Postup pro otevření sdíleného kalendáře z pozvání ke sdílení aplikace Outlook

K čemu slouží tato nápověda s průvodcem?  
Řeší potíže, které vás mohou potkat při otevírání kalendáře, který s vámi někdo sdílí.

Pro koho je nápověda určena?
Pro uživatele aplikací Outlook, Outlook pro Mac a Outlook na webu (dříve známá jako Outlook Web App), kteří mají potíže s otevřením sdílených kalendářů.

Jak to funguje?
Začneme tím, že vám položíme několik otázek, které se týkají vaší verze aplikace Outlook, a projdeme spolu potíže, které v této aplikaci potřebujete vyřešit. Potom vás provedeme procesem řešení potíží, který zvolíme podle vaší specifické situace.

Odhadovaný čas dokončení:
10-15 minut. 

Výběr používané verze aplikace Outlook

Nevíte, jakou verzi aplikace Outlook používáte?

Výběr používané verze aplikace Outlook

Nevíte, jakou verzi aplikace Outlook používáte?

Otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2010


Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Otevřít tento kalendář.

3624_image8
 


Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2003

Důležité Společnost Microsoft ukončila podporu pro Office 2003 dne 8. dubna 2014, což se vztahuje také na aplikaci Outlook 2003. Tato změna se týká také vašich aktualizací softwaru a možností zabezpečení. Zjistěte, co to pro vás znamená a jak můžete zůstat nadále chráněni.

Pozvání ke sdílení vypadá jako na následujícím snímku obrazovky. Není k dispozici možnost pro otevření sdíleného kalendáře.

3624_image9
 

Chcete-li tyto potíže vyřešit, nejprve ověřte, zda se před názvem sdíleného kalendáře zobrazuje text Microsoft Exchange jako na následujícím snímku obrazovky.

3624_image10
 

Před názvem sdíleného kalendáře se zobrazuje text Microsoft Exchange

To zpravidla označuje, že sdílený kalendář je výchozím kalendářem aplikace Outlook. Chcete-li jej otevřít, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klikněte na možnost Složka jiného uživatele
  3624_image11
   
 2. V dialogovém okně Otevřít složku jiného uživatele zadejte do pole Jméno jméno uživatele, který s vámi tento kalendář sdílí. V seznamu Typ složky vyberte možnost Kalendář a potom klikněte na tlačítko OK.

Před názvem sdíleného kalendáře se nezobrazuje text Microsoft Exchange

To zpravidla označuje, že sdílený kalendář není výchozím kalendářem aplikace Outlook. Chcete-li otevřít tento kalendář, nejprve přidejte do svého profilu aplikace Outlook poštovní schránku systému Exchange příslušného uživatele:

 1. V aplikaci Outlook klikněte na položku E-mailové účty v nabídce Nástroje.
 2. V dialogovém okně E-mailové účty klikněte na položku Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty, a potom klikněte na tlačítko Další
  3624_image12
   
 3. Klikněte na svůj účet serveru Exchange Server a potom na tlačítko Změnit.
  3624_image13
    
 4. Klikněte na tlačítko Další nastavení.
 5. V dialogovém okně Microsoft Exchange klikněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Přidat.
  3624_image14
   
 6. V dialogovém okně Přidat schránku zadejte jméno uživatele, který s vámi sdílí tento kalendář, a potom klikněte na tlačítko OK.
 7. Klikněte na tlačítko OK, na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
 8. V navigačním podokně rozbalte uzel Schránka - uživatelské jméno vlastníka složky a pak klikněte na kalendář, který s vámi tento uživatel sdílí.
  3624_image15
   
  Poznámka Pokud nemůžete rozbalit schránku, jako alternativní řešení klikněte na možnost „Nemohu rozbalit schránku jiného uživatele“.

Byly potíže vyřešeny?

Otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook pro Mac 2011

Pozvání ke sdílení vypadá jako na následujícím snímku obrazovky. Všimněte si, že není k dispozici možnost pro otevření sdíleného kalendáře.

3624_image18
 

Chcete-li otevřít sdílený kalendář, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klikněte na možnost Složka jiného uživatele.
  3624_image19
   
 2. Klikněte na položku Najít uživatele 
  3624_image20
   
  .
 3. Zadejte jméno osoby, která vám udělila přístup, klikněte na tlačítko Najít, klikněte na jméno této osoby a pak klikněte na tlačítko OK.
 4. V nabídce Typ klikněte na možnost Kalendář a poté klikněte na tlačítko OK.
  Sdílený kalendář se zobrazí v navigačním podokně pod nadpisem Sdílené.

Když se vám nedaří otevřít sdílený kalendář, na jaký problém přesně narazíte?

Sdílený kalendář stále nelze otevřít

K jakým potížím dochází?

Otevřete sdílený kalendář v aplikaci Outlook na webu (Outlook Web App)


Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení, klikněte na možnost Přidat tento kalendář, a pak přejděte na kartu Kalendář a otevřete sdílený kalendář.

3624_image21
 


Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Možnost Přidat tento kalendář není zobrazena

Chcete-li potíže vyřešit, otevřete daný sdílený kalendář přímo.

Předpokládejme například, že adresa URL aplikace Outlook na webu (dříve známá jako Outlook Web App) je https://contoso/owa a uživatel (user@contoso.com) s vámi sdílí svůj kalendář. K otevření kalendáře tohoto uživatele můžete použít následující adresu URL:

https://contoso/owa/user@contoso.com/?cmd=contents&module=calendar

Byly potíže vyřešeny?

Možnost Otevřít tento kalendář není zobrazena

K těmto potížím dochází, pokud uživatel, který s vámi sdílí kalendář, používá novější verzi aplikace Outlook.

Chcete-li tyto potíže vyřešit, nejprve v pozvání ověřte, zda se před názvem sdíleného kalendáře zobrazuje text Microsoft Exchange jako na následujícím snímku obrazovky.

3624_image10
 


Před názvem sdíleného kalendáře se zobrazuje text Microsoft Exchange

Pokud je před názvem sdíleného kalendáře uveden text Microsoft Exchange, zpravidla to znamená, že sdíleným kalendářem je výchozí kalendář aplikace Outlook. Chcete-li jej otevřít, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klikněte na možnost Složka jiného uživatele.
  3624_image22
   
 2. V dialogovém okně Otevřít složku jiného uživatele zadejte do pole Jméno jméno uživatele, který s vámi tento kalendář sdílí. V poli Typ složky vyberte typ sdíleného kalendáře a pak klikněte na tlačítko OK.

Před názvem sdíleného kalendáře se nezobrazuje text Microsoft Exchange

Pokud před názvem sdíleného kalendáře není uveden text Microsoft Exchange, zpravidla to znamená, že sdíleným kalendářem není výchozí kalendář aplikace Outlook. V takové situaci nejprve do svého profilu aplikace Outlook přidejte poštovní schránku systému Exchange příslušného uživatele.

 1. V aplikaci Outlook klikněte na příkaz Nastavení účtu v nabídce Nástroje.
 2. V dialogovém okně E-mailové účty klikněte na kartu E-mail, klikněte na účet serveru Exchange Server a pak klikněte na tlačítko Změnit
  Asset not found 
 3. Klikněte na tlačítko Další nastavení.
 4. V dialogovém okně Microsoft Exchange klikněte na kartu Upřesnit a pak na tlačítko Přidat.
  Asset not found 
 5. V dialogovém okně Přidat schránku zadejte jméno uživatele, který s vámi sdílí tento kalendář, a pak klikněte na tlačítko OK.
  Asset not found 
 6. Klikněte na tlačítko OK, klikněte na tlačítko Další, klikněte na tlačítko Dokončit a pak klikněte na tlačítko Zavřít.
 7. V navigačním podokně rozbalte uzel Schránka – uživatelské jméno vlastníka složky a pak klikněte na kalendář, který s vámi tento uživatel sdílí.
  3624_image26
   
  Poznámka Pokud nemůžete rozbalit poštovní schránku, jako alternativní řešení klikněte na možnost „Nemohu rozbalit schránku jiné osoby“.

Byly potíže vyřešeny?

Nelze rozbalit poštovní schránku jiného uživatele

Chcete-li vyřešit tyto potíže, požádejte uživatele, který s vámi sdílí tento kalendář, aby vám ke své poštovní schránce udělil oprávnění Recenzent.

Důležité Následující kroky jsou prováděny v počítači uživatele, který s vámi sdílí kalendář.

 1. Použijte jednu z uvedených metod, v závislosti na verzi aplikace Outlook, kterou používáte:
  V aplikaci Outlook 2003 klikněte pravým tlačítkem na možnost Schránka - Jméno uživatele a potom klikněte na možnost Sdílení.
  Asset not found 
  V aplikaci Outlook 2007 klikněte pravým tlačítkem na možnost Schránka - Jméno uživatele a potom klikněte na možnost Změnit oprávnění sdílení.
  Asset not found 

  V aplikaci Outlook 2010 nebo Outlook 2013 klikněte pravým tlačítkem na svou e-mailovou adresu na vrchu seznamu složek, a poté klikněte na možnost Oprávnění složky.
  Asset not found 
 2. Klikněte na kartu Oprávnění a potom na tlačítko Přidat.
 3. V dialogovém okně Přidat uživatele vyberte uživatele, se kterým chcete sdílet kalendář, klikněte na tlačítko Přidat a pak na tlačítko OK.
 4. V seznamu Jméno klikněte na jméno uživatele, kterého jste přidali, klikněte na položku Recenzent v poli Úroveň oprávnění a pak klikněte na tlačítko OK 

Byly potíže vyřešeny?

Nic nevidíte nebo nemáte nezbytné oprávnění k otevření sdíleného kalendáře

Požádejte uživatele, který s vámi sdílí tento kalendář, aby ve svém počítači provedl následující kroky

 1. Použijte jednu z následujících metod, v závislosti na verzi aplikace Outlook, kterou používáte:
  V aplikaci Outlook 2016, Outlook 2013 nebo Outlook 2010 klikněte pravým tlačítkem myši na
  Sdílet a potom klikněte na možnost Oprávnění kalendáře.
  Asset not found 
  V aplikaci Outlook na webu nebo Outlook Web App klikněte pravým tlačítkem myši na možnost kalendář a potom klikněte na možnost Oprávnění.
  Asset not found 
  V aplikaci Outlook 2007 klikněte pravým tlačítkem myši na sdílený kalendář a potom klikněte na možnost Změnit oprávnění sdílení.  
  Asset not found 

 2. Na kartě Oprávnění vyberte uživatele, jemuž chcete udělit oprávnění.
 3. V seznamu Úroveň oprávnění klikněte na položku Recenzent a pak klikněte na tlačítko OK.
  Asset not found 


Byly potíže vyřešeny?

Otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2016

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Otevřít tento kalendář.

Asset not found 


Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2016 pro Mac

Pozvání ke sdílení vypadá jako na následujícím snímku obrazovky. Všimněte si, že není k dispozici možnost pro otevření sdíleného kalendáře.

Asset not found 

Chcete-li otevřít sdílený kalendář, postupujte následujícím způsobem:

 1. Ve spodní části navigačního panelu klikněte na možnost Kalendář

  Asset not found   

 2. Na kartě Uspořádat klikněte na možnost Otevřít sdílený kalendář.
  Asset not found 
  V poli
  Vyhledávání zadejte jméno osoby, od které jste získali přístup k tomuto kalendáři, a stiskněte klávesu Enter.
 3. Vyberte jméno a klikněte na možnost Otevřít.
  Asset not found 

  Poznámka: Sdílený kalendář se objevuje v levém podokně navigace pod nadpisem Sdílený kalendář, pod kterým je také uvedeno jméno osoby, která kalendář sdílí.


Když se vám nedaří otevřít sdílený kalendář, na jaký problém přesně narazíte?

Sdílený kalendář stále nelze otevřít

K jakým potížím dochází?

Volba „Otevřít sdílený kalendář“ není k dispozici

Příznaky

Pokud otevřete svůj Kalendář v aplikaci Microsoft Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011, tlačítko Otevřít sdílený kalendář na pásu karet není k dispozici. 

Asset not found 

Navíc, pokud posunete ukazatel na možnost Otevřít v nabídce Soubor, možnost Kalendář není k dispozici.

Asset not found 

Příčina

Tento problém se objeví, pokud nejsou zaškrtnutá vybraná zaškrtávací políčka Seskupovat podobné složky, jako třeba Doručená pošta, z různých účtů a Skrýt složky V tomto počítači v nabídce Obecné předvolby.

