Postup pro otevření sdíleného kalendáře z pozvání ke sdílení aplikace Outlook


K čemu slouží tato nápověda s průvodcem?  
Řeší potíže, které vás mohou potkat při otevírání kalendáře, který s vámi někdo sdílí.

Poznámka: Chcete-li sdílet kalendář nebo složku s ostatními nebo změnit oprávnění po sdílení, místo otevření si nejprve přečtěte následující články:

Pro koho je určeno?
Uživatelé aplikace Outlook, Outlook pro Mac, Outlook na webu a Outlook Web App, kteří nemohou otevřít sdílené kalendáře z pozvánky

Jak to funguje?
Začneme tím, že vám položíme několik otázek, které se týkají vaší verze aplikace Outlook a problémů, které máte. Potom vás provedeme procesem řešení potíží, který zvolíme podle vaší specifické situace.

Důležité: Poštovní služby třetí strany, jako například Gmail, AOL a Yahoo, nejsou podporovány společností Microsoft a tento průvodce se na ně nemusí vztahovat.

Odhadovaný čas dokončení:
10–15 minut 

 

 

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Otevřít tento kalendář.

3624_image8
 

 

Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Důležité Společnost Microsoft ukončila podporu pro Office 2003 dne 8. dubna 2014, což se vztahuje také na aplikaci Outlook 2003. Tato změna se týká také vašich aktualizací softwaru a možností zabezpečení. Zjistěte, co to pro vás znamená a jak můžete zůstat nadále chráněni.

Pozvání ke sdílení vypadá jako na následujícím snímku obrazovky. Není k dispozici možnost pro otevření sdíleného kalendáře.

3624_image9
 

Chcete-li tyto potíže vyřešit, nejprve ověřte, zda se před názvem sdíleného kalendáře zobrazuje text Microsoft Exchange jako na následujícím snímku obrazovky.

3624_image10
 

Před názvem sdíleného kalendáře se zobrazuje text Microsoft Exchange

To zpravidla označuje, že sdílený kalendář je výchozím kalendářem aplikace Outlook. Chcete-li jej otevřít, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klikněte na možnost Složka jiného uživatele
  3624_image11
   
 2. V dialogovém okně Otevřít složku jiného uživatele zadejte do pole Jméno jméno uživatele, který s vámi tento kalendář sdílí. V seznamu Typ složky vyberte možnost Kalendář a potom klikněte na tlačítko OK.

Před názvem sdíleného kalendáře se nezobrazuje text Microsoft Exchange

To zpravidla označuje, že sdílený kalendář není výchozím kalendářem aplikace Outlook. Chcete-li otevřít tento kalendář, nejprve přidejte do svého profilu aplikace Outlook poštovní schránku systému Exchange příslušného uživatele:

 1. V aplikaci Outlook klikněte na položku E-mailové účty v nabídce Nástroje.
 2. V dialogovém okně E-mailové účty klikněte na položku Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty, a potom klikněte na tlačítko Další
  3624_image12
   
 3. Klikněte na svůj účet serveru Exchange Server a potom klikněte na Změnit.
  3624_image13
    
 4. Klikněte na tlačítko Další nastavení.
 5. V dialogovém okně Microsoft Exchange klikněte na kartu Upřesnit a pak klikněte na Přidat.
  3624_image14
   
 6. V dialogovém okně Přidat schránku zadejte jméno uživatele, který s vámi sdílí tento kalendář, a potom klikněte na tlačítko OK.
 7. Klikněte na tlačítko OK, na tlačítko Další a potom na tlačítko Dokončit.
 8. V navigačním podokně rozbalte uzel Schránka – uživatelské jméno vlastníka složky a pak klikněte na kalendář, který s vámi tento uživatel sdílí.
  3624_image15
   
  Poznámka Pokud nemůžete rozbalit poštovní schránku, jako alternativní řešení klikněte na možnost „Nemohu rozbalit schránku jiné osoby“.

Byly potíže vyřešeny?

 

Pozvání ke sdílení vypadá jako na následujícím snímku obrazovky. Všimněte si, že není k dispozici možnost pro otevření sdíleného kalendáře.

3624_image18
 

Chcete-li otevřít sdílený kalendář, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klikněte na možnost Složka jiného uživatele.
  3624_image19
   
 2. Klikněte na položku Najít uživatele 
  3624_image20
   
  .
 3. Zadejte jméno osoby, která vám udělila přístup, klikněte na tlačítko Najít, klikněte na jméno této osoby a pak klikněte na tlačítko OK.
 4. V nabídce Typ klikněte na možnost Kalendář a poté klikněte na tlačítko OK.
  Sdílený kalendář se zobrazí v navigačním podokně pod nadpisem Sdílené.

Když se vám nedaří otevřít sdílený kalendář, na jaký problém přesně narazíte?

K jakým potížím dochází?

 

 

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvánky sdílení, klikněte na tlačítko Přijmout a otevřete sdílený kalendář a pak uvidíte sdílený kalendář v levém podokně pod položkou Druhý kalendář a události v pravém podokně.

 

10106_OWASharedCalendarInvitation
 

 

Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Chcete-li potíže vyřešit, otevřete daný sdílený kalendář přímo.

Předpokládejme například, že adresa URL aplikace Outlook na webu (dříve známá jako Outlook Web App) je https://yourdomain/owa a uživatel (user@yourdomain.com)  Předpokládejme například, že adresa URL aplikace Outlook na webu (dříve známá jako Outlook Web App) s vámi sdíli svůj kalendář. 

10106_OWASharedcalendarURL
 

K otevření kalendáře tohoto uživatele můžete použít následující adresu URL:
https://vasedomena/owa/user@vasedomena.com/?cmd=contents&module=calendar

Byly potíže vyřešeny?

K těmto potížím dochází, pokud uživatel, který s vámi sdílí kalendář, používá novější verzi aplikace Outlook.

Chcete-li tyto potíže vyřešit, nejprve v pozvání ověřte, zda se před názvem sdíleného kalendáře zobrazuje text Microsoft Exchange jako na následujícím snímku obrazovky.

3624_image10
 


Před názvem sdíleného kalendáře se zobrazuje text Microsoft Exchange

Pokud je před názvem sdíleného kalendáře uveden text Microsoft Exchange, zpravidla to znamená, že sdíleným kalendářem je výchozí kalendář aplikace Outlook. Chcete-li jej otevřít, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klikněte na možnost Složka jiného uživatele.
  3624_image22
   
 2. V dialogovém okně Otevřít složku jiného uživatele zadejte do pole Jméno jméno uživatele, který s vámi tento kalendář sdílí. V poli Typ složky vyberte typ sdíleného kalendáře a pak klikněte na tlačítko OK.

Před názvem sdíleného kalendáře se nezobrazuje text Microsoft Exchange

Pokud před názvem sdíleného kalendáře není uveden text Microsoft Exchange, zpravidla to znamená, že sdíleným kalendářem není výchozí kalendář aplikace Outlook. V takové situaci nejprve do svého profilu aplikace Outlook přidejte poštovní schránku systému Exchange příslušného uživatele.

 1. V aplikaci Outlook klikněte na příkaz Nastavení účtu v nabídce Nástroje.
 2. V dialogovém okně E-mailové účty klikněte na kartu E-mail, klikněte na účet serveru Exchange Server a pak klikněte na tlačítko Změnit
  3624_image23
   
 3. Klikněte na tlačítko Další nastavení.
 4. V dialogovém okně Microsoft Exchange klikněte na kartu Upřesnit a pak na tlačítko Přidat.
  3624_image24
   
 5. V dialogovém okně Přidat schránku zadejte jméno uživatele, který s vámi sdílí tento kalendář, a pak klikněte na tlačítko OK.
  3624_image25
   
 6. Klikněte na tlačítko OK, klikněte na tlačítko Další, klikněte na tlačítko Dokončit a pak klikněte na tlačítko Zavřít.
 7. V navigačním podokně rozbalte uzel Schránka – uživatelské jméno vlastníka složky a pak klikněte na kalendář, který s vámi tento uživatel sdílí.
  3624_image26
   
  Poznámka Pokud nemůžete rozbalit poštovní schránku, jako alternativní řešení klikněte na možnost „Nemohu rozbalit schránku jiné osoby“.

Byly potíže vyřešeny?

Chcete-li vyřešit tyto potíže, požádejte uživatele, který s vámi sdílí tento kalendář, aby vám ke své poštovní schránce udělil oprávnění Recenzent.

Důležité Následující kroky jsou prováděny v počítači uživatele, který s vámi sdílí kalendář.

 1. Použijte jednu z následujících metod odpovídající používané verzi aplikace Outlook:
  V aplikaci Outlook 2007 klikněte pravým tlačítkem myši na položku Schránka – uživatelské jméno a pak klikněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.
  3624_image28
   

  V aplikaci Outlook 2010 nebo Outlook 2013 klikněte pravým tlačítkem myši na svou e-mailovou adresu v horní části seznamu složek a potom klikněte na příkaz Oprávnění složky.
  3624_image29
   
 2. Klikněte na kartu Oprávnění a potom na tlačítko Přidat.
 3. V dialogovém okně Přidat uživatele vyberte uživatele, se kterým chcete sdílet kalendář, klikněte na tlačítko Přidat a pak na tlačítko OK.
 4. V seznamu Jméno klikněte na jméno uživatele, kterého jste přidali, klikněte na položku Recenzent v poli Úroveň oprávnění a pak klikněte na tlačítko OK 

Byly potíže vyřešeny?

Požádejte uživatele, který s vámi sdílí tento kalendář, aby ve svém počítači provedl následující kroky

 

Pro klienta Outlook Desktop:

 

 1. Použijte jednu z následujících metod odpovídající používané verzi aplikace Outlook:
  V aplikaci Outlook 2016, Outlook 2013 nebo Outlook 2010 klikněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet, klikněte na příkaz
  Sdílet a pak klikněte na položku Oprávnění ke kalendáři.
  3624_image32

  V aplikaci Outlook 2007 klikněte pravým tlačítkem na sdílený kalendář a potom klikněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.  
  3624_image31
   
 2. Na kartě Oprávnění vyberte uživatele, jemuž chcete udělit oprávnění.
 3. V seznamu Úroveň oprávnění klikněte na položku Recenzent a pak klikněte na tlačítko OK.
  3624_image33
   

Pro Outlook na webu nebo Outlook Web App:

V aplikaci Outlook na webu nebo Outlook Web App klikněte na

10106_OutlookCalendarIcon
 v levém horním rohu nebo spodním levém podokně a otevřete kalendář. Klikněte pravým tlačítkem na kalendář, který chcete sdílet s ostatními a pak klikněte na možnost Sdílení oprávnění. V dalším kroku se řiďte pokyny ve Sdílení kalendáře v aplikaci Outlook Web App.
 
10106_OWACalendarpermission
 

Byly potíže vyřešeny?

 

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Otevřít tento kalendář.

3624_image7
 

Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

 

Pozvání ke sdílení vypadá jako na následujícím snímku obrazovky. Všimněte si, že není k dispozici možnost pro otevření sdíleného kalendáře.

3624_image43
 

Chcete-li otevřít sdílený kalendář, postupujte následujícím způsobem:

 1. Ve spodní části navigačního panelu klikněte na možnost Kalendář

  3624_image34
     
 2. Na kartě Uspořádat klikněte na položku Otevřít sdílený kalendář.
  3624_image44
   
  Do pole
  Hledat zadejte jméno osoby, která vám poskytla přístup ke svému kalendáři, a stiskněte klávesu Enter.
 3. Vyberte jméno a klikněte na možnost Otevřít.
  3624_image45
   

  Poznámka: Sdílený kalendář se objevuje v levém podokně navigace pod nadpisem Sdílený kalendář, pod kterým je také uvedeno jméno osoby, která kalendář sdílí.

 

Když se vám nedaří otevřít sdílený kalendář, na jaký problém přesně narazíte?

K jakým potížím dochází?

Příznaky

Pokud otevřete svůj Kalendář v aplikaci Microsoft Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011, tlačítko Otevřít sdílený kalendář na pásu karet není k dispozici. 

3624_image36
 

Navíc, pokud posunete ukazatel na možnost Otevřít v nabídce Soubor, možnost Kalendář není k dispozici.

3624_image37
 

Příčina

Tento problém se objeví, pokud nejsou zaškrtnutá vybraná zaškrtávací políčka Seskupovat podobné složky, jako třeba Doručená pošta, z různých účtů a Skrýt složky V tomto počítači v nabídce Obecné předvolby.

