Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení

Souhrn

Tento článek popisuje postup při odstraňování potíží s konfigurací hardwaru pomocí Správce zařízení. Správce zařízení je možné použít ke kontrole a změně softwarově konfigurovatelných zařízení. Pokud má hardwarové zařízení přepínače nebo propojky, je nutné je konfigurovat ručně.

Další informace

Spusťte Správce zařízení:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  a poté klepněte na položku
  Ovládací panely
  .
 2. Poklepejte na položku
  Systém
  a poté klepněte na kartu
  Správce zařízení
  .

Informace o odstraňování potíží

 • Pokud došlo k potížím se zařízením, je uvedené ve stromu hardwaru
  Počítač
  , kde je podle typu potíží označeno symbolem.
  • Černý vykřičník ve žlutém poli znamená zařízení ve stavu potíží. Zařízení, které je ve stavu potíží, může fungovat.
  • Kód uvedený u zařízení vysvětluje potíže, ke kterým došlo.
  • Červený křížek "X" znamená zakázané zařízení. Zakázané zařízení je zařízení, které je fyzicky přítomno v počítači a má přidělené prostředky, ale nebyl načten jeho ovladač pro chráněný režim.
  • Modrý symbol "i" v bílém poli u prostředků zařízení ve vlastnostech počítače znamená, že není povolena možnost Použít automatické nastavení a že prostředek byl nastaven ručně. Tento symbol neznamená potíže nebo zakázané zařízení.
  • Zelený otazník znamená, že byl nainstalován kompatibilní ovladač zařízení a že možná nejsou k dispozici všechny funkce zařízení. Tento symbol je používán pouze v systému Windows Millennium Edition (ME).
  Poznámka
  : Některé zvukové a grafické karty neoznamují systému Windows všechny prostředky, které používají. Z toho důvodu může Správce zařízení zobrazovat pouze jeden konflikt prostředků nebo dokonce žádný. Tuto situaci můžete ověřit zakázáním zvukové karty nebo použitím standardního ovladače VGA a zjistit, jestli jsou takto potíže odstraněny. Toto je známá situaci v případě grafických karet S3 a 16bitových zvukových karet Sound Blaster či jiných zvukových karet, které z důvodu kompatibility emulují kartu Sound Blaster.


 • : Některé zvukové a grafické karty neoznamují systému Windows všechny prostředky, které používají. Z toho důvodu může Správce zařízení zobrazovat pouze jeden konflikt prostředků nebo dokonce žádný. Tuto situaci můžete ověřit zakázáním zvukové karty nebo použitím standardního ovladače VGA a zjistit, jestli jsou takto potíže odstraněny. Toto je známá situaci v případě grafických karet S3 a 16bitových zvukových karet Sound Blaster či jiných zvukových karet, které z důvodu kompatibility emulují kartu Sound Blaster. Pokud ve Správci zařízení vyberete určité zařízení a poté klepnete na tlačítko
  Vlastnosti
  , zobrazí se seznam vlastností, který obsahuje kartu
  Obecné
  .


  Poznámka
  : Některá zařízení mají kromě karty
  Obecné
  ještě další karty. Seznamy vlastností obsahují různé karty; některá zařízení mají kartu
  Prostředky
  ,
  Ovladač
  a
  Nastavení
  nebo kombinaci těchto karet.


  V horní části seznamu vlastností je uveden popis zařízení. Po klepnutí na kartu
  Prostředky
  obsahuje seznam ve středu karty typy prostředků, které jsou pro dané zařízení k dispozici.


  Rozevírací seznam v dolní části karty obsahuje seznam
  Seznam konfliktních zařízení
  . Tento seznam obsahuje případné konflikty a jejich kódy.
 • : Některé zvukové a grafické karty neoznamují systému Windows všechny prostředky, které používají. Z toho důvodu může Správce zařízení zobrazovat pouze jeden konflikt prostředků nebo dokonce žádný. Tuto situaci můžete ověřit zakázáním zvukové karty nebo použitím standardního ovladače VGA a zjistit, jestli jsou takto potíže odstraněny. Toto je známá situaci v případě grafických karet S3 a 16bitových zvukových karet Sound Blaster či jiných zvukových karet, které z důvodu kompatibility emulují kartu Sound Blaster. Povšimněte si zaškrtávacího políčka
  Použít automatické nastavení
  . Pokud systém Windows úspěšně rozpozná zařízení, je toto políčko zaškrtnuté a zařízení by mělo fungovat správně. Pokud je ovšem nastavení prostředků založeno na jedné z položek Základní konfigurace <n> (, kde <n> je číslo mezi 0 a 9), může být nutné změnit konfiguraci výběrem jiné základní konfigurace. Pokud není konfigurace, kterou chcete pro zařízení použít, uvedena jako některá ze základních konfigurací, klepněte na tlačítko
  Změnit nastavení
  a ručně upravte hodnoty prostředků. Pokud chcete například upravit nastavení Rozsah I/O, postupujte podle následujících pokynů:


  1. Zrušte zaškrtnutí políčka
   Použít automatické nastavení
   .
  2. Klepněte na tlačítko
   Změnit nastavení
   .
  3. Klepněte na rozsah I/O vhodný pro zařízení.

Poznámky

 • Pokud klepnete na položku
  Tento počítač
  a poté klepnete na položku
  Vlastnosti
  , otevře se seznam vlastností s kartami
  Zobrazit prostředky
  a
  Vyhradit prostředky
  .


  Karta
  Vyhradit prostředky
  vyloučí vybraný prostředek z použití systémem Windows.


  Karta
  Zobrazit prostředky
  zobrazuje prostředky přidělené systémem Windows nebo určené systémem Plug and Play BIOS či sběrnicí PCI.
 • Pokud chcete v dialogu
  Správce zařízení
  zakázat zařízení, zrušte v seznamu
  Vlastnosti
  na kartě
  Obecné
  výběr položky
  Původní konfigurace (aktuální)
  .

Další informace

Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

125174 Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení

Pokud jste pomocí postupu uvedeného v tomto článku potíže neodstranili, naleznete další informace na následující webové stránce společnosti Microsoft:

Služba Support WebCasts

Support WebCastsje informační služba odborné pomoci určená pro všechny zákazníky využívající služby odborné pomoci online. Pořad WebCast týkající se odstraňování potíží s hardwarem v systému Windows ME naleznete na webu na adrese:Vlastnosti

ID článku: 133240 - Poslední kontrola: 25. 7. 2007 - Revize: 1

Váš názor