Klávesové zkratky Windows pro přístupnost

Windows 10

Klávesové zkratky pro přístupnost vám můžou zjednodušit práci s počítačem, když používáte klávesnici nebo zařízení pro usnadnění.

Následující seznam představuje klávesové zkratky pro technologie usnadnění ve Windows 10, včetně Lupy, vysokého kontrastu a dalších.

Pokud chcete zobrazit seznam klávesových zkratek a dotykových gest pro Předčítání ve Windows 10, přečtěte si téma Klávesové příkazy a dotyková gesta programu Předčítání.

Klávesové zkratky pro Lupu

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows +plus (+) nebo minus (-)Přiblížení nebo oddálení
CTRL+ALT+MEZERNÍKZobrazení náhledu plochy v režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+DPřepnutí do ukotveného režimu
CTRL+ALT+FPřepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+IInverze barev
CTRL+ALT+LPřepnutí do režimu čočky
CTRL+ALT+RZměna velikosti čočky
CTRL+ALT+klávesy se šipkamiPosouvání ve směru kláves se šipkami
Klávesa Windows +EscUkončení programu Lupa

Další klávesové zkratky pro přístupnost

Stisknutá klávesa Akce
Pravý SHIFT po dobu osmi sekundZapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREENZapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCKZapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí
SHIFT pětkrát po soběZapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem
NUM LOCK po dobu pěti sekundZapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves
Klávesa Windows+UOtevření Centra usnadnění přístupu

Další klávesové zkratky

Windows 8.1


Klávesové zkratky umožňují ovládat Windows 8.1 pomocí klávesnice.

Klávesové zkratky pro usnadnění přístupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které vám zjednoduší používání počítače.

Stisknutá klávesaAkce
Pravý SHIFT po dobu osmi sekund
Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN
Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK
Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí
SHIFT pětkrát po sobě
Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem
NUM LOCK po dobu pěti sekund
Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves
Klávesa s logem Windows +U
Otevření Centra usnadnění přístupu


Klávesové zkratky pro Lupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Lupou.

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows +plus (+) nebo minus (-)
Přiblížení nebo oddálení
CTRL+ALT+MEZERNÍK
Zobrazení náhledu plochy v režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+D
Přepnutí do ukotveného režimu
CTRL+ALT+F
Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+I
Inverze barev
CTRL+ALT+L
Přepnutí do režimu čočky
CTRL+ALT+R
Změna velikosti čočky
CTRL+ALT+klávesy se šipkami
Posouvání ve směru kláves se šipkami
Klávesa s logem Windows +ESC
Ukončení Lupy


Klávesové zkratky pro Předčítání

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Předčítáním.

Stisknutá klávesaAkce
MEZERNÍK nebo ENTER
Aktivace aktuální položky
TAB a klávesy se šipkami
Pohyb po obrazovce
CTRL
Ukončení čtení
CAPS LOCK+D
Přečtení položky
CAPS LOCK+M
Spuštění čtení
CAPS LOCK+H
Přečtení dokumentu
CAPS LOCK+V
Opakování fráze
CAPS LOCK+W
Přečtení okna
CAPS LOCK+PAGE UP nebo PAGE DOWN
Zvýšení nebo snížení hlasitosti hlasu
CAPS LOCK+plus (+) nebo minus (-)
Zvýšení nebo snížení rychlosti hlasu
CAPS LOCK+MEZERNÍK
Provedení výchozí akce
CAPS LOCK+ŠIPKA VLEVO nebo VPRAVO
Přechod na předchozí/další položku
CAPS LOCK+F2
Zobrazení příkazů pro aktuální položku
Stisknutí klávesy CAPS LOCK dvakrát rychle za sebou
Zapnutí nebo vypnutí funkce Caps Lock
CAPS LOCK+ESCUkončení Předčítání


Klávesové zkratky pro dotykové příkazy v Předčítání

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Předčítáním na tabletu vybaveném čtyřbodovým dotykovým ovládáním.

Stisknutá klávesaAkce
Klepnutí jednou dvěma prsty
Zastavení čtení Předčítáním
Klepnutí třikrát čtyřmi prsty
Zobrazení všech příkazů programu Předčítání (včetně příkazů neuvedených v tomto seznamu)
Dvojité klepnutí
Aktivace primární akce
Trojité klepnutí
Aktivace sekundární akce
Dotyk nebo přetažení jedním prstem
Čtení položek pod vašimi prsty
Rychlý pohyb doleva nebo doprava jedním prstem
Přechod na další nebo předchozí položku
Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty
Posouvání
Potáhnutí dolů třemi prsty
Spuštění čtení textu, který umožňuje vyhledávání


Další klávesové zkratkyWindows 7


Klávesové zkratky umožňují ovládat Windows 7 pomocí klávesnice.

Klávesové zkratky pro usnadnění přístupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které vám zjednoduší používání počítače.

Stisknutá klávesaAkce
Pravý SHIFT po dobu osmi sekund
Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN
Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK
Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí
SHIFT pětkrát po sobě
Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem
NUM LOCK po dobu pěti sekund
Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves
Klávesa se logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+U
Otevření Centra usnadnění přístupu


Klávesové zkratky pro Lupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Lupou.

Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+plus (+) nebo minus (-)
Přiblížení nebo oddálení
CTRL+ALT+MEZERNÍK
Zobrazení náhledu plochy v režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+D
Přepnutí do ukotveného režimu
CTRL+ALT+F
Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+I
Inverze barev
CTRL+ALT+L
Přepnutí do režimu čočky
CTRL+ALT+R
Změna velikosti čočky
CTRL+ALT+klávesy se šipkami
Posouvání ve směru kláves se šipkami
Klávesa s logem Windows
Obrázek loga systému Windows
+ESC
Ukončení Lupy


Vytvoření klávesových zkratek pro otevírání programů

Můžete si vytvořit klávesové zkratky pro otevírání programů. Než se do toho pustíte, potřebujete vytvořit zástupce programu, ke kterému pak přiřadíte klávesovou zkratku. Uděláte to tak, že otevřete složku obsahující spustitelný soubor programu, klikněte na něj pravým tlačítkem a pak kliknete na Vytvořit zástupce.

Další informace o vytváření zástupců programů najdete v článku Vytvoření nebo odstranění zástupce.

  1. Najděte zástupce programu, pro kterého chcete vytvořit klávesovou zkratku.
  2. Klikněte na tohoto zástupce pravým tlačítkem a pak klikněte na Vlastnosti.
  3. V dialogu s vlastnostmi zástupce klikněte na kartu Zástupce.
  4. Klikněte do pole Klávesová zkratka, na klávesnici stiskněte klávesu, kterou chcete použít v kombinaci s klávesami CTRL+ALT (klávesové zkratky začínají automaticky na CTRL+ALT) a pak klikněte na OK.
    Vyzaduj? se opr?vnen? spr?vce.
    Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

    Pokud používáte program, který má klávesovou zkratku se stejnou kombinací kláves jako zástupce, kterého jste právě vytvořili, nemusí váš zástupce fungovat.


Další klávesové zkratky

Vlastnosti

ID článku: 13810 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 4

Váš názor