows XP

Хронология на версиите:

 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 версия 1.0 (11 април 2005 г.)

 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 версия 2,0 (12 май 2005 г.)

  Windows Installer 3,1 (v2) елиминира проблема, описан в следната статия в Базата знания на Microsoft:

  898628Windows Installer се изпълнява неуспешно след надстройка до Windows Installer 3.1

Номерът на версията е 3.1.4000.2435. Всички други двоични файлове на пакета Windows Installer 3.1 (v2) остават непроменени и са версия 3.1.4000.1823.

Повече информация

 • Ново второстепенно свойство UpdateTargetRTMProperty: Файловете с корекции сега могат да се насочват и към първоначалния базов източник на версията, и към най-новия базов източник със съответното ниво на сервизния пакет, които са на системата.

 • Нов MsiSetExternalUIRecord API:Пакетите, които използват външен потребителски интерфейс, вече могат да получават съобщения като записи, вместо да получават съобщенията като низове.

 • Нови свойства на x64 и Msix64: Пакетите вече могат да използват свойствата x64 и Msix64, за да посочат поддръжка на операционна система, базирана на x64 процесори.

 • Нови MsiNotifySidChange API: Можете да използвате тези API, за да надстроите конфигурацията на Windows Installer, ако идентификаторът на защита (SID) на потребителя се промени.

 • Лекото коригиране вече е включено поведение: Windows Installer 3,0 представя нова функционалност – "леко коригиране". По подразбиране тази функционалност е включена за всички корекции. Windows Installer 3.1 вече забранява тази функционалност, освен ако не разрешите функцията, като зададете свойството OptimizedInstallMode в таблицата MsiPatchMetaData.


 • Сега Windows Installer регистрира правилно празните знаци ("[~]"), когато знаците се използват в маркера на регистърната стойност или в сервизната зависимост.

 • Функцията MsiGetFileHash сега работи правилно за много големи неконтролирани файлове. Тези файлове могат да са около 2 GB.

 • Свойството MediaSrcProp на корекция вече е настроено на първоначалното място на стартиране, когато е инсталирана корекцията. Свойството MediaSrcProp е настроено на кешираното място за корекция за следващите транзакции.

 • Лентата на напредъка сега работи правилно дори и ако пакетът инсталира файлове от над 2 GB.

 • Коригирането на изолирани компоненти сега работи.

 • Целевата информация за действие по избор вече не е записана, когато действието по избор е неуспешно, ако е маркирано да скрие целта.

 • Съобщение за грешка 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) се връща дори и ако е приложена само една неподходяща корекция в стил Windows Installer 2,0.

 • Прилагането на корекция, съдържаща придружаващи файлове, в стил Windows Installer 2,0, вече не изисква достъп до оригиналния носител.

 • Windows Installer 3,1 вече правилно се справя със сценарии, при който е инсталиран пакет с второстепенна актуализация, когато съществува и остаряла или изместена корекция.

 • Windows Installer 3,1 вече поддържа приложение за корекции за пакети, които съдържат голям брой файлове. (Последователната колона на главната таблица включва стойности, по-големи от 32767.)

 • Windows Installer 3,1 сега за всички действия изпраща съобщения INSTALLSTART_ACTIONSTART.

 • В Windows Installer 3,0 и по-ранни версии при прилагане на няколко основни надстройващи корекции последващите инсталации понякога са неуспешни. Този проблем сега е решен.

 • Секвенсерът на корекциите вече не отхвърля неправилно валидна корекция по време на административно коригиране на изображения.

 • Windows Installer 3,1 вече не пропуска скриптови действия по избор, които са маркирани като асинхронни.


 • Когато програмата за инсталиране се опита да актуализира файл, защитен от функцията за защита на файловете в Windows, Winows Installer вече не прекъсва без да уведоми потребителя


Отстраняване на неизправности

За помощ при отстраняване на неизправности с Windows Installer, щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в Базата знания на Microsoft:

907749 Основни стъпки за отстраняване на неизправности за Windows Installer

886630 Получавате съобщение за грешка, когато се опитате да инсталирате програма, която използва Windows Installer в Windows XP

314852 Как да разрешите регистрирането на Windows Installer в Windows XP Ако имате проблеми при инсталирането на определено приложение, независимо дали е приложение на Microsoft или на друг производител, вижте файла readme на приложението, за да видите познати проблеми при инсталиране. Също така можете да търсите в Базата знания на Microsoft за статии, които се отнасят към вашето приложение.

Препратки

За повече информация посетете следния уебсайт от мрежата на разработчици на Microsoft (MSDN):

https://msdn.microsoft.com/bg-bg/library/cc185688.aspx

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×