Често срещани проблеми с LifeCam

Понякога може да възникнат проблеми с Microsoft LifeCam. Ето някои стъпки за отстраняване на проблеми, които ще ви помогнат да ги разрешите.

Опитайте следното:

 • Прекъснете връзката и повторно свържете LifeCam.

 • Изключете другите неизползвани USB устройства.

 • Използвайте друг USB порт на компютъра. Ако можете, свържете с USB 2.0 порт.

 • Ако използвате USB концентратор, изключете LifeCam от концентратора и го включете директно към компютъра.

 • Рестартирайте компютъра си.

 • Деинсталирайте и след това инсталирайте отново софтуера LifeCam.

LifeCam създава папката LifeCam Files в папката по подразбиране „Картини“, за да съхранява снимки, видео и аудио клипове. Ако достъпът до вашата папка „Картини“ по подразбиране е ограничен, LifeCam може да не успее да стартира.

 • За да разрешите този проблем, премахнете ограничението на достъпа до папката. Вижте документацията за вашата операционна система, за да разберете как да направите това.

Изтеглете най-новия софтуер LifeCam.

Забележка: Не всички модели на LifeCam разполагат с всички функции. Проверете информацията на опаковката на вашата LifeCam, за да се уверите, че уеб камерата, която имате, включва всички функции, които искате.

Опитайте следното:

 • Трябва да увеличите, преди контролите за придвижване и накланяне да работят.

 • Някои LifeCams не поддържат използването на контролите за придвижване, накланяне и мащабиране при по-висока разделителна способност. Намалете разделителната способност на LifeCam, за да разрешите тези ефекти.

Забележка: Не всички модели на LifeCam разполагат с всички функции. Проверете информацията на опаковката на вашата LifeCam, за да се уверите, че уеб камерата, която имате, включва всички функции, които искате.

Изпробвайте следното за възможни причини и решения:

 • Уверете се, че сте свързани с високоскоростна интернет връзка, като например широколентова връзка или DSL.

 • Инсталирайте програма за незабавни съобщения и прегледайте документацията на програмата, за да научите как да провеждате видеоразговори.

 • Уверете се, че програмата за незабавни съобщения ви позволява да провеждате видеоразговори.

 • Инсталирайте LifeCam софтуера и свържете уеб камерата с вашия компютър.

 • Уверете се, че програмата за незабавни съобщения може да открие уеб камерата.

 • Уверете се, че имате слушалки или високоговорители и микрофон на вашия компютър и те не са заглушени.

 • Изключете софтуера LifeCam, тъй като не можете едновременно да стартирате LifeCam и да осъществявате видеоразговор с вашата програма за незабавни съобщения.

  Уверете се, че страната или страните, на които искате да се обадите:

 • Са свързани с високоскоростна интернет връзка, като например широколентова връзка или DSL.

 • В момента не изпълняват LifeCam софтуера.

 • Са свързали уеб камера с компютъра си и могат да бъдат открити чрез програмата за незабавни съобщения.

 • Използват една и съща програмата за незабавни съобщения като вас.

 • Са влезли в програмата за незабавни съобщения с онлайн състояние, настроено на „онлайн“.

 • Се показват в списъка с контакти и вие се показвате в техните.

 • Са свързали слушалки или високоговорители и микрофон на компютъра си.

 • Са получили и могат да приемат поканата за видеоразговора.

 • Бутонът Windows Live Call работи само с Windows Live Messenger. Ако използвате друга програма за незабавни съобщения, този бутон няма да работи.

Опитайте следното:

 • В програмата за незабавни съобщения изпълнете отново настройките за аудио/видео.

 • Стартирайте видеоразговора отново от програмата за незабавни съобщения.

Опитайте следното:

 • Затворете LifeCam софтуера и всяка друга програма, която може да използва LifeCam. (Не можете да изпълнявате софтуера LifeCam и да осъществявате видеоразговор с вашата програма за незабавни съобщения по едно и също време, тъй като и двете изискват пълен, несподелен достъп вашата LifeCam уеб камера)

 • Стартирайте видеоразговора отново от програмата за незабавни съобщения.

 • Вашата система може да има прираст в използването на ресурси, ако отваряте или изпълнявате програми или процеси, използващи голямо количесто ресурси. Опитайте да изключите неизползваните програми или изчакайте завършване на системните процеси (като например архивиране или сканиране за вируси).

 • Трябва да сте настроили твърде висока разделителна способност на LifeCam видеото за вашия компютър.

  • За да възстановите разделителната способност в софтуера LifeCam, от раздела Настройки изберете по-ниска разделителна способност.

  • Използвайте документацията за вашата програма за незабавни съобщения, за да разберете дали можете да възстановите разделителна способност за LifeCam.

Проверете следното:

 • Високоговорителите са свързани към компютъра и функционират правилно.

 • Звукът на вашия компютър не е изключен или намален.

 • LifeCam се намира в близост до вас.

 • Микрофонът, вграден в LifeCam, не е покрит или блокиран и звукът на LifeCam микрофона не е изключен или намален.

Ако някои видео ефекти не работят или не работят правилно, вижте по-долу:

 • За да работят правилно, някои видео ефекти изискват видеокарта, която да поддържа функционалността Pixel Shader. Уверете се, че вашата видеокарта поддържа Pixel Shader 2.0 или по-нова версия.

Получавам съобщение за грешка, което изисква от мен да избера по-ниска разделителна способност на видеото

Зададената разделителна способност на LifeCam видеото може да е твърде висока за вашия компютър.

 • За да възстановите разделителната способност в софтуера LifeCam, от раздела Настройки изберете по-ниска разделителна способност.

 • Използвайте документацията за вашата програма за незабавни съобщения, за да разберете дали можете да възстановите разделителна способност за LifeCam.

Не мога да намеря записа, който направих

Всички снимки, видеоклипове и звукозаписи, които можете да заснемете с уеб камерата LifeCam, се съхраняват в папката Users/username/Pictures/LifeCam Files, където „username“ е името, което използвате за влизане в компютъра. За да отворите тази папка от софтуерa LifeCam, изберете бутона Отваряне на папката LifeCam.

Получавам съобщение за грешка, което гласи, че камерата в момента се използва от друго приложение

Ако получавате това съобщение за грешка:

 • Затворете останалите програми, които може да използват LifeCam. (Не трябва да затваряте програмата за незабавни съобщения, за да работи LifeCam. Въпреки това трябва да прекратите видеоразговора, ако има такъв.)

Не виждам визуализация на видеото в LifeCam прозореца

Опитайте следното:

 • Проверете вашите системни ресурси и изключете всички отворени приложения, които не използвате.

 • Затворете останалите програми, които може да използват LifeCam. (Не можете да изпълнявате софтуера LifeCam и да осъществявате видеоразговор с вашата програма за незабавни съобщения по едно и също време, тъй като и двете изискват пълен, несподелен достъп вашата LifeCam уеб камера)

 • Проверете дали обективът на LifeCam не е закрит или блокиран и дали LifeCam има достатъчно светлина.

 • Прекъснете връзката и повторно свържете LifeCam.

 • Изключете другите неизползвани USB устройства.

 • Свържете с различен USB порт. Ако можете, свържете с USB 2.0 порт.

 • Ако използвате USB концентратор, изключете концентратора и включете LifeCam директно към компютъра.

 • Уверете се, че настройките на аудиото и видеото са правилно зададени.

Не мога да заснемам или правя запис

Опитайте следното:

 • Възможно е аудио и видео файлове да са големи. Уверете се, че имате достатъчно памет и пространство на твърдия диск.

 • Проверете разрешенията за папката, в която записвате вашите LifeCam файлове. Ако разрешенията са настроени да отказват достъп, LifeCam няма да може да улавя или записва клипове. 

  1. За да проверите разрешенията, отворете Windows Explorer и след това намерете папката, за която искате да прегледате разрешенията.

  2. Щракнете с десен бутон върху файла или папката, изберете Свойства и след това изберете раздела Защита.

  3. За да промените разрешенията за папката, вижте документацията за вашата операционна система.

Видео записът ми изглежда накъсан

Опитайте следното:

 • Подобрете осветеността в областта.

 • Зададената разделителна способност на LifeCam видеото може да е твърде висока.

  • За да възстановите разделителната способност в софтуера LifeCam, от раздела Настройки на LifeCam изберете по-ниска разделителна способност.

  • Използвайте документацията за вашата програма за незабавни съобщения, за да разберете дали можете да възстановите разделителна способност за LifeCam.

  • Изключете всички видео ефекти. Когато добавяте някои видео ефекти с висока разделителна способност на видеото, могат да причинят понижена производителност.

 • Прекъснете връзката и повторно свържете LifeCam.

 • Изключете другите неизползвани USB устройства.

 • Свържете с различен USB порт. Ако можете, свържете с USB 2.0 порт.

 • Ако използвате USB концентратор, изключете LifeCam от концентратора и го включете директно към компютъра.

 • Ако използвате уеб камера Microsoft LifeCam, която поддържа TrueColor, проверете настройките в раздела „Настройки“. Ако квадратчето за отметка TrueColor или TrueColor + ClearFrame Technology е избрано, премахнете отметката от квадратчето, за да го изключите.

Не мога да виждам контролата за силата на звука в раздела „Настройки“

За Windows XP и Vista, ако плъзгачът за силата на звука не се появява в раздела „Настройки“ на LifeCam, изпробвайте следното:

 • Изключете софтуера LifeCam и изключете всички устройства на Microsoft, които са включени във вашия компютър.

 • Рестартирайте софтуера LifeCam и след това прикачете само едно устройство LifeCam.

  Когато отворите раздела Настройки на LifeCam, контролата за плъзгач за силата на звука трябва да бъде видима.

Не мога да регулирам силата на звука на микрофона на раздела „Настройки“

На Windows XP, ако по-рано сте заглушили микрофона на LifeCam, няма да можете да използвате раздела „Настройки“ на LifeCam за отмяна на изключването на звука или за да настроите силата на звука на микрофона. Опитайте следното:

 • Отворете контролния панел на Windows и изключете звука на микрофона на LifeCam. За информация как да направите това вижте помощта за вашата операционна система.

 • Използвайте или опциите за контрол на силата на звука на Windows, или плъзгача за силата на звука в раздела Настройки на LifeCam, за да настроите силата на звука.

Не мога да изключа звука на моя микрофон

На Windows XP, ако по-рано сте заглушили микрофона на LifeCam, няма да можете да използвате раздела „Настройки“ на LifeCam за отмяна на изключването на звука или за да настроите силата на звука на микрофона. За да разрешите това:

 1. Отворете контролния панел на Windows и изключете звука на микрофона на LifeCam. За информация как да направите това вижте помощта за вашата операционна система Windows.

 2. Използвайте или опциите за контрол на силата на звука на Windows, или плъзгача за силата на звука в раздела Настройки на LifeCam, за да настроите силата на звука.

За Windows XP и Vista, ако плъзгачът за силата на звука не се появява в раздела „Настройки“ на LifeCam:

 1. Изключете софтуера LifeCam и изключете всички устройства на Microsoft, които са включени във вашия компютър.

 2. Рестартирайте софтуера LifeCam и след това прикачете само едно устройство LifeCam.

Не мога да заснемам снимки

Проверете следното:

 • Уверете се, че обективът на LifeCam не е закрит или блокиран.

 • Уверете се, че LifeCam има достатъчно светлина.

 • Проверете разрешенията за папката, в която записвате вашите LifeCam файлове. Ако разрешенията са настроени да отказват достъп, LifeCam няма да може да улавя или записва клипове.

За да отворите папката по подразбиране „Картини“ и да проверите разрешенията:

 1. В менюто „Старт“ щракнете върху „Картини“ или „Моите картини“ в зависимост от вашата операционна система.

 2. За да промените разрешенията за папката, вижте документацията за вашата операционна система.

Снимката ми е с точки, размазана или с лошо качество

Опитайте следното:

 1. Изчакайте няколко секунди. Ако LifeCam има възможност за автоматично фокусиране, ясното фокусиране може да отнема няколко секунди.

 2. Ако използвате уеб камера LifeCam VX-1000, VX-3000 или VX-6000, завъртете пръстена за фокуса на лицевата страна на LifeCam, за да фокусирате поточното предаване на видеото в реално време.

 3. Подобрете осветеността в областта.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×