Přidání a úprava zvuku v programu Movie Maker

Dokončený film můžete dotáhnout k dokonalosti a dodat mu punc profesionality tím, že přidáte zvukový doprovod a pomocí editačních nástrojů programu Movie Maker upravíte jeho hlasitost, postupně ho zesílíte nebo zeslabíte a doplníte o další efekty.

Přidání hudby

 1. Na kartě Domů ve skupině Přidat vyberte Přidat hudbu.
 2. Vyberte hudební soubor, který chcete použít, a potom vyberte Otevřít.

Zesílení nebo zeslabení hudby

 1. Vyberte hudbu, kterou chcete postupně zesílit nebo zeslabit.
 2. V oblasti Nástroje hudby na kartě Možnosti udělejte ve skupině Zvuk jeden nebo oba tyto kroky:
  • Pokud se má hudba na začátku zesílit, vyberte seznam Zesílení a pak vyberte, jak rychle se má hudba zesílit.
  • Pokud se má hudba na konci zeslabit, vyberte seznam Zeslabení a pak vyberte, jak rychle se má hudba zeslabit.

Změna počátečního nebo koncového bodu hudby

 1. Vyberte hudbu.
 2. Přetáhněte ukazatel přehrávání ve scénáři do bodu, ve kterém má ve filmu začít nebo skončit přehrávání hudby. Pak proveďte jednu z těchto akcí:
  • Pokud chcete v aktuálním bodě nastavit nový počáteční bod, od kterého má přehrávání hudby začít, v oblasti Nástroje hudby na kartě Možnosti ve skupině Úpravy vyberte Nastavit počáteční bod.
  • Pokud chcete v aktuálním bodě nastavit nový koncový bod, ve kterém se má přehrávání hudby ukončit, v oblasti Nástroje hudby na kartě Možnosti ve skupině Úpravy vyberte Nastavit koncový bod.

Změna hlasitosti hudby

 1. Vyberte hudbu.
 2. V oblasti Nástroje hudby na kartě Možnosti ve skupině Zvuk vyberte Hlasitost hudby a pak pomocí posuvníku nastavte hlasitost (doleva snížit, doprava zvýšit).

Změna hlasitosti videa

 1. Vyberte video.
 2. V oblasti Nástroje videa na kartě Úpravy ve skupině Zvuk vyberte Hlasitost videa a pak pomocí posuvníku nastavte hlasitost (doleva snížit, doprava zvýšit).
Vlastnosti

ID článku: 10743 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor