Pravidla používání pro hry, hudbu, filmy a televizní pořady

Pokud není uvedeno jinak, výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam jako shodné výrazy použité ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo tato pravidla používání kdykoli upravit.

Autorizovaná použití zpravidla vyžadují předchozí písemný souhlas vlastníka autorských práv.

Veškerá hudba, filmy, televizní pořady, hry a přidružený obsah (dále jen „Digitální zboží“) poskytované ve Windows Store a Xbox Store se licencují a neprodávají se. Vaše licence je podmíněná dodržováním Smlouvy o poskytování služeb společnosti Microsoft, těmito pravidly používání a jakýmikoli dalšími ujednáními. Kromě níže uvedených výjimek nesmíte jakékoli Digitální zboží ani jakékoli licence na libovolné Digitální zboží poskytované přes Windows Store nebo Xbox Store převádět ani přeprodávat. Pokud prodáte libovolné zařízení obsahující digitální zboží pořízené přes tyto obchody, nenabývá kupující tohoto zařízení žádné licence ani práva na použití takového digitálního zboží.

Jakákoli reprodukce, distribuce, přenos, zobrazení, prodej, vysílání, veřejné představení, pronájem či půjčování, úprava, adaptace, sublicencování či jiné použití Digitálního obsahu poskytovaného přes Windows Store nebo Xbox Store, kromě výslovně povolených případů uvedených ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft nebo v těchto pravidlech používání, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv jsou výslovně zakázáno.

Pravidla používání pro předplatitelskou službu Groove Music Pass

Předplatné Groove Music Pass vám umožňuje streamovat nebo stahovat ze služeb ve vaší oblasti libovolné množství skladeb na základě předplatného za pevný měsíční poplatek.

Ztráta přístupu

Přístup k dříve stažené hudbě, streamování hudby nebo nákupnímu kreditu můžete ztratit, pokud:

 • Nezaplatíte měsíční poplatek.
 • Změníte svou zemi nebo oblast.
 • Porušíte Smlouvu o poskytování služeb společnosti Microsoft.

Po více než 30 dnů se nepřihlásíte do služby Groove Music Pass. V případě externích zařízení, například přehrávače MP3, může být pro zachování přístupu k obsahu zapotřebí připojit tato zařízení k počítači a přihlásit se ke službě Groove Music Pass.

Omezení používání

 • Pouze osobní a nekomerční použití. Společnost Microsoft může vaše předplatné Groove Music Pass ukončit nebo pozastavit, pokud zjistí, že Groove Music Pass používáte způsobem, který není v souladu s běžným osobním použitím.
 • Obsah můžete současně streamovat jenom do jednoho registrovaného zařízení. Aktuální seznam kompatibilních zařízení najdete na adrese Microsoft.com/groove.
 • Schopnost vašeho zařízení vypalovat nebo exportovat obsah nemění práva vlastníků autorských práv k videím, zvuku ani obrázkům.
 • Obsah předplatného Groove Music Pass ani seznamy stop obsahující obsah předplatného nesmíte vypálit na CD.
 • Hudbu získanou prostřednictvím předplatného Groove Music Pass nesmíte bez písemného svolení vlastníka autorských práv používat jako vyzváněcí tón mobilního telefonu.
 • Počet registrovaných zařízení:
  • Hudbu můžete stahovat až do čtyř (4) registrovaných zařízení, pokud si nepředplatíte jakýkoli jiný typ nabídky, které společnost Microsoft čas od čas poskytuje.
  • Mezi registrovaná zařízení patří kompatibilní osobní počítače, konzole Xbox a přenosná zařízení.
  • Pokud máte dřívější nabídku Xbox Music Pass za 14,99 USD měsíčně ve Spojených státech, která zahrnuje 10 kreditů na MP3 každý měsíc, můžete hudbu stáhnout až do tří (3) osobních počítačů a až do dalších tří (3) registrovaných zařízení.

Seznam zařízení registrovaných pro Groove Music Pass můžete spravovat prostřednictvím nastavení Groove Music Pass. Zařízení můžete odebrat jednou za 30 dní. Společnost Microsoft může automaticky zrušit registraci zařízení a uvolnit tak místo pro nové.

Pravidla používání pro hudbu zakoupenou mimo prémiovou měsíční předplatitelskou službu Groove Music Pass

 • Obsah zakoupený nebo pořízený na osobním počítači jako součást propagačního balíčku není možné na konzolích Xbox opět stáhnout.
 • Pro zvukové záznamy chráněné technologií DRM:
  • Hudbu si lze po skončení předplatného ponechat.
  • Hudbu lze vypálit na nosiče CD pro osobní a nekomerční využití.
   • Počet vypálení skladeb není omezen.
   • Identické seznamy stop můžete vypálit nejvýše sedmkrát (7).
  • Hudbu pro osobní a nekomerční využití můžete autorizovat až na pěti (5) osobních počítačích a přiměřeném počtu registrovaných zařízení.
   • Registraci jednoho počítače můžete zrušit, abyste mohli zaregistrovat jiný osobní počítač.
 • Pro zvukové záznamy nechráněné technologií DRM:
  • Hudbu si můžete po skončení předplatného ponechat.
  • Máte oprávnění pořídit si tolik kopií záznamů, kolik je pro vaše osobní a nekomerční potřeby nezbytné. Jakékoli jiné kopírování hudby může představovat porušení autorských práv.
  • Hudbu můžete vypálit na nosiče CD pro osobní a nekomerční využití.

Pravidla používání služby Microsoft Filmy a TV pořady

 • Pokud jsou podmínky na tomto webu v konfliktu s jinými podmínkami použití, ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft („Smlouva MSA“) nebo jinde, platí tyto podmínky.
 • Obsah služby Filmy a TV pořady můžete zobrazit a soukromě sledovat pro osobní nekomerční účely na Autorizovaných zařízeních. Toto omezené, soukromé, nevýhradní a nepřenosné právo a licence podléhá Smlouvě MSA, těmto pravidlům používání a nevstoupí v platnost, dokud není realizována platba požadovaných poplatků (pokud se vyžaduje platba).
 • Souhlasíte s tím, že každou část videoobsahu budete streamovat nebo stahovat jenom v oblastech, ve kterých společnost Microsoft příslušný videoobsah pro tento účel zpřístupňuje. Videoobsah můžete streamovat jenom v případě, že streamování je autorizované v rámci služby.
 • Rozlišení obsahu zakoupeného v HD se může lišit v závislosti na obsahu, použitém hardwaru a šířce pásma vašeho internetového připojení.
 • Pokud zjistíme, že službu používáte způsobem, který není v souladu s běžným osobním použitím, můžeme vaše používání služby pozastavit nebo ukončit.
 • Pro účely těchto pravidel používání pro televizní a filmový obsah: (i) „Autorizovaná zařízení“ jsou definována jako osobní počítače, notebooky, tablety, konzole Xbox a mobilní zařízení, která jsou kompatibilní s touto službou a autorizována společností Microsoft; (ii) definice Autorizovaných zařízení může být rozšířena nebo zúžena společností Microsoft tak, aby se zahrnula další zařízení nebo vyloučila zařízení, která už nejsou podporována; (iii) ne všechna Autorizovaná zařízení umožňují streamování a stahování videoobsahu.
 • Společnost Microsoft může používat technologie, které ověřují, jestli tato pravidla používání dodržujete.

Pravidla používání videa nabízeného na základě zachované licence („Obsah se zachovanými právy“)

 • Osobní počítače: Položku Obsahu se zachovanými právy lze ze služby stáhnout až na pět (5) osobních počítačů.
 • Konzole Xbox:
  • Po stažení Obsahu se zachovanými právy na konzoli Xbox s funkcí stahování budete moct na této konzoli zobrazovat obsah bez přihlášení ke službě. Kromě toho budete moct stáhnout Obsah se zachovanými právy na druhou konzoli Xbox s funkcí stahování, ale zobrazíte ho, pouze pokud budete na druhé konzoli přihlášeni ke službě. Z druhé konzole nesmíte obsah kopírovat ani přesouvat.
  • Ke službě můžete být současně přihlášeni pouze prostřednictvím jedné konzole Xbox.
 • Kompatibilní mobilní telefony:
  • Pokud k tomu služba opravňuje, můžete položku Obsahu se zachovanými právy z této služby stáhnout až na tři (3) kompatibilní mobilní telefony.
 • Pokud k tomu tato pravidla používání nedávají svolení, není povoleno kopírovat nebo přesouvat Obsah se zachovanými právy z jeho původního umístnění.
 • Streamování:
  • Pokud chcete streamovat Obsah se zachovanými právy na Autorizované zařízení, musíte být přihlášeni ke službě.
  • Položku Obsahu se zachovanými právy lze streamovat jenom na jedno Autorizované zařízení současně.
  • Prostřednictvím jednoho účtu můžete na Autorizovaná zařízení streamovat najednou až tři (3) různé položky Obsahu se zachovanými právy.
 • Předplatné řady V některých zemích můžeme nabízet předplatné řady, které zahrnuje aktuálně dostupné a budoucí díly sezóny televizního pořadu. Pokud vlivem našich dohod s vlastníky obsahu doručíme v době nákupu předplatného řady méně dílů, než se předpokládalo, obdržíte refundaci poměrným dílem odpovídající chybějícím televizním epizodám.
 • Pokud se ke službě z Autorizovaného zařízení nepřihlásíte po dobu 90 dní, mohou vypršet platnosti licencí na Obsah se zachovanými právy stažený do zařízení kvůli zajištění maximální dostupnosti. Pokud jste nepřesáhli licenční limit pro takovou část Obsahu se zachovanými právy, můžete licenci na tento obsah v Autorizovaném zařízení kdykoli prodloužit tím, že se ke službě znovu přihlásíte z Autorizovaného zařízení.

Pravidla používání videa nabízené formou časově omezeného videa na vyžádání („Obsah videa na vyžádání“)

 • Obsah videa na vyžádání můžete zobrazit a soukromě sledovat jenom během Období sledování videa na vyžádání.
 • Toto omezené, osobní, nevýhradní, nepřevoditelné právo a licence podléhá Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft a těmto podmínkám používání a vstupuje v platnost po zaplacení potřebných poplatků.
 • Období sledování videa na vyžádání: Od okamžiku objednávky máte čtrnáct (14) dnů na to, abyste objednané video na vyžádání začali sledovat, a 24 hodin na jeho úplné zhlédnutí (mohou platit jiné podmínky stanovené v době nákupu).
 • Po vypršení Období sledování videa na vyžádání nebudete moct bez získaní další licence dál sledovat video na vyžádání.
 • Obsah videa na vyžádání přímo stažený do Autorizovaného zařízení můžete sledovat jenom na tomto zařízení.
 • Pokud chcete video na vyžádání streamovat do Autorizovaného zařízení, musíte být přihlášeni ke službě. Pokud to služba povoluje, můžete během Období sledování videa na vyžádání streamovat video do víc Autorizovaných zařízení. Obsah můžete současně streamovat jenom do jednoho Autorizovaného zařízení.
 • Jakmile video na vyžádání stáhnete na jedno Autorizované zařízení, nebudete oprávněni ho ze služby streamovat nebo stáhnout do jiného zařízení.
 • Pokud to tato pravidla používání nepovolují, není dovoleno kopírovat nebo přesouvat Obsah videa na vyžádání z jeho původního umístění.

Pravidla používání digitálních her zakoupených nebo uplatněných na konzolích Xbox

Digitální hra pro Xbox One

 • Počet konzolí a zařízení, která můžou využívat hry: Na každou hru, kterou si stáhnete z Xbox Storu, obdržíte licenci pro zařízení a licenci pro uživatele. Jednu konzoli můžete označit jako „domovskou“, přičemž stejnou konzoli může jako svou domovskou vybrat více uživatelů. Licence pro zařízení se automaticky připojí k domovské konzoli, i když to není konzole, ze které jste provedli nákup. Licence pro uživatele bude přidružena k vašemu účtu Microsoft jako ke kupujícímu hry. V případě her Xbox Play Anywhere platí níže uvedená pravidla.
 • Uživatelé, kteří můžou hry používat: Hru na vaší domovské konzoli podléhající licenci pro zařízení může hrát kdokoli. Když se pomocí účtu Microsoft přihlásíte k jakékoli jiné konzoli, můžete hrát všechny hry, ke kterým máte licenci pro uživatele.
 • Změna domovské konzole: Během jednoho roku (365 dní) můžete až třikrát změnit konzoli, kterou budete používat jako domovskou. Při změně domovské konzole se všechny licence pro zařízení na digitální obsah přesunou na novou domovskou konzoli a nebudou na staré domovské konzoli dostupné.

Digitální hry pro Xbox 360

Počet konzolí, které můžou využívat hru, a počet uživatelů, kteří ji můžou hrát: Hry můžete používat na první konzoli Xbox 360, na kterou jste ji stáhli. Přístup k této hře bude udělen také všem uživatelům na první konzoli. Pokud hru přenesete pomocí paměťové jednotky nebo jiného úložného zařízení, budete ji moct používat také na jiných konzolích Xbox 360, před přístupem ke hře se ale na této konzoli budete muset přihlásit k Xboxu Live pomocí svého účtu Microsoft.

Pravidla používání pro hry Xbox Play Anywhere

Platí pro hry Xbox Play Anywhere:

 • Xbox Play Anywhere se platí jenom pro digitální hry. Hry Xbox Play Anywhere můžete koupit v Xbox Storu nebo Windows Storu nebo prostřednictvím digitálního kódu u zapojených prodejců.
 • Zúčastněné hry budou na webu www.xbox.com, v Xbox Storu a ve Windows Storu označené ikonou Xbox Play Anywhere. Můžete také přejít na www.xboxplayanywhere.com a zobrazit úplný seznam zúčastněných her.
 • Před stažením hry Xbox Play Anywhere do počítače zkontrolujte, jestli váš systém splňuje požadavky na její spuštění. Pokud chcete ověřit, jestli budou hry na vašem zařízení fungovat, seznamte se s minimálními požadavky na systém od vydavatele hry a porovnejte se systémovými informacemi vašeho zařízení. Získat další informace.
Použití zařízení:
 • Když si koupíte digitální hru Xbox Play Anywhere prostřednictvím Xbox Storu nebo Windows Storu, můžete ji hrát na konzoli Xbox One a na počítači s Windows 10. V stejný časový okamžik můžete být do hry přihlášeni jenom na jedné konzoli Xbox One, nebo na jednom počítač s Windows 10. Ve stejnou dobu nemůžete být přihlášeni ke stejné hře na konzoli Xbox One i na počítači s Windows 10.
 • Výše uvedená pravidla použití pro domovskou konzoli Xbox One platí i pro hry Xbox Play Anywhere.
 • Stahovatelný obsah, který si koupíte nebo získáte pro vlastní hru Xbox Play Anywhere, budete moct hrát na konzoli Xbox One i na počítači s Windows 10.

Pravidla používání pro hry z programu Games with Gold

Informace o použití pro hry z programu Games with Gold jako součást zlatého předplatného Xbox Live najdete na adrese: http://support.xbox.com/cs-CZ/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Vlastnosti

ID článku: 10563 - Poslední kontrola: 30. 9. 2016 - Revize: 3

Váš názor