Informace o baterii a nabíječce

Kompatibilní můžou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají příslušným požadavkům USB a které je možné připojit do konektoru micro USB v přístroji.

Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Přístroje s vyjímatelnou baterií

Tento přístroj používejte jenom s originální dobíjecí baterií.

Baterii můžete mnohokrát opětovně nabíjet a vybíjet (řádově stovky cyklů), po určitém čase se ale opotřebuje. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Přístroje s nevyjímatelnou baterií

Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii, protože může dojít k poškození přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Baterii můžete mnohokrát opětovně nabíjet a vybíjet (řádově stovky cyklů), po určitém čase se ale opotřebuje. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Vlastnosti

ID článku: 13708 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor