Файлова хронология в Windows

Настройване на устройство за файловата хронология

Преди да започнете да използвате файловата хронология за архивиране на файловете, трябва първо да изберете къде да се записват архивните копия. Можете да изберете външно свързано устройство, като например USB устройство, или да записвате на устройство в мрежа. Съществуват и други възможности, но тези двете предоставят най-добрите опции за защита на файловете срещу срив и други проблеми с компютъра.


Файловата хронология архивира само копия на файлове в папките „Документи“, „Музика“, „Картини“, „Видеоклипове“ и „Работен плот“, както и на файловете в OneDrive, достъпни офлайн на компютъра. Ако искате да архивирате файлове или папки, които се съхраняват на друго място, може да ги добавите в една от тези папки.


Ако ще използвате ново външно устройство, свържете го с компютъра. Ако се появи известие, питащо ви дали искате да конфигурирате устройството за файлова хронология, го изберете и след това включете файловата хронология на екрана, който се появи.


В противен случай изпълнете стъпките по-долу, за да изберете или устройство в мрежа, или външно устройство, което вече е свързано с компютъра.


  1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене. (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Търсене.)

  2. Въведете настройките за хронология на файловете в полето за търсене и след това изберете Настройки за хронология на файловете.

  3. Изберете Избор на устройство, след което изберете устройството в мрежа или външното устройство, което искате да използвате.

  4. Включване на хронологията на файловете.

Забележка: Ако желаното устройство в мрежа не е в списъка с достъпни устройства, изберете Показване на всички местоположения в мрежата. Ако желаното устройство не е включено и в този списък, отворете „Файлова хронология“ в контролния панел, изберете Добавяне на местоположение в мрежата и следвайте инструкциите на екрана.


Възстановяване на файлове или папки с помощта на файловата хронология

Файловата хронология редовно архивира версии на файловете в папките „Документи“, „Музика“, „Картини“, „Видеоклипове“ и „Работен плот“, както и на файловете в OneDrive, достъпни офлайн на компютъра. След време ще разполагате с пълна хронология на файловете. Ако оригиналите се загубят, повредят или изтрият, можете да ги възстановите. Може също така да преглеждате и възстановявате различни версии на файловете. Например, ако искате да възстановите по-стара версия на файл (дори ако не е изтрит или изгубен), можете да прегледате времевата линия, да изберете желаната версия и да я възстановите.


Следвайте тези стъпки, за да възстановите файлове или папки с помощта на файловата хронология.


  1. Плъзнете навътре от десния край на екрана, докоснете търсене (или ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу и след това щракнете върху търсене), въведете възстановяване на файловете в полето за търсене и след това изберете възстановяване на файловете с файловата хронология.

  2. Въведете името на търсения файл в полето за търсене или с помощта на стрелките наляво и надясно прегледайте различните версии на папките и файловете.

  3. Изберете какво искате да се възстанови на оригиналното си местоположение, и след това изберете бутона „Възстановяване“.

    Ако искате да възстановите файловете си в различно местоположение от оригинала, натиснете и задръжте или щракнете с десния бутон върху бутона възстанови , изберете възстановяване ви след това изберете ново местоположение.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×