Originální příslušenství

Dostupnost schváleného příslušenství zjistíte u svého prodejce.

Pro váš přístroj je k dispozici rozsáhlá nabídka příslušenství. Podrobnosti najdete na stránkách www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktická pravidla k příslušenství

  • Veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí.
  • Při odpojování napájecího kabelu jakéhokoli příslušenství držte a vytahujte vždy za zástrčku, ne za kabel.
  • Pravidelně kontrolujte, jestli je příslušenství nainstalované ve vozidle správně namontováno a správně funguje.
  • Instalaci jakéhokoli složitého příslušenství pro auta musí vždy zajistit kvalifikovaný personál.

Baterie

Přečtěte si informace o provozní době baterie pro volání a pohotovostní režim v uživatelské příručce prodejního balení mobilního přístroje.


Pouze pro Tchaj-wan: V souladu s Články 12 a 14 administrativních regulací NCC ohledně telefonní zařízení:

Bez oprávnění udělených Národní komisí pro komunikaci (National Communications Commission – NCC) není žádné společnosti, podniku nebo uživateli povoleno měnit frekvenci, zvyšovat vysílací výkon nebo upravovat původní charakteristiky ani výkon jakéhokoli schváleného zařízení pracujícího s rádiovými frekvencemi s nízkým výkonem.

Zařízení pracující s rádiovými frekvencemi s nízkým výkonem nesmí ovlivňovat zabezpečení letadel nebo interferovat se uzákoněnou komunikací. Dojde-li k porušení těchto podmínek, uživatel musí zařízení okamžitě přestat používat.

Uvedenou uzákoněnou komunikací se rozumí rádiová komunikace provozovaná podle zákona o telekomunikacích. Zařízení pracující s rádiovými frekvencemi s nízkým výkonem by měla být schopna odolat interferenci ze strany uzákoněné komunikace nebo zařízení vyzařujících rádiové vlny ISM.Vlastnosti

ID článku: 13747 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor