Nabíjení telefonu Lumia nabíječkou USB

Baterie se dodává částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Telefon nabíjejte kompatibilní nabíječkou USB. Nabíječka se může prodávat samostatně.

  1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky a pak připojte kabel k telefonu.
  2. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu a pak od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Tip: Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet z portu USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení z portu USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Ujistěte se, že je počítač zapnutý.

Nejprve připojte datový kabel USB k počítači a pak k telefonu. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od telefonu a pak od počítače.

Baterii můžete mnohokrát opětovně nabíjet a vybíjet (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však opotřebuje. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Vlastnosti

ID článku: 10522 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)