Telefon Lumia nefunguje nebo nereaguje podle očekávání

Tato řešení zkuste použít, pokud se například telefon náhodně restartuje, zamrzá nebo se nezapne, padají aplikace, máte problémy se zvukem nebo pokud je obrazovka prázdná:

1. Nabíjení telefonu


Nabíjejte telefon aspoň 20 minut.

2. Restart telefonu


Stiskněte najednou tlačítka Napájení a Snížit hlasitost a po dobu 10–15 sekund je držte stisknuté. Uvolněte je a telefon se restartuje. Až to uděláte, budete možná muset v telefonu nastavit datum a čas.
Keys to press to perform soft reset

Pokud problém přetrvává, resetujte a obnovte telefon podle instrukcí dole.

3. Obnovení telefonu do továrního nastaveníNež budete s obnovením pokračovat, ujistěte se, že stav baterie telefonu je nad 50 %.
Zbývající životnost baterie zjistíte tak, že přejdete na Nastavení > Systém > Spořič baterie (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > spořič baterie). Pokud se vám nedaří životnost zjistit nebo je její úroveň příliš nízká, nechte telefon aspoň 20 minut nabíjet.

V nastavení telefonu obnovte telefon do továrního nastavení.
Vyberte Nastavení > Systém > O systému > Obnovit tovární nastavení telefonu (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > O systému > Obnovit tovární nastavení telefonu).

Pokud ale nemáte přístup k nastavením telefonu, postupujte takto:

  1. Odpojte nabíječku. Stiskněte a podržte tlačítka Napájení a Snížit hlasitost, obě najednou. Až telefon zavibruje, pusťte tlačítka a pak okamžitě stiskněte a podržte tlačítko Snížit hlasitost, dokud telefon na displeji nezobrazí vykřičník (!). Pusťte tlačítko Snížit hlasitost.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Stiskněte tlačítka hlasitosti a napájení v tomto pořadí: Zvýšit hlasitost, Snížit hlasitost, Napájení a Snížit hlasitost.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Uživatelé telefonu Lumia 950 XL: kombinace fyzických tlačítek se v porovnání s ostatními telefony Lumia mírně liší.

  3. Počkejte, než se telefon obnoví do továrního nastavení. V průběhu obnovování se na obrazovce zhruba pět minut budou otáčet ozubená kola. Pak obrazovka na cca 30 sekund zčerná a telefon se restartuje.
  4. Projděte počátečním nastavením telefonu. Ujistěte se, že máte správně nastavené datum a čas. Vyberte Nastavení > Čas a jazyk > Datum a čas (Lumia s Windows Phone 8: Nastavení > datum a čas).

Vlastnosti

ID článku: 13389 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor