Funkce přístupnosti na webu účtu Microsoft

Platí pro: Účet Microsoft

Hledáte pomoc s účtem nebo e-mailem? Podívejte se na stránku Nápověda pro účet Microsoft nebo na článek Jak řešit potíže s aplikací Outlook, když nelze odesílat nebo přijímat e-mail.

Tento článek popisuje některé možnosti, které usnadňují používání webu účtu Microsoft lidem se zdravotním postižením. Můžete:

 • Navigovat bez použití myši pomocí klávesových zkratek.
 • Zvýšit kontrast, aby bylo prohlížení stránek snadnější.
 • Opravit dokument PDF s chybějícími značkami tak, aby ho dokázala přečíst čtečka obrazovky.

Používání klávesových zkratek


 

 Akce Klávesová zkratka
Aktualizace aktuálního zobrazení F5
Přiblížení CTRL+znaménko PLUS
Oddálení CTRL+znaménko MINUS
Návrat do zobrazení v měřítku 100 % CTRL+0
Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka MEZERNÍK
Výběr další položky TAB
Výběr předchozí položky SHIFT+TAB
Provedení akce u vybrané položky ENTER
Navigace v seznamu položek v zobrazeních Klávesy se šipkami
Navigace na více stránkách v zobrazeních PAGE UP nebo PAGE DOWN
Přechod na první nebo poslední položku na aktuální stránce v zobrazeních HOME nebo END
Přechod na první nebo poslední položku v seznamu v zobrazeních CTRL+HOME nebo CTRL+END
Otevření dialogového okna Možnosti Internetu v Internet Exploreru, kde můžete změnit nastavení přístupnosti. ALT+E a následné stisknutí klávesy I

 

Další klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky Windows pro přístupnost.

Zobrazení stránek ve vysokém kontrastu


Většina operačních systémů poskytuje možnosti zobrazení ve vysokém kontrastu. Pokud potřebujete informace o režimu vysokého kontrastu a dalších možnostech přístupnosti v systému Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10, přejděte na stránku Nápověda pro přístupnost ve Windows a pak vyberte verzi operačního systému z rozevíracího seznamu vedle nadpisu Procházení kategorií. U ostatních operačních systémů se podívejte do nápovědy k danému systému.

Nastavení vysokého kontrastu v prohlížeči:

U ostatních webových prohlížečů vyhledejte informace o zobrazení ve vysokém kontrastu v nápovědě k příslušnému prohlížeči.

Oprava dokumentů PDF s chybějícími značkami


Oprava dokumentu PDF s chybějícími značkami:

 1. Ujistěte se, že je spuštěná aplikace NVDA.
 2. Spusťte Adobe Acrobat a otevřete požadovaný soubor PDF.
 3. Pokud je aplikace NVDA spuštěná, zobrazí se dialogové okno Reading Untagged Document (Čtení dokumentu bez značek). V tomto dialogovém okně:
  • Pomocí kláves ALT+R přesuňte fokus do pole Reading Order (Pořadí při čtení) a vyberte jednu z možností:
   • Infer reading order from document (Odvodit směr čtení z dokumentu) – doporučená možnost.
   • Left-to-right, top-to-bottom reading order (Směr čtení zleva doprava a shora dolů).
   • Use reading order in raw print stream (Použít směr čtení v nezpracovaném toku tisku).
  • Vyberte, jak se má dokument číst:
   • Read the currently visible pages only (Číst jenom momentálně viditelné stránky). Tuto možnost vyberete kombinací kláves ALT+P.
   • Read the entire document (Číst celý dokument). Tuto možnost vyberete kombinací kláves ALT+D. (doporučeno)
  • Pomocí kláves ALT+A zaškrtněte políčko Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again) (Vždy používat nastavení z předvoleb čtení – tuto zprávu příště nezobrazovat).
  • Pomocí kláves ALT+S nebo klávesy ENTER stiskněte tlačítko Start. Pokud potřebujete akci zrušit, použijte místo toho klávesy ALT+C.

Aplikace Acrobat přidá potřebné značky do dokumentu. Když aplikace Acrobat tento proces dokončí, budete moct pomocí příkazů aplikace NVDA pro čtení (včetně příkazů režimu procházení) číst v dokumentu text, tabulky a hypertextové odkazy. Mezi hypertextovými odkazy můžete přecházet pomocí kláves TAB a SHIFT+TAB.

Kde se můžu dozvědět další informace?

Další informace o aplikaci Acrobat a přístupnosti najdete na stránce http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Další informace o aplikaci NVDA najdete na stránce http://www.nvaccess.org/.