Funkce usnadnění na webu účtu Microsoft

Aby byl web účtu Microsoft přístupnější pro osoby s postižením, vytvořili jsme klávesové zkratky, zobrazení ve vysokém kontrastu a faktury dostupné ve formátu PDF.

Klávesové zkratky


 AkceKlávesová zkratka
Aktualizace aktuálního zobrazeníF5
Zaškrtnutí políčka nebo zrušení jeho zaškrtnutíMEZERNÍK
Výběr další položkyTABULÁTOR
Výběr předchozí položkySHIFT+TAB
Provedení akce pro vybranou položkuENTER
Navigace v seznamu položek v zobrazeníchKlávesy se šipkami
Navigace na stránkách v zobrazeníchPAGE UP nebo PAGE DOWN
Přechod na první nebo poslední položku na aktuální stránce v zobrazeníchHOME nebo END
Přechod na první nebo poslední položku v seznamu v zobrazeníchCTRL+HOME nebo CTRL+END
Otevření dialogového okna Možnosti Internetu v Internet Exploreru, kde můžete změnit nastavení usnadněníALT+T a následné stisknutí klávesy O

Zobrazení stránek ve vysokém kontrastu

Pokud používáte Microsoft Internet Explorer, postupujte takto:

 1. V Internet Exploreru klikněte v nabídce Nástroje na Možnosti Internetu.
 2. Na kartě Obecné klikněte na Usnadnění.
 3. Zaškrtněte políčka Ignorovat barvy definované na webových stránkách, Ignorovat styly písem definované na webových stránkách a Ignorovat velikosti písem definované na webových stránkách a pak klikněte na OK.

Informace o zobrazení ve vysokém kontrastu v jiném prohlížeči najdete v jeho nápovědě. Taky většina operačních systémů, včetně těch od Microsoftu, obsahuje nastavení pro režim vysokého kontrastu. Další informace najdete v nápovědě k operačnímu systému, který používáte.

Faktury dostupné ve formátu PDF

Tento postup platí pro Windows 8 nebo novější, Adobe Acrobat Reader XI a aplikaci NVDA 2013.1 nebo novější. Může fungovat se staršími verzemi, ale nebyl s nimi testovaný.

 1. Ověřte, jestli je spuštěná aplikace NVDA.
 2. Spusťte Adobe Acrobat a otevřete požadovaný soubor PDF.
 3. Pokud je aplikace NVDA spuštěná, zobrazí se dialogové okno se zprávou, že probíhá čtení dokumentu bez značek.
 4. Toto dialogové okno obsahuje následující položky:
  • Zprávu popisující proces označování.
  • Pole se seznamem označené Reading Order (Směr čtení) se třemi volbami:
   • Infer reading order from document (recommended) (Odvodit směr čtení z dokumentu (doporučeno))
   • Left-to-right, top-to-bottom reading order (Směr čtení zleva doprava a shora dolů) 
   • Use reading order in raw print stream (Použít směr čtení v nezpracovaném datovém toku tisku)
Stisknutím kláves Alt+R přesuňte fokus na toto pole se seznamem.
  • Dva přepínače:
   • Read the entire document (Číst celý dokument)
   • Read the currently visible pages only (Číst jenom momentálně viditelné stránky)
Doporučujeme, abyste stisknutím kláves Alt+D zvolili možnost Read the entire document (Číst celý dokument). Nebo můžete stisknutím kláves Alt+P zvolit možnost Read the currently visible pages only (Číst jenom momentálně viditelné stránky).
  • Zaškrtávací políčko Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again) (Vždycky používat nastavení z předvoleb čtení (Tuto zprávu příště nezobrazovat)). Stisknutím kláves Alt+A zaškrtněte políčko Always use (Vždycky používat).
  • Tlačítko Start. Stisknutím kláves Alt+S nebo Enter stiskněte tlačítko Start.
  • Tlačítko Cancel (Zrušit). Stisknutím kláves Alt+C stiskněte tlačítko Cancel (Zrušit).

Acrobat přidá do dokumentu značky a popíše postup. Když skončí, budete moct pomocí čtecích příkazů aplikace NVDA (včetně příkazů režimu procházení) číst v dokumentu text, tabulky a hypertextové odkazy. Mezi hypertextovými odkazy se přechází klávesami Tab a Shift+Tab.

Kde se můžu dozvědět další informace?

Další informace o aplikaci Acrobat a přístupnosti najdete na stránce http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Další informace o aplikaci NVDA najdete na stránce http://www.nvaccess.org/.

Vlastnosti

ID článku: 11685 - Poslední kontrola: 22. 6. 2016 - Revize: 1

Váš názor