Internet Explorer 11 – dodatkové licenční podmínky pro software

Platí pro: Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7 Více

Níže naleznete licenční podmínky, které platí pro vaši verzi tohoto softwaru.

Pro Internet Explorer 11 pro Windows 8.1, Windows RT 8.1, a Windows Server 2012 R2 platí tyto dodatkové licenční podmínky pro software:

Licenci na tento dodatek vám uděluje společnost Microsoft Corporation (nebo některá z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte). Pokud máte licenci k používání softwaru Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2 (pro které tento dodatek platí) („software“), smíte tento dodatek používat. Kopii tohoto dodatku smíte používat se všemi platně licencovanými kopiemi tohoto softwaru. Tento dodatek nesmíte používat, pokud nemáte licenci na tento software. Licenční podmínky pro tento software platí pro používání tohoto dodatku. Společnost Microsoft poskytuje pro tento dodatek služby podpory podle popisu na adrese support.microsoft.com/common/international.aspx.

Pro Internet Explorer 11 pro Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 platí tyto dodatkové licenční podmínky pro software:

Licenci na tento dodatek vám uděluje společnost Microsoft Corporation (nebo některá z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte). Pokud máte licenci k používání softwaru Windows 7 Service Pack 1 nebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (pro které tento dodatek platí) („software“), smíte tento dodatek používat. Nesmíte ho používat, pokud nemáte licenci na tento software. Tento dodatek smíte používat se všemi platně licencovanými kopiemi tohoto softwaru. Společnost Microsoft poskytuje pro tento software služby podpory podle popisu na adrese support.microsoft.com/common/international.aspx.
Následující licenční podmínky popisují další podmínky pro používání tohoto dodatku. Tyto podmínky a licenční podmínky pro software platí pro použití dodatku. V případě konfliktu platí tyto dodatkové licenční podmínky.

Použitím tohoto dodatku tyto podmínky přijímáte. Pokud je nepřijímáte, nepoužívejte tento dodatek.

INTERNETOVÉ SLUŽBY.
Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit.

Souhlas pro internetové služby. Softwarové funkce popsané níže a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Internet Explorer 11 se připojují k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatele služby přes internet. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech tyto funkce můžete vypnout nebo je nepoužívat.  Použitím těchto funkcí vyjadřujete souhlas s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.

  • Aktualizace zprostředkovatele hledání. Po instalaci si software stáhne aktualizaci pro data v počítači, která se týkají zprostředkovatelů hledání. Tato aktualizace upgraduje vaše zprostředkovatele o nejnovější funkce, jako jsou nové ikony nebo návrhy hledání. Tato aktualizace je jednorázová, ale software se pokusí tuto aktualizaci provést několikrát, pokud ji úspěšně nestáhne.