Windows Device Recovery Tool: časté otázky

Platí pro: Windows 10 Mobile

Windows Device Recovery Tool si můžete stáhnout do počítače a použít k řešení problémů se softwarem v telefonu. Nainstaluje nejnovější verzi Windows schválenou pro váš telefon a odebere všechno ostatní včetně vašich aplikací, her, SMS zpráv, historie hovorů, hudby a fotek. Před použitím tohoto nástroje zkuste, jestli se problém nevyřeší tím, že telefon restartujete nebo obnovíte do továrního nastavení.

Hledáte pomoc s HoloLens? Podívejte se na článek Restartování, obnovení do továrního nastavení nebo obnovení HoloLens.