Jak použít znak Ampersand (&) znak rozšíření potlačit


Shrnutí


Přidáte ampersand (&) znak konec šestnáctkové číslo zajistí, že není znak rozšířené. To může být užitečné, pokud nepodepsané konstanta musí být předán rutině a velikosti konstanta je větší než nebo rovna 32 768 (& H8000 v šestnáctkové soustavě). Pokud ampersand není umístěn na konci konstanty, Visual Basic se předpokládá, že čísla jsou znaménko rozšířen.

Další informace


Následující příklad ukazuje účinek ampersand na hexadecimální konstanty:
 1. Spuštění nového projektu v jazyce Visual Basic. Ve formuláři výchozí (Form1) umístěte následující kód v události Click pro formulář:
     Private Sub Form_Click()     Dim j As Long     j = &H8000     Debug.Print j     j = &H8000&     Debug.Print j   End Sub
 2. Stisknutím klávesy F5 spusťte kód. Ladění, zobrazí se výstup jako následuje 32 768 označující, že ampersand potlačit znaménko-32 768.