Podmínky a ujednání k dárkovým kartám Microsoft

Tato Smlouva mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo v závislosti na tom, kde žijete, jednou z jejích afilací) (dál jen „my“, „nám“, „nás“, „náš“ nebo „Microsoft“) popisuje vaši možnost uplatňovat dárkové karty a realizovat nákupy v Zúčastněných obchodech vlastněných námi (dál jen „Zúčastněné obchody“), a to zejména ve Windows Storu, Microsoft Storu a Xbox Storu, prostřednictvím vašeho účtu Microsoft. Zůstatky na účtech zveřejňuje a spravuje společnost Microsoft Corporation, Washington Corporation a/nebo její afilace.

Součástí této Smlouvy jsou důležité podmínky týkající se našeho vztahu. Zahrnuje rovněž naši Smlouvu o poskytování služeb společnosti Microsoft obsahující podmínky, kterými se řídí váš účet Microsoft, závaznou rozhodčí doložku (pouze pro obyvatele USA) a zproštění skupinové žaloby ovlivňující vaše práva na to, jak se bude řešit případný spor se společností Microsoft.

1. Rozsah smlouvy; souhlas s podmínkami

1.1 Na jaké služby se tato Smlouva vztahuje? Tato smlouva upravuje způsob, jak používat váš účet Microsoft ke způsobilým nákupům u Microsoftu nebo autorizovaných třetích stran („Zboží“) prostřednictvím kompatibilních zařízení v Zúčastněných obchodech. V rozsahu povoleném příslušnými zákony můžeme přidat, ukončit, odstranit nebo pozastavit dostupnost, funkce, specifikace a ceny v souvislosti se zůstatkem účtu nebo Zbožím dostupným v Zúčastněných obchodech, a to dočasně nebo trvale, kdykoli, bez odpovědnosti tak, jak popisuje tato Smlouva.

1.2 Jak tuto smlouvu přijmu? Podmínky této Smlouvy přijmete tím, že si koupíte dárkovou kartu nebo kód, uplatníte dárkovou kartu nebo kód Microsoft na svůj účet Microsoft nebo použijete peníze uložené na vašem účtu Microsoft k nákupu v obchodech společnosti Microsoft.

1.3 Může Microsoft změnit podmínky této Smlouvy potom, co je přijmu? Čas od času můžeme jakoukoli část této Smlouvy přidat, změnit nebo odebrat. Pokud změníme nějaké důležité podmínky, které by mohly nepříznivě ovlivnit vaše práva, tak jak jsou prezentovaná v této Smlouvě, budeme vás o tom informovat, a to prostřednictvím vašeho účtu Microsoft, v e-mailovém oznámení nebo jinými odpovídajícími způsoby elektronické komunikace.

2. Účty Microsoft

2.1 Potřebuji účet Microsoft? Ano. K nákupům v Zúčastněných obchodech u nás musíte mít aktivní účet Microsoft. Můžete uplatnit dárkové karty na účet Microsoft, zobrazit si aktuální zůstatek na účtu a data vypršení platnosti všech propagačních slev na účtu, koupit si dárkovou kartu a prohlédnout historii nákupů dárkových karet, případně aktualizovat svoje osobní údaje.

2.2 Jak si můžu na účet Microsoft přidat peníze? Na účet Microsoft si můžete přidat peníze uplatněním kódu nebo dárkové karty Microsoft. Po uplatnění se plná hodnota této karty nebo kódu přičte k zůstatku na vašem účtu. Další pokyny k uplatnění jsou součástí karty nebo kódu. Součástí karty nebo kódu můžou být taky další podmínky a ujednání. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje rozhodné právo, nejde za kódy požadovat finanční náhradu ani je vyměňovat za hotovost a nedají se používat opakovaně. Pokud žijete v zemi EU, kde se na základě místního zákona poskytuje „čas na rozmyšlenou“, můžete neuplatněnou dárkovou kartu nebo kód do 14 dnů od zakoupení vrátit a celá zaplacená částka vám bude refundována. Uplatněním ale souhlasíte s tím, že ztrácíte nárok na jakoukoli refundaci. Pokud si koupíte dárkovou kartu od jiného prodejce než je Microsoft, platí podmínky pro vrácení tohoto prodejce. Microsoft neodpovídá za případnou ztrátu, odcizení nebo založení vašeho dárkového kódu nebo za jeho použití bez vašeho svolení.

2.3 Uplatňují se data vypršení platnosti nebo poplatky? Nepropagační slevy nemají stanovenou dobu platnosti. Jakákoli propagační sleva na vašem účtu má omezenou platnost podle podmínek a ujednání této propagační akce. Se správou zůstatku na vašem účtu nejsou spojené žádné poplatky bez ohledu na to, zda byl získaný na základě propagační akce nebo ne.

2.4 Jak můžu nakoupit ve Zúčastněných obchodech? Zůstatek na účtu můžete použít jenom k nákupu Zboží ve Zúčastněných obchodech. Propagačních slevy, jejichž platnost ještě nevypršela, se z vašeho účtu Microsoft odečtou před všemi ostatními (vždy se nejdřív odečte propagační sleva, jejíž platnost bude končit nejdřív). Pokud na účtu Microsoft nemáte dost peněz k dokončení transakce, musíte k pokrytí zbývající částky nákupu použít jiný způsob platby registrovaný na vašem účtu Microsoft, zaplatit celý nákup prostřednictvím jiné možnosti platby než zůstatku na účtu, případně si na účtu Microsoft navýšit zůstatek.

Zůstatek na účtu nemůžete použít pro určitá předplatná nebo nákupy z aplikací ani k získání hotovosti nebo náhrady hotovosti (např. dárkových certifikátů). Výjimkou jsou případy, kdy to vyžaduje zákon. V každém Zúčastněném obchodě můžou pro nákup platit další omezení nebo vyloučení. Kromě případů, kdy to vyžaduje zákon, Microsoft žádné Zboží prodávané ve Zúčastněných obchodech nerefunduje. Pokud akceptujeme vrácení Zboží, připíšeme na váš účet Microsoft stejnou částku, za jakou jste vracené Zboží koupili.

2.5 Platí pro používání peněz z mého účtu Microsoft ve Zúčastněných obchodech nějaká omezení? Platí následující omezení a požadavky:

  • Možnost uplatnění dárkové karty Microsoft na účet Microsoft a využití těchto peněz v Zúčastněných obchodech může vyžadovat splnění určitých požadavků na hardware nebo software, třeba zajištění přístupu k internetu (za připojení se můžou účtovat poplatky).

  • Částku v určité měně jde připsat jenom na účet Microsoft zaregistrovaný v právním řádu, který tuto měnu uznává jako oficiální, a následně je možné tuto částku použít jenom v Zúčastněných obchodech dostupných v příslušném právním řádu. Zůstatek na účtu se nedá převést na jinou měnu.

  • Zůstatek na účtu je nepřenositelný.

  • Možnost uplatnění dárkové karty, obdržení refundace na účet Microsoft, použití těchto peněz k nákupu v Zúčastněných obchodech nebo nákupu a odeslání dárkové karty může podléhat dalším omezením platným pro zůstatek na účtu, které čas od času podle svého uvážení stanovuje Microsoft. Další informace o těchto dalších omezeních zůstatku na účtu najdete v článku Peněžní limity na vašem účtu Microsoft.

Abychom zabránili podvodu nebo neoprávněnému použití, můžeme vám dál omezit přístup k zůstatku na účtu Microsoft nebo jeho použití, případně vás požádat, abyste k dokončení transakce použili jinou možnost platby.

3. Pozastavení; ukončení; propadnutí

Pokud porušíte podmínky této Smlouvy, můžeme vůči vám přijmout veškerá opatření, která uznáme za vhodná, včetně pozastavení nebo ukončení přístupu k zůstatku na účtu, možnosti nakupovat nebo uplatňovat dárkové karty nebo používat svůj účet k nákupu Zboží, případně přístupu k vašemu účtu Microsoft. Pokud vám pozastavíme přístup, o peníze na svém účtu nepřijdete. Výjimkou budou částky získané na základě propagačních akcí, jejichž platnost v průběhu pozastavení vyprší. Částku získanou na základě propagační akce, jejíž platnost v průběhu pozastavení z jakéhokoli důvodu vyprší, vám na účet Microsoft nepřipíšeme.

Pokud váš účet Microsoft uzavřeme, refundujeme vám zbývající zůstatek z vašeho účtu do výše vyžadované zákonem. Nebudeme refundovat žádné propagační slevy ani zůstatky, které jste na účet Microsoft zatím neuplatnili. Tyto refundace podléhají určitým podmínkám, které může Microsoft čas od času stanovit.

Pokud se vyžaduje refundace, vyhrazujeme si právo ponechat si zůstatek na vašem účtu nutný k pokrytí případných škod, které bychom mohli mít. Pokud se rozhodnete uzavřít účet Microsoft dobrovolně sami, refundujeme vám celý zbývající zůstatek na vašem účtu (v případě, že to vyžaduje zákon) s výjimkou propagačních slev. Toto pravidlo podléhá určitým podmínkám, které může Microsoft čas od času stanovit. V případě, že máme v dobré víře podezření na podvod nebo zneužití vašeho účtu Microsoft, nemusí vám být refundace přiznána.

4. Oznámení zúčastněným stranám

Tato Smlouva je k dispozici v elektronické podobě. Informace o této Smlouvě, zůstatku na vašem účtu a jakékoli jiné informace, které jsme vám podle zákona povinní poskytnout, vám můžeme poskytnout v elektronické podobě. Požadované informace vám můžeme poskytnout e-mailem na adresu, kterou máte uvedenou na svém účtu Microsoft nebo na určitých webech Microsoftu. Oznámení, která vám pošleme e-mailem, se budou považovat za předaná a přijatá v okamžiku odeslání e-mailu. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete informace dostávat v elektronické podobě, musíte zůstatek na účtu přestat používat.

5. Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli dotazů nebo sporů ohledně nákupů dárkových karet, přístupu k zůstatku na účtu a jeho používání a problémů se Zbožím zakoupeným prostřednictvím zůstatku na účtu nebo při hlášení neoprávněného použití vašeho zůstatku na účtu se prosím obracejte na oddělení zákaznické podpory Microsoftu.

Vlastnosti

ID článku: 10562 - Poslední kontrola: 23. 8. 2016 - Revize: 2

Váš názor