Funkce přístupnosti na webu účtu Microsoft

Platí pro: Účet Microsoft

Aby byl web účtu Microsoft přístupnější pro osoby s postižením, vytvořili jsme klávesové zkratky, zobrazení ve vysokém kontrastu a faktury dostupné ve formátu PDF. Tento článek je návod, který vám pomůže efektivně komunikovat s tímto webem.

Pokud hledáte pomoc se svým účtem, podívejte se místo toho na nápovědu pro účet Microsoft.

 

Klávesové zkratky


 

 Akce Klávesová zkratka
Aktualizace aktuálního zobrazení F5
Přiblížení CTRL+znaménko PLUS
Oddálení CTRL+znaménko MINUS
Návrat do zobrazení v měřítku 100 % CTRL+0
Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka MEZERNÍK
Výběr další položky TAB
Výběr předchozí položky SHIFT+TAB
Provedení akce pro vybranou položku ENTER
Navigace v seznamu položek v zobrazeních Klávesy se šipkami
Navigace na stránkách v zobrazeních PAGE UP nebo PAGE DOWN
Přechod na první nebo poslední položku na aktuální stránce v zobrazeních HOME nebo END
Přechod na první nebo poslední položku v seznamu v zobrazeních CTRL+HOME nebo CTRL+END
Otevření dialogového okna Možnosti Internetu v Internet Exploreru, kde můžete změnit nastavení přístupnosti ALT+E a následné stisknutí klávesy I

Zobrazení stránek ve vysokém kontrastu


Pokud používáte Microsoft Edge, podívejte se na stránku Usnadnění přístupu v Microsoft Edgi, kde najdete nápovědu k usnadnění procházení webu.

Pokud používáte Internet Explorer, postupujte takto:

 1. V Internet Exploreru vyberte v nabídce Nástroje položku Možnosti Internetu.
 2. Na kartě Obecné vyberte Usnadnění.
 3. Zaškrtněte políčka Ignorovat barvy definované na webových stránkách, Ignorovat styly písem definované na webových stránkách a Ignorovat velikosti písem definované na webových stránkách a pak klikněte na OK.

Informace o zobrazení ve vysokém kontrastu v jiném prohlížeči vyhledejte v nápovědě k příslušnému prohlížeči.

Většina operačních systémů také obsahuje nastavení pro režim vysokého kontrastu. Pokud potřebujete informace o režimu vysokého kontrastu a dalších možnostech přístupnosti v systému Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10, přejděte na stránku Nápověda pro přístupnost ve Windows a pak vyberte verzi operačního systému z rozevíracího seznamu vedle nadpisu Procházení kategorií. U ostatních operačních systémů se podívejte do nápovědy k produktu.

Faktury dostupné ve formátu PDF


Tento postup platí pro Windows 8 nebo novější, Adobe Acrobat Reader XI a aplikaci NVDA 2013.1 nebo novější. Může fungovat se staršími verzemi, ale nebyl s nimi testovaný.

 1. Ujistěte se, že je spuštěná aplikace NVDA.
 2. Spusťte Adobe Acrobat a otevřete požadovaný soubor PDF.
 3. Pokud je aplikace NVDA spuštěná, zobrazí se dialogové okno Reading Untagged Document (Čtení dokumentu bez značek).
 4. Toto dialogové okno obsahuje následující položky:
  • Zprávu popisující proces označování.
  • Pole se seznamem označené Reading Order (Směr čtení). Stisknutím kombinace kláves ALT+R přesunete fokus na toto pole se seznamem. Pole obsahuje tři možnosti:
   • Infer reading order from document (Odvodit směr čtení z dokumentu) – doporučená možnost.
   • Left-to-right, top-to-bottom reading order (Směr čtení zleva doprava a shora dolů).
   • Use reading order in raw print stream (Použít směr čtení v nezpracovaném toku tisku).
  • Dva přepínače:
   • Read the currently visible pages only (Číst jenom momentálně viditelné stránky). Tuto možnost vyberete kombinací kláves ALT+P.
   • Read the entire document (Číst celý dokument). Tuto možnost vyberete kombinací kláves ALT+D. (Doporučená možnost).
  • Zaškrtávací políčko Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again) (Vždy používat nastavení z předvoleb čtení – tuto zprávu příště nezobrazovat). Toto políčko zaškrtnete pomocí kombinace kláves ALT+A.
  • Tlačítko Start . Toto tlačítko Start stisknete pomocí kombinace kláves ALT+S nebo klávesy ENTER.
  • Tlačítko Cancel (Zrušit). Toto tlačítko Cancel (Zrušit) stisknete pomocí kombinace kláves ALT+C.

Acrobat přidá do dokumentu značky a popíše postup. Když skončí, budete moct pomocí čtecích příkazů aplikace NVDA (včetně příkazů režimu procházení) číst v dokumentu text, tabulky a hypertextové odkazy. Mezi hypertextovými odkazy se přechází klávesami TAB a SHIFT+TAB.

Kde se můžu dozvědět další informace?

Další informace o aplikaci Acrobat a přístupnosti najdete na stránce http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Další informace o aplikaci NVDA najdete na webu http://www.nvaccess.org/.