NetBIOS přes TCP/IP překlad a WINS

Souhrn

Rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP je součástí sítě, která provádí název počítače mapování adresy IP, překlad adres IP (protokolu NETBT. SYS v systému Windows NT a VNBT. VXD v systému Windows Worgroups a Windows 95). Aktuálně jsou k dispozici čtyři NetBIOS prostřednictvím metody pro rozlišení názvu protokolu TCP/IP: b uzel, uzel p, uzel m a h uzel.

Další informace

B-uzel

Používáte-li uzel b, vysílání se používají pro registraci a překlad názvů. V síti TCP/IP je-li směrovač IP není nakonfigurován předat registrace názvu a název dotazu vysílání, systémy různých podsítí nebude moci vidět, protože se nebudou přijímat vysílání. Překlad názvů uzlu B není nejvhodnější na větší sítě, protože jeho spolehnutí se na vysílání lze zatížení sítě s vysílání.

Microsoft upravena uzlu B

TCP/IP používá v systému Microsoft Windows NT používá upravenou verzi uzlu b překlad. Microsoft works rozlišení název uzlu b mění takto:

  • Pracovní stanice nejprve zkontroluje mezipaměť LMHOSTS a pokud najde název NetBIOS vrátí adresu IP.
  • Dále pracovní stanice se pokusí přeložit název (toto funguje stejným způsobem jako řešení uzlu b) vysílání a pokud je cílový systém aktivní, vrátí jeho adresu IP.
  • Nakonec bude kontrolovat soubor LMHOSTS pracovní stanici (je-li systém Windows NT) \ \system32\drivers\etc adresáře < kořenový_adresář_Winnt >

Uzel P (nebo uzel Point to Point)

Při překládání názvu uzel p, vysílání se používají BEZ registrace názvu nebo překladu. Místo toho všechny systémy registrují samy sebe s NetBIOS název serveru (NBNS) po spuštění nahoru. Serveru NBNS je zodpovědný za mapování názvů počítačů na adresy IP a přesvědčíte se, že žádné duplicitní názvy jsou registrovány v síti. Všechny systémy musí znát adresu IP pro NBNS, která je ekvivalentní WINS Server. Pokud systémy nejsou konfigurovány s správnou adresu IP pro NBNS, uzel p překlad nebude fungovat.

Metoda řešení názvu uzel p používá řízené datagramů protokolu UDP (User Datagram) a relace TCP pro své sdělení do a ze serveru NBNS.

Uzel p překlad Hlavní nevýhodou je, že pokud nelze získat přístup serveru NBNS, bude způsob, jak překládat názvy a proto žádný způsob přístupu k jiné systémy v síti.

Uzel M (nebo smíšené uzlu)

Uzel M používá kombinaci uzlu b a uzel p pro překlad názvů. Tato metoda používá nejprve v uzlu b a potom uzel p, které teoreticky by měl zvýšit výkon místní sítě (LAN). M-uzel má výhodu nad uzel p v tom, že pokud je k dispozici serveru NBNS, systémy v místní podsíti je stále přístupný prostřednictvím uzlu b rozlišení.

M-uzel není obvykle nejlepší volbou pro větší sítě, protože používá b uzel a tedy výsledky ve vysílání. Však pokud máte rozsáhlou síť, která se skládá z menších subnetworks připojen prostřednictvím pomalých připojení sítě WAN (Wide Area NETWORK), uzel M je upřednostňovanou metodou protože sníží množství komunikace přes pomalé propojení.

Uzel H (nebo hybridní uzel)

Překlad názvů uzlu H, který je aktuálně ve formě konceptu RFC, také používá b uzel a uzel p, však uzlu b se použije pouze jako poslední možnost. Při konfiguraci použít uzel h, systém vždy nejprve pokusí použít uzel p a potom pomocí uzlu b POUZE v případě, že dojde k selhání uzlu p. Kromě toho lze nakonfigurovat systém po selhání uzlu p a před dalším pokusem uzlu b použití souboru LMHOSTS.

H-uzel řešení nevyžaduje registraci úspěšných uzel p systém inicializovat, nicméně systém použije výhradně uzlu b dokud uzel p registrace úspěšně. Pokud serveru NBNS je k dispozici a používat systém pomocí uzlu b rozlišení, bude pokračovat v pokusech kontaktování serveru NBNS, aby se můžete vrátit pomocí uzel p, pokud jsou k dispozici serveru NBNS.

Princip služby WINS

Ve výchozím nastavení pokud je systém nakonfigurován pro použití služby WINS pro rozlišení názvu, dodržuje h uzel pro registraci. Pro překlad názvů jej budou splňovat také uzel h, ale s několika rozdíly. Program:

  • Zkontrolujte, zda je název místního počítače.
  • Zkontrolujte své mezipaměti vzdálených názvů. Libovolný název, který je vyřešen, je umístěn do mezipaměti, kde zůstane po dobu 10 minut.
  • Zkuste na serveru WINS.
  • Zkuste vysílání.
  • Kontrola souboru LMHOSTS, pokud je systém nakonfigurován pro použití souboru LMHOSTS.
  • Zkuste soubor HOSTS a DNS, je-li nakonfigurovat tak, aby.
Vlastnosti

ID článku: 119493 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor