Starší verze licenční smlouvy pro Windows Media

Platí pro: Windows Media Player

Mám zájem o:

Distribuci Windows Media Player 11

Pokud vaše společnost potřebuje distribuční licenci pro Windows Media Player v systému Windows Vista, obraťte se na WMLA@microsoft.com. Upozorňujeme, že tuto licenční smlouvu nebude možné aplikovat, jakmile společnost Microsoft přestane nabízet rozšířenou podporu pro tento operační systém https://support.microsoft.com/lifecycle/.

Vývoj a nasazení služby balení a licencování obsahu WMDRM10

WMDRM je starší technologie obsahu a ochrany přístupu a jakékoli další inovace ve funkci DRM zaměřené na multimédia společnosti Microsoft se budou vydávat prostřednictvím základního kódu PlayReady, nástupce WMDRM. Kromě toho, rozšířená podpora pro systém Windows Server 2003 skončila 14. července 2015. Vzhledem k tomu, že WMDRM funguje jenom díky WMRM (Windows Media Rights Manager) SDK v prostředí Windows Server 2003, společnost Microsoft od 14. července 2015 nenabízí podporu pro WMDRM, nespravuje licenční smlouvu WMRM SDK ani nevytváří certifikáty pro zápis pro DRM.

Program Windows Media Logo

Microsoft Windows Media a HDCD – licenční smlouvy pro logo a jeho přidružená loga (například PlaysForSure a HDCD) nejsou k dispozici od roku 2009.

Víc informací najdete v pokynech společnosti Microsoft týkajících se log a ochranných známek na webu Microsoft.com (Právní zdroje\Obecné pokyny pro ochranné známky).

Sada pro přenesení síťových protokolů Windows Media

Ačkoli je tato sada už vyřazená, technické specifikace pro síťové protokoly pro Windows Media jsou dostupné zdarma v knihovně MSDN Open Specifications (Otevřené specifikace). Práva na patenty, které pokrývají tyto specifikace jsou k dispozici samostatně. Další informace najdete na webu Open Specifications.

DRM pro přenosná zařízení (PDDRM)

PDDRM vyvinula společnost Microsoft v roce 1999 jako součást systému Windows Media DRM (Digital Rights Management) verze 1. Poté, co společnost Microsoft vydala mnohem sofistikovanější a komplexnější technologie pro ochranu obsahu (například PlayReady), technologie PDDRM zastarala a její zdrojový kód a dokumentace už nejsou k dispozici.

Povolení Windows Media DRM 10 v produktech založených na systému Windows CE

Microsoft už nenabízí licencování Windows Media DRM 10 pro produkty Windows CE ani Windows Embedded. Pokud chcete získat informace o aktuálních možnostech použití PlayReady na aktuálních platformách Microsoft, obraťte se prosím na svého prodejce vložených produktů.

Licencování Windows Media DRM pro zařízení

K 19. červnu 2009 změnila společnost Microsoft způsob licencování Windows Media DRM (WMDRM) pro zařízení. Tyto změny poskytují výrobcům zařízení nákladově efektivní technologii pro současná zařízení, která zároveň usnadňuje budoucí použití bohatší sady funkcí DRM a další vylepšení prostřednictvím použití kódu PlayReady. Další informace najdete na webu PlayReady.