Poradce při potížích s telefonem Nokia Symbian

Pokud potřebuje opravit svůj telefon, podívejte se na tyto jednoduché kroky. Můžou totiž problém odstranit a ušetřit tak váš čas a námahu.

1. Restartování telefonu

Pokud má váš telefon vyměnitelnou baterii, vypněte telefon, vyjměte baterii, po několika vteřinách ji vložte zpět a telefon zapněte.

Pokud baterie není vyměnitelná, zapněte napájení a stiskněte a podržte vypínač, dokud telefon nezavibruje a nevypne se. Pak telefon znovu zapněte.

2. Nabíjení telefonu

  1. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
  2. Připojte nabíječku k telefonu.
  3. Jakmile telefon ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od telefonu a pak od elektrické zásuvky.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, bude pro zahájení nabíjení zřejmě nutné připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

3. Obnovení továrního nastavení

Obnovte původní nastavení: Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty. To nemá vliv na dokumenty nebo soubory uložené v telefonu, ale doporučujeme, abyste si před obnovením na tovární nastavení udělali zálohu. Pokyny najdete v uživatelské příručce.

  1. Ukončete všechny aktivní hovory a spojení.
  2. Vyberte: > Nastavení a Telefon > Správa telefonu> Tovární nastavení > Obnovit.
  3. Pokud vás telefon vyzve, zadejte bezpečnostní kód.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

4. Přeinstalace softwaru

Pokud telefon nereaguje, zablokoval se nebo má potíže související se softwarem nebo jeho aktualizací, může vám doma pomoci s resetováním a obnovením telefonu nástroj pro obnovení softwaru.

Důležité! Při obnovení továrního nastavení se smaže všechen obsah uložený v telefonu včetně aplikací a her (spolu s daty aplikací a postupu v hrách), SMS zpráv, historie hovorů, hudby, fotek a dalších souborů. Pokud je to možné, měli byste nejdřív telefon zálohovat (Nastavení > záloha). Po dokončení obnovení bude možné zálohu obnovit.

Poznámka: V závislosti na rychlosti připojení k internetu může proces obnovení chvíli trvat a během instalace se nedá telefon používat. Do telefonu se nainstaluje nejnovější schválená verze softwaru.

Stáhněte si a nainstalujte Nokia Software Recovery Tool na svůj počítač. Pokud je to možné, ujistěte se, že je baterie vašeho telefonu plně nabitá.

Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Postupujte podle pokynů zobrazených v nástroji.


Další pomoc

Pokud tyto kroky váš problém nevyřeší, můžete vyhledat pomoc na našem uživatelském fóru.


Vlastnosti

ID článku: 10789 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor