Nastavení mobilní sítě a SIM karty ve Windows 10 Mobile

Nastavení Mobilní síť+SIM vám na telefonu umožňuje ovládat nastavení mobilní sítě včetně mobilního datového připojení. Pokud vám připojení funguje tak, jak má, není potřeba nic měnit. Pokud ale máte s mobilním připojením problémy, změna některých následujících nastavení vám může pomoct.

Nastavení Mobilní síť+SIM otevřete tak, že z obrazovky Start potáhnete prstem na seznam Všechny aplikace a pak vyberete Nastavení  > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť+SIM.

Nastavení Popis

Datové připojení

Zapne a vypne mobilní datové připojení. Připojení můžete vypnout z různých důvodů, například abyste snížili spotřebu dat, pokud nemáte neomezený datový tarif, nebo o něco prodloužili výdrž baterie.

Při vypnutém připojení můžete pořád volat a přijímat hovory a posílat a přijímat SMS zprávy. Nemůžete ale třeba procházet web, hledat online, přijímat a odesílat e-maily nebo získat aktualizované informace pro aplikace, pokud nejste připojení k Wi-Fi síti.

Mobilní datové připojení můžete zapnout nebo vypnout taky tak, že prstem potáhnete z horního okraje displeje a pak vyberete Rozbalit > Mobilní data.

Název mobilního připojení

Zobrazuje název mobilního připojení, které používáte. Výběrem možnosti Nastavení SIM pod názvem mobilního připojení můžete změnit nastavení tohoto mobilního připojení.

Použít tuto SIM kartu pro mobilní data

Určuje, která SIM karta se používá pro vaše mobilní datové připojení. Volba SIM karty, která se má používat pro mobilní data, vám dává kontrolu nad cenou dat. Můžete například zvolit jednu SIM kartu místo jiné, protože má levnější data. Toto nastavení se zobrazuje jenom o telefonů s Windows vybavených dvěma SIM kartami.

Nastavení datového roamingu

Určuje, jestli datové připojení zůstane zapnuté, když je váš telefon v oblasti roamingu mimo síť vašeho mobilního operátora. Pokud necháte nastavené Nepoužívat roaming, vyhnete se poplatkům za datový roaming.

Pokud roaming povolíte, můžete mobilní data používat i ve chvílích, kdy je váš telefon v oblasti roamingu. V závislosti na vašem telefonním tarifu můžete za data spotřebovaná při roamingu zaplatit víc. Někteří mobilní operátoři vám umožňují určit, jaký druh datového roamingu chcete povolit – Domácí nebo Domácí+mezinárodní.

U telefonu se dvěma SIM kartami můžete možnosti roamingu nastavit pro každou SIM kartu zvlášť.

Nastavení hlasového roamingu

Určuje, jestli můžete telefonovat a posílat SMS zprávy, když je telefon mimo síť vašeho mobilního operátora. Pokud necháte nastavené Nepoužívat roaming, vyhnete se určitým poplatkům za hlasový roaming. Při tomto nastavení nemůžete v oblasti roamingu volat ani odesílat SMS zprávy, můžete ale přijímat hovory a SMS zprávy. Informace o tom, jak a kdy se vám můžou účtovat dodatečné poplatky, najdete u svého telefonního tarifu.

Když povolíte roaming, můžete volat a posílat SMS zprávy mimo síť vašeho mobilního operátora. V závislosti na vašem telefonním tarifu můžete za tyto hovory a SMS zprávy zaplatit víc. Někteří mobilní operátoři vám umožňují zvolit, jaký druh roamingu chcete povolit – Domácí nebo Domácí+mezinárodní.

Telefonní číslo

Zobrazuje vaše telefonní číslo.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2.

Název SIM karty

Zadáním názvu můžete SIM kartu pojmenovat, abyste ji snadno poznali.

U telefonů se dvěma SIM kartami vám to pomůže od sebe obě SIM karty odlišit, abyste věděli, kterou SIM kartu používáte pro mobilní datové připojení a kterou pro volání nebo SMS zprávy. Názvy SIM karet se objevují na různých místech telefonu, například na dlaždici Telefon, na dlaždici Zprávy, u kontaktů na SIM kartě a v nastavení Mobilní síť+SIM.

Název SIM karty změníte tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Název SIM karty, zadáte nový název a pak vyberete Uložit. U telefonu se dvěma SIM kartami můžete výběrem Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 pojmenovat obě karty.

Nejvyšší rychlost připojení

Určuje nejvyšší rychlost připojení, kterou váš telefon může používat. Když zvolíte tu nejvyšší, použije telefon nejvyšší rychlost mobilního připojení, která je v aktuální oblasti dostupná. Při slabém signálu ale může hledání nebo udržování rychlejšího připojení způsobit rychlejší vybíjení baterie.

Když zvolíte nižší rychlost připojení, dokáže se telefon připojit k pomalejší mobilní síti, která může mít silnější signál. Navíc tím ušetříte energii baterie.

Na toto nastavení přejdete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Nejvyšší rychlost připojení. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 > Nejvyšší rychlost připojení.

Výběr sítě

Umožňuje zobrazit seznam dostupných sítí v aktuální oblasti a pak se k jedné připojit. Výchozí nastavení je Automaticky.

Pokud telefon zapnete a uvidíte zprávu, že vybraná síť není dostupná, můžete vybrat Vyhledat sítě a pak vybrat jinou mobilní síť.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2.

Aktivní síť

Zobrazuje název mobilní sítě, kterou právě používáte.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2.

Nastavení aktualizace

Získá nejnovější nastavení mobilní sítě od mobilního operátora, pokud mobil tuto funkci podporuje. Nejnovější nastavení vám pomůže zajistit správnou funkci vašeho mobilního připojení.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Nastavení aktualizace. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 > Nastavení aktualizace.

Registrace IMS

Když je toto nastavení zapnuté, budete moct uskutečňovat hovory, videohovory nebo posílat SMS zprávy přes mobilní datové připojení 4G LTE. Toto nastavení a dostupné služby IMS závisejí na vašem mobilním operátorovi.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Registrace IMS.

Možnosti roamingu IMS

Určuje, jestli můžete uskutečňovat hovory, videohovory nebo posílat SMS zprávy přes mobilní datové připojení 4G LTE, pokud je telefon v oblasti roamingu mimo síť vašeho mobilního operátora. Pokud necháte nastavené Nepoužívat roaming, vyhnete se poplatkům za roaming.

Pokud povolíte roaming IMS, můžete uskutečňovat hovory, videohovory a posílat SMS zprávy přes mobilní datové připojení 4G LTE, když je telefon v oblasti roamingu. V závislosti na vašem telefonním tarifu můžete za data spotřebovaná při roamingu zaplatit víc.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Možnosti roamingu IMS.

Předvolby volání

Určuje, které připojení – mobilní nebo Wi-Fi – preferujete pro volání a příjem hovorů. Pokud zvolíte Jenom Wi-Fi, budete moct volat a přijímat hovory jenom při připojení k Wi-Fi síti. Pokud je tato možnost nastavená na Jenom Wi-Fi a chcete dělat něco, co vyžaduje připojení k internetu, třeba prohlížet web nebo použít e-mail, budete muset být připojení k Wi-Fi.

Pokud chcete volání Wi-Fi vypnout, vyberte Vypnout Wi-Fi volání.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Předvolby volání.

Předvolby volání během roamingu

Určuje, které připojení – mobilní nebo Wi-Fi – preferujete pro volání a příjem hovorů. Pokud zvolíte Jenom Wi-Fi, budete moct volat a přijímat hovory jenom při připojení k Wi-Fi síti. Pokud je tato možnost nastavená na Jenom Wi-Fi a chcete dělat něco, co vyžaduje připojení k internetu, třeba prohlížet web nebo použít e-mail, budete muset být připojení k Wi-Fi.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Předvolby volání během roamingu.

Tísňová adresa

Při výběru této možnosti přejdete na web mobilního operátora, kde můžete zadat svou tísňovou adresu. Abyste to mohli udělat, budete se muset na jeho webu přihlásit ke svému mobilnímu účtu.

K tomuto nastavení se dostanete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Tísňová adresa.

Přidat APN pro připojení k internetu

Název přístupového bodu (APN) pro připojení k internetu je adresa, kterou váš telefon používá, aby se připojil k internetu přes vaše mobilní datové připojení. APN pro připojení k internetu se obvykle nastavuje automaticky.

Pokud vám mobilní datové připojení nefunguje, zkuste zadat nové APN pro připojení k internetu. Nové APN pro připojení k internetu můžete například zadat, pokud můžete volat a posílat SMS zprávy, ale nemůžete na telefonu procházet web. Nastavení APN pro připojení k internetu, která byste měli zadat, záleží na lokalitě a mobilním operátorovi. Pokud se s telefonem můžete připojit k Wi-Fi síti nebo máte po ruce počítač, zkuste nastavení APN pro připojení k internetu pro vašeho mobilního operátora najít na webu.

APN pro připojení k internetu přidáte takto:

 1. V nastavení Mobilní síť+SIM vyberte Nastavení SIM > Přidat APN pro připojení k internetu. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte v nastavení Mobilní sít+SIM možnost Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2.

 2. Udělejte některé z těchto kroků:

  • Do pole Název profilu zadejte název profilu APN.

  • Do pole APN zadejte adresu APN, která se má použít.

  • Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno svého mobilního účtu.

  • Do pole Heslo zadejte heslo svého mobilního účtu.

  • Vyberte Typ přihlašovacích údajů a vyberte použitou metodu ověřování.

  • Vyberte Typ IP a zvolte typ IP adresy, která se má použít.

  • Zaškrtněte políčko Používat toto APN pro LTE a nahradit název od mého mobilního operátora, pokud chcete toto APN použít pro mobilní datové připojení LTE místo APN od vašeho mobilního operátora. Tím se nahradí APN od vašeho mobilního operátora. Když toto políčko zaškrtnete, ale nastavení APN není správné, nebudete moct použít mobilní datové připojení 4G LTE.

  • Do pole Proxy server zadejte adresu proxy serveru, který chcete použít.

  • Do pole Port proxy serveru zadejte číslo portu proxy serveru.

 3. Pokud chcete tento profil APN použít hned po uložení, zaškrtněte políčko Použít tento profil.

 4. Vyberte Uložit > OK.

 5. Pokud se chcete vrátit a prohlédnout si seznam profilů APN, vyberte tlačítko Zpět a podívejte se do oblasti APN pro připojení k internetu.

Přidat APN pro MMS

Název přístupového bodu (APN) pro MMS je adresa, kterou váš telefon používá k odesílání a příjmu MMS zpráv. APN pro MMS se nastavuje automaticky při počátečním nastavení telefonu.

Pokud nemůžete odesílat nebo přijímat MMS zprávy, zkuste zadat nové APN pro MMS podle své lokality a mobilního operátora. Na telefonu nebo počítači zkuste na internetu vyhledat nastavení APN pro MMS pro svého mobilního operátora.

K přidání APN pro MMS použijte následující postup. Do pole MMSC (URL) musíte zadat nějakou adresu. Ostatní nastavení jsou nepovinná a závisí na vašem mobilním operátorovi.

 1. V nastavení Mobilní síť+SIM vyberte Nastavení SIM > Přidat APN pro MMS. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte v nastavení Mobilní sít+SIM možnost Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2.

 2. Udělejte některé z těchto kroků:

  • Do pole Název profilu zadejte název profilu APN pro MMS.

  • Do pole APN zadejte adresu APN pro MMS, která se má použít.

  • Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno svého mobilního účtu.

  • Do pole Heslo zadejte heslo svého mobilního účtu.

  • Vyberte Typ přihlašovacích údajů a vyberte použitou metodu ověřování.

  • Vyberte Typ IP a pak vyberte typ IP adresy, která se má použít.

  • Do pole Proxy server zadejte adresu proxy serveru, který chcete použít.

  • Do pole Port proxy serveru zadejte číslo portu proxy serveru.

  • Do pole MMSC (URL) zadejte adresu centra MMS zpráv (MMSC) svého mobilního operátora, která začíná na http://

  • Do pole Port MMSC zadejte číslo portu MMSC.

  • Do pole Maximální velikost MMS (kB) zadejte maximální velikost MMS zprávy v kilobajtech, kterou můžete odeslat.

 3. Pokud chcete tento profil APN pro MMS použít hned po uložení, zaškrtněte políčko Použít tento profil.

 4. Vyberte Uložit > OK.

 5. Pokud se chcete vrátit a prohlédnout si seznam profilů APN pro MMS, vyberte tlačítko Zpět a podívejte se do oblasti APN pro MMS.


Použít PIN kód SIM karty

Určuje, jestli chcete pomocí PIN kódu SIM karty v telefonu zabránit jiným lidem v používání mobilního datového připojení, pokud k tomu nemají oprávnění. Po nastavení PIN kódu SIM karty se výzva k zadání PIN kódu SIM karty zobrazí při spuštění telefonu.

Při první výzvě k zadání PIN kódu SIM karty zadejte výchozí PIN kód SIM karty. Pokud výchozí PIN kód SIM karty neznáte, podívejte se, jestli ho mobilní operátor neuvádí někde na svém webu. Pokud chcete, aby byl telefon uzamčený PIN kódem SIM karty, budete ho muset restartovat.

Pokud jste PIN kód SIM karty už nastavili, při zobrazení výzvy ho zadejte a pak vyberte OK.

Na toto nastavení přejdete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Použít PIN kód SIM karty v sekci Zabezpečení. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 > Použít PIN kód SIM karty.

Změnit PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazuje při používání PIN kódu SIM karty. Pokud chcete změnit PIN kód SIM karty, vyberte Změnit PIN kód SIM karty, zadejte svůj aktuální PIN kód do pole PIN kód SIM karty, pak do pole Nový PIN kód SIM karty zadejte nový kód, stejný kód zadejte do pole Potvrdit nový PIN kód SIM karty a vyberte OK.

Na toto nastavení přejdete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Změnit PIN kód SIM karty v sekci Zabezpečení. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 > Změnit PIN kód SIM karty.

Odebrat PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazuje při používání PIN kódu SIM karty. Pokud se rozhodnete, že už PIN kód SIM karty nechcete používat, vyberte Odebrat PIN kód SIM karty, zadejte svůj aktuální PIN kód a vyberte OK.

Na toto nastavení přejdete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Odebrat PIN kód SIM karty v sekci Zabezpečení. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 > Odebrat PIN kód SIM karty.

Odblokovat PIN kód SIM karty

Tato možnost se zobrazí, když používáte PIN kód SIM karty a třikrát ho zadáte špatně. V takovém případě se PIN kód SIM karty zablokuje a nedá se používat, dokud ho neodblokujete. Před odblokováním napřed kontaktujte svého mobilního operátora a zjistěte od něj Kód pro odblokování PIN kódu (PUK). Pak vyberte Odblokovat PIN kód SIM karty a zadejte tento PUK kód. Pokud několikrát zadáte špatný PUK kód, vaše SIM karta se trvale zablokuje a budete si muset opatřit novou SIM kartu od svého mobilního operátora.

Na toto nastavení přejdete tak, že v nastavení Mobilní síť+SIM vyberete Nastavení SIM > Odblokovat PIN kód SIM karty v sekci Zabezpečení. U telefonu se dvěma SIM kartami vyberte v nastavení Mobilní síť+SIM možnost Nastavení SIM 1 nebo Nastavení SIM 2 (podle toho, kterou SIM kartu chcete odblokovat) > Odblokovat PIN kód SIM karty.

Vlastnosti

ID článku: 10744 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 3

Windows 10 Mobile

Váš názor