Poradce při potížích s telefonem Nokia X

Pokud máte se svým telefonem potíže, podívejte se na tyto jednoduché kroky.

1. Restartování telefonu

Vyjměte baterii, počkejte chvíli a vraťte ji zpět do telefonu. Pak telefon znovu zapněte.

2. Zastavení nebo odebrání nedávno nainstalovaných aplikací

Některé aplikace třetích stran můžou mít problémy s kvalitou a často chybovat, nebo dokonce nepříznivě ovlivňovat stabilitu vašeho zařízení. Pokud na vašem telefonu k takovým příznakům dochází, zkuste nejprve vymazat data aplikace, abyste vyloučili možnost chyby paměti:

  1. Přejděte na Nastavení > Aplikace > Správa aplikací.
  2. Vyhledejte problematickou aplikaci a klepněte na ni.
  3. Klepněte na Vymazat data a Vymazat mezipaměť.

Pokud aplikace i nadále nefunguje správně, měli byste ji odinstalovat ze svého telefonu.

3. Spuštění telefonu v nouzovém režimu

V nouzovém režimu je dovoleno spouštět jenom několik základních systémových procesů. To vám umožní zjistit, jestli nedávno nainstalovaná aplikace brání správnému spuštění telefonu.

  1. Zapněte svůj telefon.
  2. Když uslyšíte spouštěcí tón a začne blikat logo Nokia, stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti, dokud se telefon nespustí.
  3. Pokud se telefon spustí v nouzovém režimu, zobrazí se v levém dolním rohu obrazovky text Safe.
  4. Po odebrání problematické aplikace vypněte telefon a znovu ho zapněte, aby se spustil v normálním režimu.

4. Obnovení původního továrního nastavení

Při obnovení továrních nastavení se z telefonu odstraní všechna vaše osobní data a nainstalované aplikace. Ověřte, že jste si před provedením obnovení zazálohovali všechna svá důležitá data.
Vyberte Nastavení > Záloha a obnovení > Obnovit do továrního nastavení.

5. Přeinstalace softwaru

Pokud telefon nereaguje, zablokoval se nebo má potíže související se softwarem, může vám doma pomoci s resetováním a obnovením telefonu Nokia X2 Dual SIM nástroj pro obnovení softwaru.

Důležité! Při obnovení továrního nastavení se smaže všechen obsah uložený v telefonu včetně aplikací a her (spolu s daty aplikací a postupu v hrách), SMS zpráv, historie hovorů, hudby, fotek a dalších souborů. Pokud je to možné, měli byste nejdřív telefon zálohovat (pokyny naleznete v uživatelské příručce). Po dokončení obnovení bude možné zálohu obnovit.

  1. Stáhněte si a nainstalujte Nokia Software Recovery Tool na svůj počítač. Pokud je to možné, ujistěte se, že je baterie vašeho telefonu plně nabitá.
  2. Spusťte nástroj pro obnovení softwaru Nokia a připojte telefon k počítači pomocí kompatibilního kabelu USB. Pokud se zobrazí výzva, vyberte na svém telefonu správný USB režim: Nokia Suite nebo Modem.
  3. Postupujte podle pokynů zobrazených v nástroji.


Další pomoc

Pokud tyto kroky váš problém nevyřeší, můžete vyhledat pomoc na našem uživatelském fóru.

Vlastnosti

ID článku: 10869 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor