Použití PIN kódu k uzamčení SIM karty

Pomocí PIN kódu pro SIM kartu ve Windows Phone můžete ostatním zabránit v neoprávněných telefonních hovorech. Po nastavení PIN kódu SIM karty se při každém spuštění telefonu objeví výzva k jeho zadání.

SIM card

Zapnutí zabezpečení SIM karty

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na Telefon 

  Phone Icon
   > Další 
  More Icon
   > Nastavení.

 2. Zapněte funkci Zabezpečení SIM karty 

  Toggle On Icon
  .

 3. Po zobrazení výzvy Zadat PIN kód SIM karty zadejte PIN kód pro svoji SIM kartu, a to jedním z následujících postupů:

  • Pokud PIN kód SIM karty nastavujete v telefonu poprvé, zkuste napsat 1234 a potom klepněte na Zadat. Obvyklý výchozí PIN kód pro některé SIM karty je 1234. Pokud tento PIN kód nefunguje, požádejte mobilního operátora o správný výchozí PIN kód.
  • Pokud jste už PIN kód pro tuto SIM kartu nastavili (i když byla SIM karta vložená v jiném telefonu), zadejte tento kód a klepněte na Zadat. Zobrazí se zpráva PIN kód SIM karty povolen.


Zadání PIN kódu SIM karty

 1. Při zapnutém zabezpečení SIM karty zapněte nebo restartujte telefon.

 2. Po zobrazení výzvy Zadat PIN kód SIM karty zadejte PIN kód a klepněte na Zadat.

Upozornění

Pokud příliš mnohokrát zadáte nesprávný PIN kód, mobilní operátor SIM kartu zablokuje. V takovém případě je třeba požádat mobilního operátora o kód PUK (kód pro odblokování PIN kódu). Pokud několikrát zadáte špatný kód PUK, SIM karta se vám trvale zablokuje a budete muset k mobilnímu operátorovi pro novou SIM kartu.

Změna PIN kódu SIM karty

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na Telefon 

  Phone Icon
   > Další 
  More Icon
   > Nastavení.

 2. Při zapnutém zabezpečení SIM karty klepněte na Změnit PIN kód SIM karty.

 3. Po zobrazení výzvy Zadejte aktuální PIN kód SIM karty zadejte aktuální PIN kód a klepněte na Zadat.

 4. Po zobrazení výzvy Zadejte nový PIN kód SIM karty zadejte nový PIN kód a klepněte na Zadat.

 5. Po zobrazení výzvy Potvrďte nový PIN SIM karty zadejte nový PIN kód znovu a klepněte na Zadat.

  Zobrazí se zpráva PIN kód SIM karty změněn.  

Vlastnosti

ID článku: 11580 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 8

Váš názor