3624_image38
 


Alternativní řešení

Jako alternativní řešení použijte jednu z následujících metod:

Vyberte složku Exchange v nabídce Moje kalendáře.

 1. Otevřete kalendář.
 2. Rozbalte Moje kalendáře pro zobrazení kalendáře schránky Exchange, kalendáře „Na tomto počítači“ a kalendářů, které jsou přidružené k jakýmkoli dalším účtům otevřeným v aplikaci Outlook pro Mac.
 3. Vyberte zaškrtávací políčko Exchange.

  3624_image39
   
  Jakmile provedete tuto akci, tlačítko Otevřít sdílený kalendář na pásu karet bude k dispozici.

Otevřete kalendář jiného uživatele.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klikněte na možnost Složka jiného uživatele.
  3624_image40
   
 2. Vyhledejte a vyberte uživatele, jehož kalendář chcete otevřít.
 3. V poli Typ složky klikněte na možnost Kalendář.
  3624_image41
   
 4. Klikněte na tlačítko Otevřít.  

Změňte nastavení předvoleb, které se vztahují ke složkám V tomto počítači.

 1. V nabídce Outlook klikněte na možnost Předvolby.
 2. Klikněte na možnost Obecné.
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Seskupovat podobné složky, jako třeba Doručená pošta, z různých účtů.
 4. Pokud chcete, vyberte zaškrtávací pole Skrýt složky V tomto počítači.


Byly potíže vyřešeny?

 

 

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Otevřít tento kalendář.

3624_image7
 

 

Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Otevřít tento kalendář.

3624_image8
 

 

Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Pokud používáte aplikaci Outlook na mobilních zařízeních nebo tabletech, jako jsou například zařízení Windows Phone, iPhone, iPad nebo telefony s Androidem, nemáte na těchto zařízeních možnost prohlížení kalendářů jiných uživatelů. Tito uživatelé mohou pouze synchronizovat vaše kalendáře. 
Alternativním řešením tohoto problému je použití aplikace Outlook na webu nebo Outlook Web App a zobrazení sdíleného kalendáře, nebo jeho zobrazení pomocí klienta pro aplikaci Outlook pro Windows nebo Mac pro stolní počítače.
Chcete-li použít aplikaci Outlook na webu nebo Outlook Web App k otevření sdíleného kalendáře z pozvánky, přihlaste se pomocí účtu Exchange nebo Office 365. Pozvánka ke sdílení se zobrazí následovně:
10106_OWASharedCalendarInvitation
Klikněte na tlačítko Přijmout a otevřete sdílený kalendář a pak uvidíte sdílený kalendář uvedený v levém podokně pod položkou Další kalendáře a události v tomto kalendáři v pravém podokně.
10106_OWASharedCalendarList
Byly potíže vyřešeny?
Tento problém nastává v případě, kdy provádíte aktualizaci na verzi Outlook 2016 bez dokončení odinstalace předchozí verze aplikace Outlook. To způsobí, že je aplikace 2016 offline. Řešením je kompletní odstranění starší verze aplikace Outlook a restartování aplikace Outlook 2016. Řiďte se pokyny:
 1. Klepněte na tlačítko Windows, vyhledejte Ovládací panely a otevřete je.
 2. Klikněte na položku Programy  Programy a funkce
 3. Zkontrolujte seznam a vyhledejte starší verzi aplikace Outlook, klikněte na ní pravým tlačítkem a vyberte možnost Odinstalovat a odeberte ji.
 4. Restartujte počítač a restartujte aplikaci Outlook 2016.

Byly potíže vyřešeny?

 

Pokud ani toto řešení nefunguje a zobrazuje se jiná chybová zpráva, zkuste postupovat podle níže uvedených instrukcí:

 

 1. Ujistěte se, že jste nainstalovali nejnovější verzi aplikace Outlook po všech opravách.
 2. Povolte možnost „Stáhnout sdílené složky“.
  1. Klikněte na kartu Soubor.
  2. Klikněte na možnost Nastavení účtu a potom klikněte na Nastavení účtu.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Na kartě E-mail klikněte na účet Exchange a potom na Změnit.
  4. Klikněte na možnost Další nastavení, klikněte na kartu Upřesnit a vyberte „Stáhnout sdílené složky“.
   10106_UpdateImg11
    
  5. Klikněte na tlačítko OK, Další, Dokončit a potom na možnost Zavřít v okně Nastavení účtu.
  6. Ukončete aplikaci Outlook a znovu ji spusťte.
 3. Pokud se ani tímto problém nevyřešil, zkuste vypnout režim Cache Exchange Mode pomocí následujícího postupu:
  1. Klikněte na kartu Soubor.
  2. Klikněte na možnost Nastavení účtu a potom klikněte na Nastavení účtu.
   10106_UpdateImg10
    
  3. Na kartě E-mail klikněte na účet Exchange a potom na Změnit.
  4. V Nastavení pro režim offline zrušte zaškrtnutí pole Použít režim Cached Exchange.
   10106_UpdateImg12
    
  5. Ukončete aplikaci Outlook a znovu ji spusťte.

 

 

Byly potíže vyřešeny?

Jaký typ chybové zprávy jste obdrželi?

 

Tento problém nastane v případě splnění následujících podmínek:

 

 • Aplikace Outlook 2013 je nakonfigurována tak, aby používala připojení pomocí protokolů MAPI nad HTTP.
 • Vaše primární poštovní schránka je v režimu mezipaměti.
 • Možnost Stáhnout sdílené složky je vypnuta.
Chcete-li tento problém vyřešit, stáhněte si sadu hotfix a nainstalujte ji do počítače. Pokud nemůžete nainstalovat sadu hotfix, použijte tento alternativní způsob a povolte možnost Stáhnout sdílené složky v aplikaci Outlook 2013:
 1. V aplikaci Outlook klikněte na tlačítko Soubor, klikněte na Nastavení účtu a pak klikněte na Nastavení účtu (znovu).
 2. Vyberte účet Microsoft Exchange a pak klikněte na Změnit.
 3. Klikněte na tlačítko Další nastavení.
 4. Klikněte na kartu Rozšířené. Vyberte možnost Stáhnout sdílené složky.
 5. Klikněte na tlačítko OK, Další, Dokončit a potom na možnost Zavřít v okně Nastavení účtu.
Další podrobnosti také naleznete v článku KB 2990457.
 
Byly potíže vyřešeny?

 

Pokud se zobrazí další chyby, zkuste v rámci obecného řešení potíží následující postup:

 

 1. Ujistěte se, že uživatel s vámi sdílí kalendář a má správně nastavena všechna potřebná oprávnění. Pokud chcete vědět, jak sdílet kalendář s ostatními a udělit jim správná povolení, podívejte se na Jak sdílet kalendář Outlook s ostatními.
 2. Zkontrolujte pravý dolní roh Outlooku a podívejte se, že je jeho stav jako níže uvedený, abyste se ujistili, že je aplikace Outlook připojena k síti a je schopna přijímat úspěšně poštu a že není příliš zaneprázdněna vykonáváním jiných úloh, například aktualizováním složek.
  Pokud se zobrazí 
  10106_Outlook2013Connected
  , znamená to, že je aplikace Outlook 2013 úspěšně připojena k síti i k serveru Exchange.
  Pokud se zobrazí 
  10106_Outlook2013Disconnected
  , znamená to, že aplikace Outlook 2013 není připojena k síti nebo serveru Exchange. Zkontrolujte připojení síťového kabelu nebo se obraťte na svého správce sítě.
 3. Zkuste znovu později prověřit, zda již sdílený kalendář funguje.
 

Byly potíže vyřešeny?

 

Při pokusu o otevření složky sdíleného Kalendáře v aplikaci Microsoft Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011 se zobrazí chybová zpráva i v případě, že vám bylo uděleno oprávnění ke složce:

 

Outlook cannot open the folder. You do not have permission to open this folder. Contact<Calendar owner's name> for permission.
K tomuto problému dochází, protože majitel složky, ke které chcete získat přístup, s vámi sdílí podsložku kalendáře, ale nesdílí výchozí (primární) složku svého Kalendáře. Pro odstranění tohoto problému s vámi musí majitel kalendáře sdílet obě složky Kalendáře, tedy primární i sekundární. Další informace najdete v článku KB 274352.
 
 
Byly potíže vyřešeny?
 
 
 
 
 

 

Uživatel vám uděluje oprávnění volného času do svého kalendáře, ale jakmile se snažíte jej otevřít v aplikaci Microsoft Outlook 2016 pro Mac nebo Outlook pro Mac 2011, zobrazí se následující chybová zpráva:

 

Outlook cannot open the folder. You do not have permission to open this folder. Contact <user_name> for permission.
K tomuto problému došlo proto, že funkce volného času je k dispozici pouze v aplikaci Outlook 2010 a Outlook 2013 pro Windows. Chcete-li otevřít sdílený kalendář v aplikaci Outlook pro Mac, musí vám uživatel udělit oprávnění Recenzent nebo vyšší. Informace o volném čase tohoto uživatele si můžete také prohlédnout tak, že vytvoříte novou žádost o schůzku a tohoto uživatele přidáte do Pomocníka pro plánování. Další informace najdete v článku KB 2876443.
 
 
Byly potíže vyřešeny? 
 
V aplikaci Outlook 2016 pro Mac a Outlook pro Mac 2011 nemůžete otevřít složku sdíleného Kalendáře, pokud není podkalendářem výchozí sdílené složky Kalendáře uživatele.
 • Kalendář
 • Druhý kalendář
 • Třetí kalendář
  10106_UpdateImg14
   

V tomto příkladu je složka „Druhý kalendář“ podkalendářem výchozí sdílené složky Kalendáře uživatele. V aplikaci Outlook pro Mac tak můžete otevřít složku „Druhý kalendář“. Složka „Třetí kalendář“ však není podkalendářem pod výchozí složkou „Kalendář“. Tuto složku proto v aplikaci Outlook pro Mac otevřít nemůžete. Pro vyřešení tohoto problému musí vlastník kalendáře vytvořit všechny sdílené kalendáře pod výchozí složkou „Kalendář“.

Byly potíže vyřešeny?

Doporučujeme používat aplikaci Outlook na webu nebo Outlook Web App jako alternativní řešení k otevřenému sdíálenému kalendáři v systému Mac.

Přihlaste se do aplikace Outlook ma weni nebo Outlook Web App pomocí účtu Exchange nebo Office 365 v prohlížeči, klikněte na tlačítko Přijmout v e-mailu s pozvánkou a pak uvidíte sdílený kalendář v levém podokně pod možností Další kalendář a události v pravém podokně.

 

10106_OWASharedCalendarInvitation
 


Pokud vidíte něco jiného, k jakým potížím dochází?

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Přijmout. Sdílený kalendář se přidá do vašeho podokna Kalendář v části Sdílené kalendáře.

Otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook 2016 uživatelé O365 snímek obrazovky

Byly potíže vyřešeny?

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvánky ke sdílení, klikněte v této pozvánce na možnost Přijmout. Sdílený kalendář se přidá do vašeho podokna Kalendář v části Kalendáře lidí.

Kopie obrazovky otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook na webu

Byly potíže vyřešeny?

Chcete-li otevřít sdílený kalendář z pozvání ke sdílení aplikace Outlook, klikněte v tomto pozvání na možnost Přijmout. Tlačítko Přijmout se následně změní na Zobrazit a vy na něj budete moci kliknout a zobrazit sdílený kalendář. Můžete také vyhledat podokno Kalendář v aplikaci Outlook a zobrazit sdílený kalendář kliknutím na ikonu hamburger menu a pak vybrat sdílený kalendář ze seznamu kalendářů, který se zobrazí v dané nabídce.

Kopie obrazovky otevření sdíleného kalendáře v aplikaci Outlook mobile apps

Byly potíže vyřešeny?

Když sdílíte kalendář služby Outlook.com s lidmi, mohou si jej přidat přímo do zobrazení kalendáře v aplikaci Outlook. V závislosti na oprávněních, která jim poskytnete, si mohou kalendář zobrazit nebo upravit.

Podrobné informace o sdílení kalendáře ve službě Outlook.com naleznete v tématu Sdílení vašeho kalendáře ve službě Outlook.com

Byly potíže vyřešeny?