Списък на клавишни комбинации в Windows XP

За да продължите да получавате актуализации на защитата за Windows, използвайте Windows XP със Service Pack 3 (SP3). За повече информация посетете тази уеб страница на Microsoft: Поддръжката се прекратява за някои версии на Windows

.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия описва клавишните комбинации, които можете да използвате за изпълнение на задачи в Windows XP.

Основни клавишни комбинации

Click here to show/hide list

 • Ctrl + C (Копиране)

 • Ctrl + X (Изтриване на избран елемент и записване на копие на клипборда)

 • Ctrl + V (Поставяне)

 • Ctrl + Z (Отмяна)

 • Delete (Изтриване)

 • Shift + Delete (Изтриване на избрания елемент завинаги, без той да премества в кошчето)

 • Ctrl по време на плъзгане на елемент (Копиране на избрания елемент)

 • Ctrl + Shift по време на плъзгане на елемент (Създаване на пряк път към избрания елемент)

 • Клавиш F2 (Преименуване на избраният обект)

 • Ctrl + дясна стрелка (Преместване на курсора към началото на следващата дума)

 • Ctrl + лява стрелка (Преместване на курсора към началото на предходната дума)

 • Ctrl + стрелка надолу (Преместване на курсора към началото на следващия параграф)

 • Ctrl + стрелка нагоре (Преместване на курсора към началото на предходния параграф)

 • Ctrl + Shift с който и да е клавиш със стрелка (Осветяване на текстов блок)

 • Shift с който и да е клавиш със стрелка (Избор на повече от един елемент в прозорец/на работния плот или избор на текст в документ)

 • Ctrl + A (Избор на цялото съдържание)

 • Клавиш F3 (Търсене на файл или папка)

 • Alt + Enter (Показване на свойствата на избрания елемент)

 • Alt + F4 (Затваряне на активния елемент или изход от активната програма)

 • Alt + Enter (Показване на свойствата на избрания елемент)

 • Alt + интервал (Отваряне на контекстното меню за активния прозорец)

 • Ctrl + F4 (Затваряне на активния документ в програми, които позволяват няколко документи да бъдат отворени едновременно)

 • Alt + Tab (Превключване между отворените елементи)

 • Alt + Esc (Циклично обхождане на елементите в реда, в който са били отворени)

 • Клавиш F6 (Циклично обхождане на екранните елементи в прозорец или на работния плот)

 • Клавиш F4 (Показване на списъка на адресната лента в "Моят компютър" (My Computer) или в Windows Explorer)

 • Shift + F10 (Показване на контекстното меню за избрания елемент)

 • Alt + интервал (Показване на системното меню за активния прозорец)

 • Ctrl + Esc (Показване на менюто "Старт" (Start))

 • Alt + подчертаната буква в името на менюто (Показване на съответното меню)

 • Подчертаната буква в име на команда при отворено меню (Изпълнение на съответната команда)

 • Клавиш F10 (Активиране на лентата с менюта в активната програма)

 • Дясна стрелка (Отваряне на съседното меню вдясно или на подменю)

 • Лява стрелка (Отваряне на съседното меню вляво или затваряне на подменю)

 • Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на активния прозорец)

 • Backspace (Показване на папката, разположена с едно ниво по-горе, в "Моят компютър" (My Computer) или в Windows Explorer)

 • Esc (Отмяна на текущата задача)

 • Shift по време на поставяне на компактдиск в CD устройството (Блокиране на автоматичното възпроизвеждане на съдържанието на компактдиска)

 • Ctrl + Shift + Esc (Отваряне на "Диспечер на задачите" (Task Manager))

Клавишни комбинации за диалогови прозорци

Click here to show/hide listАко натиснете Shift + F8 в списъчни полета на разширен избор, активирате режим на разширен избор. В този режим можете да използвате клавиш със стрелка, за да преместите курсора, без да променяте избраното. С натискане на Ctrl + интервал или на Shift + интервал можете да регулирате избраните елементи. За да отмените режима на разширен избор, натиснете повторно Shift + F8. Режимът се изключва автоматично, когато преместите фокуса към друг елемент за управление.

