Pokud svůj účet Microsoft uzavřete nebo ho uzavřeme my

Platí pro: Účet MicrosoftMicrosoft Store

Pokud svůj účet Microsoft uzavřete vy

Zbývající zůstatek vám nebudeme refundovat.

Pokud jsme váš účet zablokovali nebo uzavřeli my

Abychom vás a ostatní zákazníky ochránili před podvodným a nevhodným jednáním, můžeme dočasně zablokovat váš účet Microsoft. V určitých případech můžeme váš účet uzavřít, například při opakovaném porušování našich zásad nebo nevyužívání účtu.

  • Pokud vám účet Microsoft dočasně zablokujeme, nepřijdete o žádné peníze na svém účtu, s výjimkou propagačních slev, jejichž platnost vyprší během blokace účtu.
  • Pokud váš účet Microsoft uzavřeme, nerefundujeme vám zbývající zůstatek s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. V případě potřeby zadržíme celý zůstatek vašeho účtu nebo jeho část, pokud je to nutné k pokrytí případných škod. Je možné, že vás požádáme o další informace, abychom mohli vaši refundaci zpracovat.