Změna nastavení oznámení a akcí ve Windows 10

Platí pro: Windows 10

Get to action center by clicking the action center icon on the taskbar

Centrum akcí ve Windows 10 je místo, kde najdete oznámení a rychlé akce. Změnou nastavení můžete kdykoliv upravit, jak a kdy se budou oznámení zobrazovat a které aplikace a nastavení jsou vaše nejčastější rychlé akce.

Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Systém > Oznámení a akce.

Změna nastavení oznámení pro všechny odesílatele

V části Oznámení můžete zapnout nebo vypnout všechna oznámení a změnit, kdy a kde se oznámení budou zobrazovat.

Notification settings that can be turned on or off

Změna nastavení oznámení pro jednotlivé odesílatele

V části Zobrazovat oznámení od těchto odesílatelů udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zapněte nebo vypněte odesílatele oznámení.
  • Vyberte název odesílatele a pak zapněte nebo vypněte banner s oznámením, ochranu osobních údajů na zamykací obrazovce a zvuky oznámení a nastavte priority oznámení.

Zvolte a uspořádejte rychlé akce, které se zobrazují v centru akcí

V části Rychlé akce přetahováním uspořádejte rychlé akce. Jsou tu zobrazeny v pořadí, v jakém se zobrazují ve spodní části centra akcí.

Dragging quick actions to arrange them