Příkazy Windows Rozpoznávání řeči

Platí pro: Windows 10Windows 7

Windows 10


Windows Rozpoznávání řeči vám umožňuje ovládat počítač jenom hlasem, aniž potřebujete klávesnici nebo myš. Následující tabulky obsahují seznamy příkazů, které můžete použít s rozpoznáváním řeči.

Pokud je slovo nebo fráze napsaná tučně, jde o příklad. Když ji nahradíte podobnými slovy, dostanete požadovaný výsledek.

Informace o prvním nastavení Rozpoznávání řeči najdete v článku Použití rozpoznávání řeči.


Běžné příkazy rozpoznávání řeči

Akce Slovní příkaz

Otevření nabídky Start

Start

Otevření Cortany


Stisknout Windows C

Otevření hledání

Stisknout Windows S

Provedení akce v aplikaci

Kliknout pravým tlačítkem; stisknout Windows Z; stisknout ctrl B

Výběr položky pomocí jejího názvu

Soubor; Start; Zobrazit

Výběr položky nebo ikony

Kliknout na koš; kliknout na počítač; kliknout na název souboru

Poklikání na položku

Poklikat na koš; poklikat na počítač; poklikat na název souboru

Přepnutí na otevřenou aplikaci

Přepnout na Malování; přepnout na WordPad; přepnout na název programu; přepnout aplikaci

Posouvání v jednom směru

Posunout nahoru; posunout dolů; posunout doleva; posunout doprava

Vložení nového odstavce nebo nového řádku do dokumentu

Nový odstavec; nový řádek

Výběr slova v dokumentu

Vybrat slovo

Výběr slova a zahájení jeho opravy

Opravit slovo

Výběr a odstranění konkrétních slov

Odstranit slovo

Zobrazení seznamu použitelných příkazů

What can I say?

Aktualizace seznamu aktuálně dostupných slovních příkazů

Aktualizovat slovní příkazy

Zapnutí režimu naslouchání

Začít poslouchat

Vypnutí režimu naslouchání

Přestat poslouchat

Přesunutí panelu mikrofonu rozpoznávání řeči

Přesunout rozpoznávání řeči

Minimalizace panelu mikrofonu

Minimalizovat rozpoznávání řeči

Příkazy pro diktování

Akce Slovní příkaz

Vložení nového řádku do dokumentu

Nový řádek

Vložení nového odstavce do dokumentu

Nový odstavec

Vložení tabulátoru

Tabulátor

Vložení doslovného slova (například vložení slova „čárka“ místo interpunkčního znaménka)

Doslovně slovo

Vložení číselného tvaru čísla (například vložení číslice 3 místo slova tři)

Numericky číslo

Umístění kurzoru před určité slovo

Přejít na slovo

Umístění kurzoru za určité slovo

Přejít za slovo

Vynechání mezery před následujícím slovem

Bez mezery

Přechod na začátek aktuální věty

Přejít na začátek věty

Přechod na začátek aktuálního odstavce

Přejít na začátek odstavce

Přechod na začátek aktuálního dokumentu

Přejít na začátek dokumentu

Přechod na konec aktuální věty

Přejít na konec věty

Přechod na konec aktuálního odstavce

Přejít na konec odstavce

Přechod na konec aktuálního dokumentu

Přejít na konec dokumentu

Výběr slova v aktuálním dokumentu

Vybrat slovo

Výběr rozsahu slov v aktuálním dokumentu

Vybrat rozsah slov; vybrat slovoslovo

Výběr všeho textu v aktuálním dokumentu

Vybrat vše

Výběr počtu slov před pozicí kurzoru

Vybrat předchozích 20 slov; vybrat předchozích 10 slov

Výběr počtu slov za pozicí kurzoru

Vybrat následujících 20 slov; vybrat následujících 10 slov

Výběr posledního diktovaného textu

Vybrat toto

Vymazání výběru na obrazovce

Vymazat výběr

Převod prvního písmene slova na velké

Slovo s prvním velkým písmenem

Převod všech písmen slova na velká

Slovo se všemi velkými písmeny

Převod všech písmen slova na malá

Slovo se všemi malými písmeny

Převod následujícího počtu slov na velká písmena

Převést následujících 10 slov na velká písmena

Převod následujícího počtu slov na malá písmena

Převést následujících 10 slov na malá písmena

Odstranění předchozí věty

Odstranit předchozí větu

Odstranění následující věty

Odstranit následující větu

Odstranění předchozího odstavce

Odstranit předchozí odstavec

Odstranění následujícího odstavce

Odstranit následující odstavec

Odstranění vybraného nebo naposledy diktovaného textu

Odstranit toto

Příkazy pro klávesnici

Akce Slovní příkaz

Stisknutí klávesy nebo kombinace kláves

Stisknout klávesa na klávesnici; stisknout A; stisknout velké B; stisknout Shift plus A; stisknout Ctrl plus A

Stisknutí určité klávesy bez vyslovení slova „stisknout“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tabulátor


Příkazy pro interpunkční znaménka a speciální znaky

Vložený znak Slovní příkaz

,

Čárka

;

Středník

.

Tečka;bod

:

Dvojtečka

"

Levá dvojitá uvozovka; levá uvozovka

"

Pravá dvojitá uvozovka; pravá uvozovka; pravé obrácené čárky

'

Apostrof

'

Levá jednoduchá uvozovka

'

Pravá jednoduchá uvozovka

>

Znak je větší než

<

Znak je menší než

/

Lomítko

\

Zpětné lomítko

~

Vlnovka

@

Zavináč

!

Vykřičník

?

Otazník

#

Znak čísla; znak libry

$

Znak dolaru

%

Znak procenta

^

Stříška

(

Levá závorka

)

Pravá závorka

_

Podtržítko

-

Spojovník; znaménko minus; pomlčka

-

En pomlčka

-

Em pomlčka

=

Rovnítko

+

Znaménko plus

{

Levá složená závorka

}

Pravá složená závorka

[

Levá hranatá závorka

]

Pravá hranatá závorka

|

Svislá čára

:-)

Usměvavý obličej

:-(

Zamračený obličej

;-)

Mrkající obličej

Znak ochranné známky

¾

Znak tří čtvrtin

¼

Znak jedné čtvrtiny

½

Znak jedné poloviny

£

Znak libry šterlinků

&

Ampersand; znak A

*

Hvězdička

//

Dvojité lomítko

`

Obrácená uvozovka

<

Levá ostrá závorka

>

Pravá ostrá závorka

±

Znaménko plus nebo minus

«

Levá dvojitá šipka

»

Pravá dvojitá šipka

×

Znak násobení

÷

Znak dělení

¢

Znak centu

¥

Znak jenu

§

Znak paragrafu

©

Znak copyrightu

®

Znak registrace, znak registrované ochranné známky

°

Znak stupně

Znak odstavce

...

Výpustka;tečka tečka tečka

ƒ

Znak funkce


Příkazy pro Windows a aplikace

Akce Slovní příkaz

Výběr položky pomocí jejího názvu

Soubor; Start; Zobrazit

Výběr položky nebo ikony

Kliknout na koš; kliknout na počítač; kliknout na název souboru

Poklikání na položku

Poklikat na počítač; poklikat na koš; poklikat na název složky

Kliknutí pravým tlačítkem na položku

Kliknout pravým tlačítkem na počítač; kliknout pravým tlačítkem na koš; kliknout pravým tlačítkem na název složky

Minimalizace všech oken a zobrazení plochy

Zobrazit plochu

Výběr položky, jejíž název neznáte

Ukázat čísla (U všech položek v aktivním okně se objeví čísla. Vyslovte číslo položky, kterou chcete vybrat.)

Výběr očíslované položky

19 OK; 5 OK

Poklikání na očíslovanou položku

Poklikat na 19; poklikat na 5

Kliknutí pravým tlačítkem na očíslovanou položku

Kliknout pravým tlačítkem na 19; kliknout pravým tlačítkem na 5

Otevření aplikace

Otevřít Malování; otevřít WordPad; otevřít název aplikace

Přepnutí na otevřenou aplikaci

Přepnout na Malování; přepnout na WordPad; přepnout na název aplikace; přepnout aplikaci

Zavření aplikace

Zavřít toto; zavřít Malování; zavřít dokumenty

Minimalizace

Minimalizovat toto; minimalizovat Malování; minimalizovat dokumenty

Maximalizace

Maximalizovat toto; maximalizovat Malování; maximalizovat dokumenty

Obnovení

Obnovit toto; obnovit Malování; obnovit dokumenty

Vyjmutí

Vyjmout to; vyjmout

Kopírování

Zkopírovat to; zkopírovat

Vložení

Vložit

Odstranění

Odstranit to; odstranit

Vrácení zpět

Vrátit to zpátky; zrušit to; zpět

Posouvání v jednom směru

Posunout nahoru; posunout dolů; posunout doprava; posunout doleva

Posouvání o přesný počet stránek

Posunout dolů o 2 stránky; posunout nahoru o 10 stránek

Posouvání o přesný počet jiných jednotek

Posunout nahoru o 5; posunout dolů o 7

Přechod na pole ve formuláři nebo aplikaci

Přejít na název pole; přejít na předmět; přejít na adresa; přejít na kopie


Příkazy pro použití myši

Akce Slovní příkaz

Zobrazení mřížky myši

Mřížka myši

Přesunutí ukazatele do středu políčka v mřížce myši

Číslo políčka; 1; 7; 9

Výběr políčka mřížky myši

Kliknout na číslo políčka

Výběr položky, kterou chcete přetáhnout myší

Číslo políčka, kde se položka zobrazuje (následované) označit; 3 označit; 7 označit; 9 označit

Výběr oblasti v mřížce myši, kam chcete položku přetáhnout

Číslo políčka, kam chcete položku přetáhnout (následované) kliknout; 4 kliknout; 5 kliknout; 6 kliknout