Změna nastavení oznámení ve Windows 10 Mobile

Centrum akcí ve Windows 10 Mobile je místo, kde najdete oznámení a rychlé akce. Změnou nastavení můžete kdykoliv upravit, jak a kdy se budou oznámení zobrazovat a které aplikace a nastavení jsou vaše nejčastější rychlé akce.

Na obrazovce Start potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace, vyberte Nastavení > Systém > Oznámení a akce.

 

Nastavení centra akcí
 

Změna nastavení oznámení, když je telefon uzamčený

V části Oznámení můžete změnit nastavení pro oznámení, budíky nebo připomenutí, když je váš telefon uzamčený.

Změna nastavení oznámení pro jednotlivé odesílatele

V části Získávat oznámení od těchto odesílatelů udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zapněte nebo vypněte odesílatele oznámení.
  • Vyberte název odesílatele a pak zapněte nebo vypněte banner s oznámením, ochranu osobních údajů, vibrace a zvuky a nastavte priority oznámení.

Zvolte a uspořádejte rychlé akce, které se zobrazují v centru akcí

V části Rychlé akce udělejte některou z následujících věcí:

  • Přetahováním uspořádejte rychlé akce. Toto je pořadí, ve kterém se objevují v horní části Centra akcí.
  • Vyberte Přidat nebo odebrat rychlé akce a vyberte rychlé akce v Centru akcí.
Vlastnosti

ID článku: 10572 - Poslední kontrola: 13. 9. 2016 - Revize: 4

Váš názor