Použití příkazu NET TIME pro všechny pracovní stanice a servery

Souhrn

Pokud je v síti používán různý klientský síťový software, různé pracovní skupiny nebo různé domény, může být údržba přihlašovacích skriptů používajících příkaz NET TIME velmi složitá. Tento článek nabízí jednoduché řešení, jak synchonizovat čas všech klientů v síti.

Další informace

Problém, jak udržet čas všech pracovních stanic synchronní s určitým serverem, může být řešen spouštěním přihlašovacího skriptu pro každou pracovní stanici nebo spouštěním dávkového souboru na každé stanici po přihlášení k síti.


Předpokládejme například, že v síti existuje server s názvem TIMESRV, jehož součástí jsou spolehlivé systémové hodiny. Příklad dávkového souboru, který bude spouštěn ze stanice nebo bude volán jako součást přihlašovacího skriptu, může vypadat následovně:

NET TIME \\TIMESRV /SET /YES

Používáním pouze názvu serveru namísto parametrů /DOMAIN nebo /WORKGROUP se vyhnete složité údržbě různých přihlašovacích skriptů nebo dávkových souborů pro různé druhy klientského síťového softwaru. Pokud všechny pracovní stanice používají stejný typ klientského síťového softwaru, je možné používat parametry /DOMAIN nebo /WORKGROUP. Pokud je však v síti používán různý klientský síťový software, může být výhodnější použít parametr \\název_počítače.


Poznámka: Příkaz NET TIME je ve výchozím nastavení povolen na všech stanicích a serverech systému Windows NT.
Vlastnosti

ID článku: 120944 - Poslední kontrola: 7. 1. 2004 - Revize: 1

Váš názor