Asset not found 


Alternativní řešení

Jako alternativní řešení použijte jednu z následujících metod:

Vyberte složku Exchange v nabídce Moje kalendáře.

 1. Otevřete kalendář.
 2. Rozbalte Moje kalendáře pro zobrazení kalendáře schránky Exchange, kalendáře „Na tomto počítači“ a kalendářů, které jsou přidružené k jakýmkoli dalším účtům otevřeným v aplikaci Outlook pro Mac.
 3. Vyberte zaškrtávací políčko Exchange.

  Asset not found 
  Jakmile provedete tuto akci, tlačítko Otevřít sdílený kalendář na pásu karet bude k dispozici.

Otevřete kalendář jiného uživatele.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klikněte na možnost Složka jiného uživatele.
  Asset not found 
 2. Vyhledejte a vyberte uživatele, jehož kalendář chcete otevřít.
 3. V poli Typ složky klikněte na možnost Kalendář.
  Asset not found 
 4. Klikněte na možnost Otevřít.  

Změňte nastavení předvoleb, které se vztahují ke složkám V tomto počítači.

 1. V nabídce Outlook klikněte na možnost Předvolby.
 2. Klikněte na možnost Obecné.
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Seskupovat podobné složky, jako třeba Doručená pošta, z různých účtů.
 4. Pokud chcete, vyberte zaškrtávací pole Skrýt složky V tomto počítači.


Byly potíže vyřešeny?

Otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2013


Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Otevřít tento kalendář.

Asset not found 


Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2007

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Otevřít tento kalendář.

3624_image8
 


Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Další zdroje informací
Alternativní řešení pro otevírání sdílených kalendářů na mobilních zařízeních / tabletech
Pokud používáte aplikaci Outlook na mobilních zařízeních nebo tabletech, jako jsou například zařízení Windows Phone, iPhone, iPad nebo telefony s Androidem, nemáte na těchto zařízeních možnost prohlížení kalendářů jiných uživatelů. Tito uživatelé mohou pouze synchronizovat vaše kalendáře. 
Alternativním řešením tohoto problému je použití aplikace Outlook Web App a zobrazení sdíleného kalendáře, nebo jeho zobrazení pomocí klienta pro aplikaci Outlook pro Windows nebo Mac pro stolní počítače.

Byly potíže vyřešeny?

Aplikace Outlook 2016 přestává odpovídat při pokusu o otevření sdíleného kalendáře
Tento problém nastává v případě, kdy provádíte aktualizaci na verzi Outlook 2016 bez dokončení odinstalace předchozí verze aplikace Outlook. To způsobí, že je aplikace 2016 offline. Řešením je kompletní odstranění starší verze aplikace Outlook a restartování aplikace Outlook 2016.

Byly potíže vyřešeny?
Jiné chyby při pokusu o otevření sdíleného kalendáře
Pokud ani toto řešení nefunguje a zobrazuje se jiná chybová zpráva, zkuste postupovat podle níže uvedených instrukcí:
 1. Ujistěte se, že jste nainstalovali nejnovější verzi aplikace Outlook po všech opravách.
 2. Povolte možnost „Stáhnout sdílené složky“.
  1. Klikněte na kartu Soubor.
  2. Klikněte na možnost Nastavení účtu a potom na Nastavení účtu.
   Asset not found 
  3. Na kartě E-mail klikněte na účet Exchange a potom na Změnit.
  4. Klikněte na možnost Další nastavení, na kartu Upřesnit a vyberte „Stáhnout sdílené složky
   Asset not found 
  5. Klikněte na tlačítko OK, Další, Dokončit a potom na možnost Zavřít v okně Nastavení účtu.
  6. Ukončete aplikaci Outlook a znovu ji spusťte.
 3. Pokud se ani tímto problém nevyřešil, zkuste vypnout režim Cache Exchange Mode pomocí následujícího postupu:
  1. Klikněte na kartu Soubor.
  2. Klikněte na možnost Nastavení účtu a potom na Nastavení účtu.
   Asset not found 
  3. Na kartě E-mail klikněte na účet Exchange a potom na Změnit.
  4. V Nastavení pro režim offline zrušte zaškrtnutí pole Použít režim Cached Exchange Mode
   Asset not found 
  5. Ukončete aplikaci Outlook a znovu ji spusťte.

Byly potíže vyřešeny?
Při otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2013 se zobrazí chybová zpráva
Jaký typ chybové zprávy jste obdrželi?
Řešení v případě chybových zpráv při otevírání sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2013
Tento problém nastane v případě splnění následujících podmínek:
 • Aplikace Outlook 2013 je nakonfigurována tak, aby používala připojení pomocí protokolů MAPI nad HTTP.
 • Vaše primární poštovní schránka je v režimu mezipaměti.
 • Možnost Stáhnout sdílené složky je vypnuta.

Řešení nebo alternativní metodu najdete v článku KB 2990457.

Byly potíže vyřešeny?
Obecné řešení potíží v případě chyb při otevírání sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2013
Pokud se zobrazí další chyby, zkuste v rámci obecného řešení potíží následující postup:
 1. Ujistěte se, že uživatel s vámi sdílí kalendář a má správně nastavena všechna potřebná oprávnění.
 2. Ujistěte se, že je aplikace Outlook připojena k síti, je schopna přijímat poštu a není příliš zaneprázdněna vykonáváním jiných úloh, například aktualizováním složek.
 3. Zkuste znovu později prověřit, zda již sdílený kalendář funguje.


Byly potíže vyřešeny?
Nemáte oprávnění k zobrazení sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011
Při pokusu o otevření složky sdíleného Kalendáře v aplikaci Microsoft Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011 se zobrazí chybová zpráva i v případě, že vám bylo uděleno oprávnění ke složce:

Aplikace Outlook nemůže otevřít tuto složku. Nemáte oprávnění k otevření této složky. Pro získání oprávnění kontaktujte <Jméno majitele kalendáře>.
K tomuto problému dochází, protože majitel složky, ke které chcete získat přístup, s vámi sdílí podsložku kalendáře, ale nesdílí výchozí (primární) složku svého Kalendáře. Pro odstranění tohoto problému s vámi musí majitel kalendáře sdílet obě složky Kalendáře, tedy primární i sekundární. Další informace najdete v článku KB 274352.


Byly potíže vyřešeny?

Na počítači Mac se zobrazí prázdný kalendář nebo chyba oprávnění i v případě oprávnění volného času v aplikaci Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011
Uživatel vám uděluje oprávnění volného času do svého kalendáře, ale jakmile se snažíte jej otevřít v aplikaci Microsoft Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011, zobrazí se následující chybová zpráva:

Aplikace Outlook nemůže otevřít tuto složku. Nemáte oprávnění k otevření této složky. Pro získání oprávnění Kontaktujte <uživatelské_jméno>.
K tomuto problému došlo proto, že funkce volného času je k dispozici pouze v aplikaci Outlook 2010 a Outlook 2013 pro Windows. Chcete-li otevřít sdílený kalendář v aplikaci Outlook pro Mac, musí vám uživatel udělit oprávnění Recenzent nebo vyšší. Informace o volném čase tohoto uživatele si můžete také prohlédnout tak, že vytvoříte novou žádost o schůzku a tohoto uživatele přidáte do Pomocníka pro plánování. Další informace najdete v článku KB 2876443.


Byly potíže vyřešeny? 

Jedna nebo více složek sdíleného Kalendáře v aplikaci Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011 nejde otevřít.
V aplikaci Outlook 2016 pro Mac a Outlook pro Mac 2011 nemůžete otevřít složku sdíleného Kalendáře, pokud není podkalendářem výchozí sdílené složky Kalendáře uživatele.
 • Kalendář
 • Druhý kalendář
 • Třetí kalendář
  Asset not found 

V tomto příkladu je složka „Druhý kalendář“ podkalendářem výchozí sdílené složky Kalendáře uživatele. V aplikaci Outlook pro Mac tak můžete otevřít složku „Druhý kalendář“. Složka „Třetí kalendář“ však není podkalendářem pod výchozí složkou „Kalendář“. Tuto složku proto v aplikaci Outlook pro Mac otevřít nemůžete. Pro vyřešení tohoto problému musí vlastník kalendáře vytvořit všechny sdílené kalendáře pod výchozí složkou „Kalendář“.

Byly potíže vyřešeny?
Vlastnosti

ID článku: 10106 - Poslední kontrola: 6. 10. 2016 - Revize: 7

Váš názor