 • Ctrl + Tab (Преместване напред по разделите)

 • Ctrl + Shift + Tab (Преместване назад по разделите)

 • Tab (Преместване напред по опциите)

 • Shift + Tab (Преместване назад по опциите)

 • Alt + подчертана буква (Изпълняване на съответната команда или избор на съответната опция)

 • Enter (Изпълняване на командата, отговаряща на активната опция или бутон)

 • Интервал (Поставяне или премахване на отметка от квадратчето, ако активната опция е квадратче за маркиране)

 • Клавиши със стрелки (Избор на бутон, ако активната опция е група от бутони за избор)

 • Клавиш F1 (Показване на "Помощ" (Help))

 • Клавиш F4 (Показване на елементите в активния списък)

 • Backspace (Отваряне на папка, намираща се с едно ниво по-горе, в случай че е избрана папка в диалоговия прозорец "Запиши като" (Save As) или "Отваряне" (Open)).

Клавишни комбинации на клавиатурата Microsoft natural keyboard

Click here to show/hide list

 • Клавиш с логото на Windows (Показване или скриване на менюто "Старт" (Start))

 • Клавиш с логото на Windows + Break (Извеждане на диалоговия прозорец Свойства на системата (System Properties))

 • Клавиш с логото на Windows+D (Показване на работния плот (desktop))

 • Клавиш с логото на Windows + M (Минимизиране на всички прозорци)

 • Клавиш с логото на Windows +Shift + M (Възстановяване на минимизираните прозорци)

 • Клавиш с логото на Windows+E (Отваряне на "Моят компютър" (My Computer))

 • Клавиш с логото на Windows+F (Търсене на файл или папка)

 • Ctrl + Клавиш с логото на Windows + F (Търсене на компютри)

 • Клавиш с логото на Windows+F1 (Показване на "Помощ" (Help) на Windows)

 • Клавиш с логото на Windows+ L (Заключване на клавиатурата)

 • Клавиш с логото на Windows + R (Извеждане на диалоговия прозорец Run (Изпълнение))

 • Клавиш с логото на Windows+U (Отваряне на "Диспечер на помощни програми" (Utility Manager))

Клавишни комбинации за достъпност

Click here to show/hide list

 • Десен Shift в продължение на осем секунди (Включване или изключване на "Филтриращи клавиши" (FilterKeys))

 • Ляв Alt + ляв Shift + Print Screen (Включване или изключване на режима за висок контраст)

 • Ляв Alt + ляв Shift + Num Lock (Включване или изключване на режима "Клавиши за мишка" (MouseKeys))

 • Shift пет пъти (Включване или изключване на режима "Оставащи клавиши" (StickyKeys))

 • Num Lock в продължение на пет секунди (Включване или изключване на режима "Превключващи клавиши" (ToggleKeys))

 • Клавиш с логото на Windows +U (Отваряне на "Диспечер на помощни програми" (Utility Manager))

Клавишни комбинации на Windows Explorer

Click here to show/hide list

 • End (Показване на долната част на активния прозорец)

 • Home (Показване на горната част на активния прозорец)

 • Num Lock + знак звездичка (*) (Показване на всички подпапки, намиращи се под избраната папка)

 • Num Lock + знак плюс (+) (Показване на съдържанието на избраната папка)

 • Num Lock + знак минус (-) (Свиване на съдържанието на избраната папка)

 • Лява стрелка (Свиване на текущата селекция, в случай че е разгъната, или избор на родителската папка)

 • Дясна стрелка (Показване на текущата селекция, в случай че е сгъната, или избор на първата подпапка)

Клавишни комбинации за таблица на знаците

Click here to show/hide listСлед двукратно щракване върху знака на мрежата със знаци можете да се премествате по нея с помощта на следните клавишни комбинации:

 • Дясна стрелка (Преместване надясно или в началото на следващия ред)

 • Лява стрелка (Преместване вляво или в края на предишния ред)

 • Стрелка нагоре (Преместване с един ред нагоре)

 • Стрелка надолу (Преместване с един ред надолу)

 • Page Up (Преход с един екран нагоре)

 • Page Down (Преход с един екран надолу)

 • Home (Придвижване към началото на реда)

 • End (Придвижване към края на реда)

 • Ctrl + Home (Преместване към първия знак)

 • Ctrl + End (Преместване към последния знак)

 • Интервал (Превключване между режима с увеличени знаци и нормалния режим при избран знак)

Клавишни комбинации на основния прозорец на конзолата за управление (Microsoft Management Console - ММС)

Click here to show/hide list

 • Ctrl + O (Отваряне на записана конзола)

 • Ctrl + N (Отваряне на нова конзола)

 • Ctrl + S (Записване на отворена конзола)

 • Ctrl + M (Добавяне или отстраняване на елемент на конзолата)

 • Ctrl + W (Отваряне на нов прозорец)

 • Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на всички прозорци на конзолата)

 • Alt + интервал (Показване на менюто на прозореца на MMC)

 • Alt + F4 (Затваряне на конзолата)

 • Alt + A (Показване на менюто "Действие" (Action))

 • Alt + V (Показване на менюто "Изглед" (View))

 • Alt + F (Показване на менюто "Файл" (File))

 • Alt + O (Показване на менюто "Предпочитани" (Favorites))

Клавишни комбинации на прозореца на конзолата за управление на Microsoft (Microsoft Management Console - ММС)

Click here to show/hide list

 • Ctrl + P (Разпечатване на текущата страница или активния панел)

 • Alt + знак минус (-) (Показване на менюто "Прозорец" (Window) за активния прозорец на конзолата)

 • Shift + F10 (Показване на контекстното меню "Действие" (Action) за избрания елемент)

 • Клавиш F1 (Отваряне на темата "Помощ" (Help), ако тя е налична, за избрания обект)

 • Клавиш F5 (Обновяване на съдържанието на всички прозорци на конзолата)

 • Ctrl + F10 (Максимизиране на активния прозорец на конзолата)

 • Ctrl + F5 (Възстановяване на активния прозорец на конзолата)

 • Alt + Enter (Показване на диалоговия прозорец Properties (Свойства), ако има такъв, за избрания елемент)

 • Клавиш F2 (Преименуване на избраният елемент)

 • Ctrl + F4 (Затваряне на активния прозорец на конзолата. Когато конзолата съдържа само един прозорец, тази комбинация затваря самата конзола)

Навигация при връзка с отдалечен работен плот

Click here to show/hide list

 • Ctrl + Alt + End (Отваряне на диалоговия прозорец "Защита" (Security) на Microsoft Windows NT)

 • Alt + Page Up (Превключване между програмите отляво надясно)

 • Alt + Page Down (Превключване между програмите отдясно наляво)

 • Alt + Insert (Циклично обхождане на програмите в последно използваната последователност)

 • Alt + Home (Показване на менюто "Старт" (Start))

 • Ctrl + Alt + Break (Превключване между показване на прозорец и пълен екран на клиентския компютър)

 • Alt + Delete (Показване на менюто Windows)

 • Ctrl + Alt + знак минус (-) (Поставяне на "моментна снимка" на цялата област на клиентския прозорец в клипборда на терминалния сървър и предоставяне на същата функционалност като натискането на Alt + Print Screen на локален компютър)

 • Ctrl + Alt + знак плюс (+) (Поставяне на "моментна снимка" на активния прозорец на клиента в клипборда на терминалния сървър и предоставяне на същата функционалност като натискането на Print Screen на локален компютър.)

Навигация в Microsoft Internet Explorer

Click here to show/hide list

 • Ctrl + B (Отваряне на диалоговия прозорец "Организиране на "Предпочитани" (Organize Favorites)

 • Ctrl + E (Отваряне на лентата за търсене)

 • Ctrl + F (Стартиране на помощната програма за търсене)

 • Ctrl + H (Отваряне на лентата на хронологията)

 • Ctrl + I (Отваряне на лентата с предпочитани)

 • Ctrl + L (Отваряне на диалоговия прозорец "Отваряне" (Open))

 • CtrlL + N (Стартиране на нов екземпляр на браузъра със същия уеб адрес)

 • Ctrl + O (Отваряне на диалоговия прозорец "Отваряне" (Open); същото като CTRL + L)

 • Ctrl + P (Отваряне на диалоговия прозорец "Печат" (Print))

 • Ctrl + R (Актуализиране на текущата уеб страница)

 • Ctrl + W (Затваряне на текущия прозорец)

Допълнителни ресурси

 • Възможно е някои клавишни комбинации да не функционират, когато функцията "Оставащи клавиши" (StickyKeys) е активирана в "Опции за достъпност" (Accessibility Options).

 • Някои клавишни съчетания на клиента за Terminal Services (Терминални услуги), подобни на клавишните комбинации в Remote Desktop Sharing (Споделяне на отдалечен работен плот) са недостъпни, когато използвате Remote Assistance (Отдалечена помощ) в Windows XP Home Edition.

 • Някои от другите статии в базата знания на Microsoft съдържащи информация, подобна на тази, са:

  Клавишни комбинации в Windows

  Навигация с клавиши в помощната информация (Help) на Windows 2000

 • Вижте помощната информация (Help), където ще намерите най-актуалните сведения относно навигацията с клавиши, както и следния сайт на Microsoft, посветен достъпността, ако се нуждаете от допълнителна информация, свързана с клавишни комбинации и навигация с клавиши в Windows и други продукти на Microsoft:

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×