Změna nastavení oznámení a rychlých akcí ve Windows 10

Centrum akcí ve Windows 10 je místo, kde najdete oznámení a rychlé akce. Změnou nastavení můžete kdykoliv upravit, jak a kdy se budou oznámení zobrazovat a které aplikace a nastavení jsou vaše nejčastější rychlé akce.

Vyberte tlačítko Start , pak vyberte Nastavení > Systém > Oznámení a akce.

Centrum akcí ve Windows 10
 

Změna nastavení oznámení pro všechny odesílatele

V části Oznámení můžete zapnout nebo vypnout všechna oznámení a změnit, kdy a kde se oznámení budou zobrazovat.

Nastavení oznámení
 

Změna nastavení oznámení pro jednotlivé odesílatele

V části Získávat oznámení od těchto odesílatelů udělejte jednu z těchto věcí:

  • Zapněte nebo vypněte odesílatele oznámení.
  • Vyberte název odesílatele a pak zapněte nebo vypněte banner s oznámením, ochranu osobních údajů na zamykací obrazovce a zvuky oznámení a nastavte priority oznámení.

Zvolte a uspořádejte rychlé akce, které se zobrazují v centru akcí

V části Rychlé akce přetahováním uspořádejte rychlé akce. Toto je pořadí, ve kterém se objevují ve spodní části centra akcí.

Nastavení rychlých akcí
 
Vlastnosti

ID článku: 10761 - Poslední kontrola: 25. 10. 2016 - Revize: 6

Váš názor