Klávesové zkratky pro Microsoft Surface Hub

Platí pro: Windows 10

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro Microsoft Surface Hub.

 Stisknutá klávesa Akce
Klávesa s logem Windows
Otevření nebo zavření nabídky Start
Klávesa s logem Windows + A
Otevření rychlých akcí
Klávesa s logem Windows + F
Otevření nebo ukončení režimu celé obrazovky u používané aplikace
Klávesa s logem Windows + N
Otevření oznámení
Klávesa s logem Windows + S
Otevření Cortany nebo hledání
Klávesa s logem Windows + T
Otevření hodin
 Klávesa s logem Windows + W Odeslání na tabuli
 Klávesa s logem Windows + X  Přepnutí postranních panelů
 Klávesa s logem Windows + 1  Otevření nebo zavření podokna volání v postranním panelu
 Klávesa s logem Windows + 2  Otevření nebo zavření podokna osob v postranním panelu
 Klávesa s logem Windows + 3  Otevření nebo zavření podokna zpráv v postranním panelu
 Klávesa s logem Windows + 4  Otevření nebo zavření podokna obsahu v postranním panelu
 Klávesa s logem Windows + F6  Přesouvání fokusu klávesnice mezi postranními panely, horním panelem a dolním panelem
 Klávesa s logem Windows + Shift + F6  Přesouvání fokusu klávesnice mezi postranními panely, horním panelem a dolním panelem v opačném směru
 Klávesa s logem Windows + Tab  Přechod na zobrazení úkolů
 Klávesa s logem Windows + Backspace  Zpět
 Klávesa s logem Windows + Mezerník  Přepínání jazyka zadávání nebo klávesnice
 Klávesa s logem Windows + Enter  Spuštění Předčítání
 Klávesa s logem Windows + Plus (+)  Spuštění Lupy
 Levý Alt + Levý Shift + Print Screen  Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast
 F10 Zapnutí nebo vypnutí sdílení obrazovky
Alt+Tab  Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi
 Levý Alt + levý Shift + Num Lock Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí
 Pravý Shift po dobu osmi sekund Zapnutí nebo vypnutí funkce Filtrování kláves
 Shift pětkrát po sobě Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem
 Num Lock po dobu pěti sekund Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves
 Klávesa s logem Windows + Esc
 Ukončení relace

Další klávesové zkratky