Pro vaši bezpečnost

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pokyny v této příručce.

VYPNĚTE PŘÍSTROJ TAM, KDE JE JEHO POUŽÍVÁNÍ ZAKÁZÁNO

restricted areas

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

road safety

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

INTERFERENCE

interference

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS

qualified service

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou jenom kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

batteries and chargers

Používejte jenom baterie, nabíječky a jiná příslušenství schválené společností Microsoft Mobile pro použití s tímto přístrojem. Kompatibilní můžou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají příslušným požadavkům USB a které je možné připojit do konektoru USB v přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

keep dry

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

glass parts

Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud sklo nevymění kvalifikovaný servisní pracovník.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

hearing

Pokud chcete zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnutý reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Vlastnosti

ID článku: 10698 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor