Práva na ochranu osobních údajů

Společnost Microsoft Corporation jako správce dat účtu Microsoft shromažďuje a zpracovává určité osobní údaje v souvislosti s účtem Microsoft, e-mailovou adresou a heslem, pomocí kterých se přihlašujete k programům a službám Microsoftu, jako je Hotmail a Messenger, službám Microsoftu, jako je Xbox Live a Zune, nebo k jakýmkoli dalším produktům označeným logem účtu Microsoft. Účet Microsoft používá tyto informace jenom za účelem provozování ověřovací služby, zlepšování zabezpečení a zajišťování zákaznické podpory účtu Microsoft.

Informace o účtech se ukládají na serverech Microsoftu na adrese One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Pokud chcete získat přístup k údajům svého účtu, musíte zadat správné heslo. Heslo se nikdy nesdílí s weby nebo službami, které vyžadují účet Microsoft. Pokud ale heslo vytvoříte nebo resetujete pomocí některé služby, která vyžaduje účet Microsoft, může mít tato služba k vytvořenému heslu přístup.

Můžete vytvořit omezený účet s přihlašovacími údaji (například e-mailovou adresou a heslem, číslem mobilního telefonu a PIN kódem, čipovou kartou nebo bezpečnostním klíčem), pomocí kterých se můžete přihlásit k webům a službám využívajícím účet Microsoft jenom s použitím e-mailové adresy a hesla. Pokud tyto informace neposkytnete, nebudete mít k účtu Microsoft přístup a nebudete ho moct používat. Pokud chcete vytvořit omezený účet, přejděte na web účtu Microsoft.

Přihlašovací údaje můžete vytvořit taky na webu nebo ve službě vyžadující účet Microsoft. Daný web pak ale může určovat osobní údaje, které uživatelé musejí poskytnout. Pokud tyto údaje poskytnete, nemůžete na těchto webech získat účet nebo přihlašovací údaje potřebné k přihlášení k webům a službám využívajícím účet Microsoft. Pokud získáte přihlašovací údaje na webu, který vyžaduje účet Microsoft, může tento web ukládat vaše osobní údaje (kromě hesla).

Některé weby a služby využívající účet Microsoft požadují před poskytováním služeb vaši e-mailovou adresu. V těchto případech účet Microsoft poskytne při přihlašování k danému webu nebo službě vaši e-mailovou adresu. Účet Microsoft navíc vždycky sdílí s weby, k nimž se přihlašujete a které vyžadují účet Microsoft, vaše jedinečné ID účtu Microsoft a určité provozní informace. Pokud jste si zaregistrovali omezený účet Microsoft s použitím domény passport.com pro vaši e-mailovou adresu, bude se od vás požadovat jenom zadání uživatelského jména a hesla.

Účet Microsoft neřídí ani nesleduje postupy při ochraně osobních údajů na webech, které vyžadují účet Microsoft. Některé z těchto webů se nacházejí mimo země Evropského ekonomického prostoru (země EEA) a nemusejí proto podléhat zákonům zajišťujícím odpovídající ochranu osobních údajů podle standardů zemí EEA. Pokud se chcete podívat na seznam zemí, jejichž zákony na ochranu dat vyhodnotila Evropská komise jako dostatečné, navštivte web Evropské unie o ochraně dat. Než se rozhodnete, jestli se přihlásíte k webům, které vyžadují účet Microsoft, je důležité, abyste si pozorně prostudovali prohlášení těchto webů o zásadách ochrany osobních údajů.

Máte právo přistupovat ke svým osobním údajům uloženým v účtu Microsoft a měnit je. Další informace vám poskytne podpora pro účty Microsoft.

Účet Microsoft je k dispozici v různých jazycích. Pokud se na nás obrátíte v jednom z těchto jazyků, tým účtu Microsoft vám odpoví ve stejném jazyce.

Další informace o ochraně osobních údajů online najdete ve shrnutí zásad společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů online.

Vlastnosti

ID článku: 10644 - Poslední kontrola: 22. 6. 2016 - Revize: 1

Váš názor