Data opakovaného účtování u předplatného od Microsoftu

Platí pro: Účet MicrosoftMicrosoft Store

Společnost Microsoft mění proces, jakým se určují data opakování předplatných a související data vyúčtování. Vaše předplatné se bude řídit jedním z následujících plánů:

Plán 1

Datum vyúčtování u účtu je nastaveno ke dni, kdy jste si pomocí svého účtu poprvé něco koupili. Od tohoto okamžiku vám budeme podle vaší nastavené možnosti platby účtovat všechny nevyřízené platby, jako je například měsíční předplatné.

Příklad: Pokud si svou první aplikaci v obchodě Microsoft Store koupíte 25. července, bude datum vyúčtování na vašem účtu 25. den v měsíci. Platbu vám naúčtujeme jenom v případě, že existuje splatný zůstatek u opakování předplatného nebo nevyřízený nebo dlužný zůstatek.

Datum opakování předplatného se počítá ode dne, kdy si toto předplatné zaregistrujete. Od tohoto dne bude v tento den předplatné opakováno. Toto datum se může u jednotlivých předplatných lišit.

Plán 2

Příklad: U účtu máte například nastavené datum vyúčtování, které je stejné jako v předchozím příkladu, tedy 25. den v měsíci. Pokud si 1. září zaregistrujete měsíční předplatné, zopakuje se 1. října a k datu vyúčtování u vašeho účtu, tedy 25. října, vám pomocí vaší možnosti platby naúčtujeme příslušnou částku.

Pokud máte několik předplatných, u kterých dochází k opakování mezi dvěma daty vyúčtování u účtu, budou vám všechny související platby naúčtovány pomocí vašich možností platby ke stejnému datu.

Vaše předplatné se zopakuje a bude vyúčtováno ve stejný den.

Správa zůstatků u obou plánů

Dlužné zůstatky

Pokud je zůstatek „dlužný“, znamená to, že jsme se vám pokusili částku naúčtovat podle vaší možnosti platby, ale neúspěšně. Budeme to dál zkoušet a pokud to pořád nepůjde, vaše předplatné se zruší.

Pokud chcete dlužný zůstatek zaplatit hned, přihlaste se na stránce Služby a předplatná, u předplatného vyberte Zaplatit a postupujte podle pokynů.

Nevyřízené zůstatky

„Nevyřízený“ znamená, že se vaše předplatné zopakovalo podle příslušných podmínek, ale ještě jsme se nepokusili částku naúčtovat pomocí vaší možnosti platby.

Získání dalších informací

Pokud ve svém účtu nějaké předplatné nevidíte, podívejte se na článek Zaplacení částky po splatnosti za předplatné od Microsoftu

Pokud chcete vypnout jakékoli předplatné od Microsoftu včetně předplatných Xbox Live nebo Office 365, podívejte se na článek Zrušení předplatného od Microsoftu nebo vypnutí jeho opakovaného účtování.

Pokud chcete změnit předplatné Xbox Live, Office 365 nebo jakékoli jiné předplatné od Microsoftu, podívejte se na článek Změna způsobu platby za předplatné od Microsoftu.

Předplatná Office 365 a všechna další předplatná od Microsoftu můžete spravovat na jednom místě. Viz Účet a fakturace

Pokud chcete zkontrolovat své předplatné Office 365, podívejte se na článek Zjištění data konce platnosti předplatného Office 365.