Tísňové volání

Důležité Spojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte jenom na bezdrátový telefon.

Než budete volat:
 • Zapněte telefon.
 • Pokud jsou zamknuté displej a tlačítka telefonu, odemkněte je.
 • Přejděte na místo, kde je dostatečně silný signál.
 1. Klepněte na tlačítko start a klepněte na  >
  dial pad icon
  .
 2. Klepněte na Volání.
 3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.
Možná budete muset udělat i následující kroky:
 • Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud SIM kartu nemáte, klepněte po zobrazení chybové zprávy o chybějící SIM kartě na Tísňové volání.
 • Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na Tísňové volání.
 • Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování hovorů, volání na pevná čísla nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 • Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí výzva k vytvoření účtu Microsoft a nastavení telefonu. Pokud chcete během nastavování účtu a telefonu uskutečnit tísňové volání, klepněte na Tísňové volání.
 • Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit internetové volání (pokud máte přístup k internetu).

Vlastnosti

ID článku: 13744 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor