Klávesové zkratky Windows pro přístupnost

Platí pro: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Klávesové zkratky pro přístupnost vám můžou zjednodušit práci s počítačem, když používáte klávesnici nebo zařízení pro usnadnění.

Následující seznam představuje klávesové zkratky pro technologie usnadnění ve Windows 10, včetně Lupy, vysokého kontrastu a dalších.

Pokud chcete zobrazit seznam klávesových zkratek a dotykových gest pro Předčítání ve Windows 10, přečtěte si téma Klávesové příkazy a dotyková gesta programu Předčítání.

Klávesové zkratky pro Lupu

Stisknutá klávesa Akce
Klávesa s logem Windows  a Plus (+). Zapnutí Lupy
Klávesa s logem Windows + Esc Vypnutí Lupy
Klávesa s logem Windows  + Plus (+) nebo Minus  (-) Přiblížení nebo oddálení při zapnuté Lupě
Ctrl + Alt + kolečko myši Přiblížení a oddálení pomocí kolečka myši
Klávesa s logem Windows  +CTRL+M Otevření nastavení Lupy
CTRL+ALT+klávesy se šipkami Posouvání ve směru kláves se šipkami
CTRL+ALT+I Inverze barev
CTRL+ALT+F Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+ALT+L Přepnutí do zobrazení čočky
CTRL+ALT+D Přepnutí do ukotveného zobrazení
Ctrl+Alt+M Přecházení mezi zobrazeními
CTRL+ALT+R Změna velikosti čočky pomocí myši
SHIFT+ALT+klávesy se šipkami Změna velikosti čočky pomocí klávesnice
CTRL+ALT+MEZERNÍK Rychlé zobrazení celé plochy při používání zobrazení na celou obrazovku

 

Další klávesové zkratky pro přístupnost

Stisknutá klávesa  Akce
Pravý SHIFT po dobu osmi sekund Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí
SHIFT pětkrát po sobě Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem
NUM LOCK po dobu pěti sekund Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves
Klávesa s logem Windows  +U Otevření Centra usnadnění přístupu
Klávesa s logem Windows  +CTRL+C Vypnutí nebo zapnutí filtrů barev
Klávesa s logem Windows  +CTRL+N Otevření nastavení Předčítání
Klávesa s logem Windows  + Ctrl + S Zapnutí funkce Windows Rozpoznávání řeči
Klávesa s logem Windows  + Ctrl + O Zapnutí klávesnice na obrazovce

 

Další klávesové zkratky