Jak funguje automatické odpojení v systémech Windows NT a Windows 2000

Souhrn

Tento článek dokumentuje parametr automatického odpojení systémů Windows NT a Windows 2000 používaný v sítích LAN.


Systémy Windows NT a Windows 2000 používají dva různé parametry automatického odpojení – jeden pro odpojování připojení služby RAS (Remote Access Service) a druhý pro odpojování připojení sítě LAN. Parametr automatického odpojení služby RAS je popsán v článku Q153944 ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, k verzi pro sítě LAN však neexistuje žádná dokumentace. Jediný publikovaný odkaz na tuto variantu automatického odpojení se nachází v souboru nápovědy k položkám registru NT v sadě Windows NT Resource Kit, a to v přehledu parametrů služby LanmanServer.

Další informace

Parametr automatického odpojení od sítí LAN naleznete v podstromu registru HKEY_LOCAL_MACHINE pod následujícím podklíčem:

\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Poznámka: Uvedená položka musí být definována v počítači, ve kterém jsou umístěny sdílené složky.

Parametr slouží k odpojení nečinných relací po uplynutí stanovené doby v minutách. Počet minut lze nastavit na příkazovém řádku pomocí příkazu net config server.

Chcete-li například nastavit dobu automatického odpojení na 30 minut, zadáte následující příkaz:

net config server /autodisconnect:30
Rozsah platných hodnot, které lze zadat na příkazový řádek, je od -1 do 65535 minut. Chcete-li funkci automatického odpojení vyřadit, nastavte parametr Autodisconnect na hodnotu -1.

Nastavením parametru Autodisconnect na hodnotu 0 automatické odpojování nevypnete, ale bude k němu docházet velmi rychle, již po několika sekundách nečinnosti. (Nastavení parametru Autodisconnect pro službu RAS na hodnotu 0 naproti tomu znamená vypnutí automatického odpojování.)

Poznámky:
 • Parametr Autodisconnect pro síť LAN je vhodnější měnit přímo v registru. Změníte-li jej na příkazovém řádku, může dojít k vypnutí funkcí automatické optimalizace systému Windows NT nebo Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  128167 Konfigurace a optimalizace služby serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Platný rozsah hodnot při úpravách parametru Autodisconnect pro sítě LAN v registru je od 0 do 4294967295 (Oxffffffff).
 • V případě systému Windows 2000 Server v doméně, pracujícího jako řadič domény nebo jako server, je maximální hodnota 65535 (0xffff). Vyšší hodnoty budou při aktualizaci zásady vráceny na hodnotu 0xffff. Systémy Windows 2000 Server v pracovní skupině lze nastavit na libovolnou hodnotu ve výše uvedeném rozsahu.

  Nastavíte-li na příkazovém řádku možnost Autodisconnect na hodnotu -1, bude automatické odpojení v registru nastaveno na nejvyšší hodnotu z uvedeného intervalu. Tato hodnota odpovídá přibližně 8171 rokům (netestováno) a v praxi je tedy ekvivalentní vypnutí funkce automatického odpojení.
 • Do registru nelze vložit hodnotu -1. Tuto úpravu však lze provést na příkazovém řádku následujícím příkazem:

  net config server /autodisconnect:-1
  Při nastavení této hodnoty jsou do registru přidány dva nové klíče:

  anndelta: REG_DWORD: 0xbb8
  announce: REG_DWORD: 0xf0
  Announce: Určuje frekvenci ohlašování v síti v sekundách. Tato frekvence definuje, jak často je přítomnost serveru ohlašována ostatním počítačům v síti.

  Anndelta: Určuje hodnotu rozdílů ve frekvenci ohlašování v milisekundách. Tato hodnota určuje, o kolik se skutečná frekvence ohlašování může lišit od časového intervalu určeného členem announce.

  Hodnota rozdílu povoluje náhodné změny frekvence ohlašování. Má-li například člen announce hodnotu 10 a člen anndelta hodnotu 1, může se frekvence ohlašování pohybovat v intervalu od 9,999 sekundy do 10,001 sekundy.
 • Po několika minutách nečinnosti může dojít k odpojení namapovaných jednotek. U jejich ikon se v Průzkumníku Windows v takovém případě zobrazí červený symbol X.Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  305355 Některé programy společnosti Compaq způsobují odpojení namapovaných jednotek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 138365 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor