KB 4576341 – актуализация на администратора до версия 15.9 на Visual Studio 2017

Обобщена информация

Това е актуализация на администратор за Microsoft Visual Studio 2017. Той е предназначен за централизирани ИТ администратори за лесно разполагане на актуализация на Visual Studio в цялата организация. Тази актуализация предполага, че Visual Studio 2017 вече е инсталиран на компютрите. Прилагането на тази актуализация няма да инициира чисто нова инсталация.

Актуализациите на администраторите на Visual Studio 2017 служат за две цели: 

  • Актуализациите на функции позволяват на ИТ администраторите да преназначит клиентските компютри в организацията си към конкретна второстепенна версия на Visual Studio 2017.

  • Актуализациите на качеството и защитата са приложими само за версия 15.9 на Visual Studio 2017. Те са предназначени да предоставят подобрения в производителността и надеждността и да поддържат компютрите защитени.

Вижте онлайн документацията как да разрешите актуализациите на администратора и Да приложитеактуализации на администратор.

За повече информация кои базови стойности са под поддръжката, през кои времеви рамки вижте страницата Жизнен цикъл на продуктите и обслужването на Visual Studio.

За конкретни подробности кои корекции са във всяка версия на актуализациите на администраторите, вижте документацията за бележки по изданието на Visual Studio 2017 версия 15.9. 

Заглавието на всяка актуализация на администратор описва приложимите диапазони от версии на актуализацията. Ако например името на актуализацията е "Версия 15.9.0 на Visual Studio 2017 до 15.9.31", тази актуализация ще се прилага за всички клиенти от версия 15.9.0 до 15.9.30 и ще ги актуализира до 15.9.31.

Характеристики на актуализацията на администратора

Следващата таблица описва основните характеристики на трите основни типа актуализации на администратора на Visual Studio 2017: защита, функция и качество.

Характеристика

Актуализации на защитата

Актуализации на функции

Актуализации на качеството

Предлага се в каталога на Microsoft Update

Да.
Април 2021 г.

Да.
Април 2021 г.

Да.
Април 2021 г.

Налично в WSUS

Да, автоматично

Незадължително ръчно импортиране

Незадължително ръчно импортиране

Категория за актуализиране

Актуализации на защитата

Пакети с функции

Актуализации

Приложимост на sku

Всички продукти на VS 2017

Само продукти, лицензирани за използване от предприятието

Само продукти, лицензирани за използване от предприятието

Типове промени, включени в сравнение с предишното издание

Корекции на защитата
Корекции на качеството

Промени в функциите
Корекции на защитата
Корекции на качеството

Корекции на качеството

Как да получите и инсталирате актуализации на администратор

Актуализациите на защитата на администраторите за Версия 15.9 на Visual Studio 2017 ще се публикуват редовно във втория вторник на всеки месец. Тези актуализации на защитата ще бъдат налични както в каталога на Microsoft Update, така и в услугите за актуализиране на Windows Server (WSUS), така че те да бъдат автоматично достъпни за разполагане чрез стандартни инструменти за корпоративно управление, като например Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Актуализациите на качеството на администраторите и актуализациите на функциите ще бъдат достъпни чрез каталога на Microsoft Update. Корпоративните администратори могат да изтеглят актуализацията от каталога и да я изпълняват директно на клиентски компютър. Като алтернатива, те могат да избират да импортират актуализацията от каталога на Microsoft Update в WSUS, ако искат да я разположи по-широко с помощта на инструмент, като например Configuration Manager.

Тези актуализации на администраторите са функционално еквивалентни на актуализациите на Visual Studio 2017, които са издадени и са налични в уеб VisualStudio.com и My.VisualStudio.com.

Забележка: Може да забележите, че някои актуализации на администраторите на гнилост за Visual Studio 2017 се публикуват в WSUS между септември 2020 г. и март 2021 г. Това са предварителни издания за проверка на концепцията. Скоро те ще бъдат премахнати от WSUS.

Конфигуриране на клиентски компютри за получаване на актуализации на администратор

Пълният списък с опциите за конфигуриране на актуализацията на администратора е документиран онлайн. Най-често срещаните са изброени по-долу.

Помощна програма за клиентски детектор на Visual Studio

Помощната програма за клиентски детектор на Visual Studio трябва да бъде инсталирана на клиентските компютри, за да могат актуализациите на администратора да бъдат правилно разпознати и получени. Този инструмент е включен заедно с всички последни актуализации на Visual Studio 2017 от 12 май 2020 г. и е наличен и за самостоятелно разполагане както от WSUS, така и от каталога на Microsoft Update.

Намерение на администратора за кодиране

Клиентските компютри трябва да са разрешени за получаване на актуализации на администратор. Тази стъпка е необходима, за да се уверите, че актуализациите не са непреднамерено или случайно избутани към неподозирани клиентски компютри.

Ключът AdministratorUpdatesEnabled е предназначен за администратора, за да кодира намерението на администратора. Този ключ може да бъде във всяко от стандартните местоположения на Visual Studio, както е описано в документацията Задаване на настройки по подразбиране за корпоративни разполагания на Visual Studio. Администраторски достъп на клиентския компютър е необходим, за да се създаде и зададете стойността на този ключ.

  • За да конфигурирате клиентския компютър да приема актуализации на администратор, задайте клавиша AdministratorUpdatesEnabled REG_DWORD на 1.

  • Ако ключът AdministratorUpdatesEnabled REG_DWORD липсва или е зададен на 0, актуализациите на администраторите ще бъдат блокирани да се прилагат към клиентския компютър.

Забележка: В бъдеще явното действие за конфигуриране на клиентския компютър за приемане на актуализации на администраторите може да бъде спокойно, а липсата на ключ AdministrativeUpdatesEnabled ще бъде неплътна опция.

Кодиране на намерението на потребителя и разработчика на Visual Studio

Потребителите и разработчиците могат да използват отделен ключ administratorUpdatesOptOut, за да се отпишете от получаването на актуализации на администратор. Целта на този ключ е да кодира предназначението на потребителя на Visual Studio.

За да конфигурирате клиентския компютър да блокира актуализациите на администраторите, задайте клавиша AdministratorUpdatesOptOut REG_DWORD на 1. Липсата на ключа или зададена стойност 0означава, че потребителят на Visual Studio иска да получава актуализации на администратора на Visual Studio.

Обърнете внимание, че ключът AdministratorUpdatesOptOut (за намерение за кодиране на разработчик) е с приоритет над ключа AdministratorUpdatesEnabled (който кодира намерението на ИТ администратора). Ако АдминистраторUpdatesOptOut е настроен на 1, актуализацията ще бъде блокирана на клиента дори ако ключът AdministratorUpdatesEnabled също е зададен на 1. Това действие предполага, че ИТ администраторите имат достъп до и следят кои разработчици са избрали да се отпишете, и че след това двете страни могат да обсъждат чии нужди са по-важни. ИТ администраторите винаги могат да променят всеки ключ, когато поискат.

Обърнете внимание също, че и двата ключа в системния регистър се отнасят за всички екземпляри на Visual Studio, които може да са инсталирани на компютъра.

Отчети и диагностика

Как да проверите дали актуализацията е инсталирана

Можете да използвате някой от тези методи, за да проверите дали актуализацията е инсталирана правилно:

  • На клиентския компютър стартирайте Visual Studio 2017 версия 15.9, изберете Помощ > Заи след това проверете дали номерът на версията съответства на последния номер в заглавието на планираната актуализация.

  • Използвайте инструмента vswhere, за да идентифицирате различните версии на Visual Studio на компютъра. За повече информация вижте Инструменти за откриване и управление на екземпляри на Visual Studio.

Кодове на грешки

Кодовете на грешки на клиента са дефинирани на страницата "Прилагане на актуализации на администратори".

Забележка: Visual Studio трябва да бъде затворен, преди да инсталирате актуализацията. Ако Visual Studio е отворен или се използва, инсталирането на актуализацията ще бъде прекратено.

Обратна връзка и поддръжка

Можете да използвате следните методи, за да предоставите обратна връзка за актуализациите на администраторите на Visual Studio 2017 или да съобщите за проблеми, които засягат актуализациите:

Допълнителни ресурси

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×