Jak používat dvoustupňové ověření s účtem Microsoft

Platí pro: Účet Microsoft

Pokud máte potíže s přihlášením k účtu Microsoft, najdete pomoc v článku Když se nemůžete přihlásit ke svému účtu Microsoft. Podívejte se na další informace o tom, co můžete dělat, když se vám při pokusu o přihlášení k účtu Microsoft zobrazí zpráva „Tento účet Microsoft neexistuje”.

Informace o dvoustupňovém ověření


Co je dvoustupňové ověření

Dvoustupňové ověření vás pomáhá chránit, protože znesnadňuje, aby se k vašemu účtu Microsoft přihlásil někdo jiný. Používá dvě různé formy identity: vaše heslo a způsob kontaktování (označovaný taky jako bezpečnostní údaje). I když někdo jiný zjistí vaše heslo, nedostane se dál, pokud nemá přístup k vašim bezpečnostním údajům. Proto je také důležité, abyste pro všechny svoje účty používali různá hesla.

Co se stane, když zapnete dvoustupňové ověření

Když dvoustupňové ověření zapnete, obdržíte pokaždé, když se přihlásíte k zařízení, které není důvěryhodné, bezpečnostní kód prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo ověřovací aplikace. Když je dvoustupňové ověření vypnuté, budete muset jenom pravidelně ověřovat svou identitu pomocí bezpečnostních kódů, pokud může být váš účet nějak ohrožený.
 

Co budete potřebovat pro nastavení

Dvoustupňové ověření začíná e-mailovou adresou (doporučujeme dvě různé e-mailové adresy – jednu, kterou obvykle používáte, a druhou jako zálohu pro případ potřeby), telefonním číslem nebo ověřovací aplikací. Když se přihlásíte k novému zařízení nebo z nového místa, pošleme vám bezpečnostní kód, který zadáte na přihlašovací stránce. Další informace o ověřovací aplikaci najdete v článku Jak používat aplikaci Microsoft Authenticator.

Zapnutí nebo vypnutí dvoustupňového ověření


  1. Přejděte na stránku Základy zabezpečení a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft.
  1. Vyberte odkaz další možnosti zabezpečení.
  2. V části Dvoustupňové ověřování zvolte Nastavit dvoustupňové ověřování, pokud ho chcete zapnout, nebo Vypnout dvoustupňové ověřování, pokud ho chcete vypnout.
  3. Postupujte podle pokynů.

Resetování hesla při zapnutém dvoustupňovém ověření


Pokud je u vašeho účtu zapnuté dvoustupňové ověření a zapomenete heslo, můžete heslo resetovat za předpokladu, že máte dva způsoby identifikace. Podle toho, jaké bezpečnostní údaje jste si ke svému účtu přidali, může tento požadavek znamenat zadání bezpečnostního kódu z ověřovací aplikace a zadání bezpečnostního kódu, který vám byl e-mailem zaslán na váš záložní e-mailový účet. 

Pokud chcete resetovat heslo, postupujte podle kroků v článku Jak resetovat heslo k účtu Microsoft. Místo obdržení jednoho bezpečnostního kódu k ověření vaší identity však obdržíte dva.

Pokud hledáte informace o změně, odebrání nebo aktualizaci alternativní e-mailové adresy nebo telefonního čísla, na kterých obdržíte bezpečnostní kódy, postupujte podle kroků uvedených v článku Bezpečnostní informace a bezpečnostní kódy nebo v článku Nahrazení bezpečnostních údajů účtu Microsoft.

Kde nemůžete použít bezpečnostní kódy, použijte hesla aplikací


Některé aplikace (třeba poštovní aplikace na některých telefonech) nebo zařízení (třeba Xbox 360) neumí používat běžné bezpečnostní kódy. Pokud se po zapnutí dvoustupňového ověření zobrazí u nějaké aplikace nebo zařízení chyba „nesprávné heslo“, ale víte, že jste určitě zadali správné heslo, znamená to, že pro tuto aplikaci nebo zařízení potřebujete heslo aplikace.

Hesla aplikací jsou dostupná jen při používání dvoustupňového ověření. Pokud nemáte dvoustupňové ověření zapnuté, není oblast Hesla aplikací na stránce Další možnosti zabezpečení vidět.

Informace o tom, jak vytvořit a používat hesla aplikací, najdete v článku Hesla aplikací a dvoustupňové ověření

Potřebujete další pomoc?