Přehled informací o životním cyklu Windows

Platí pro: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Poslední aktualizace: květen 2020

Každý produkt Windows má svůj životní cyklus. Ten začíná vydáním produktu a končí, když už produkt není podporovaný. Znalost klíčových dat v tomto životním cyklu vám pomůže se kvalifikovaně rozhodnout, kdy provést aktualizaci, upgrade nebo jiné změny softwaru. 

Windows 10


Edice Home, Enterprise, Education, Pro, Pro Education a Pro for Workstations 

Půlroční kanál systému Windows 10 se řídí Moderními zásadami životního cyklu (od 25. ledna 2018). Další informace najdete v Zásadách životního cyklu Microsoftu nebo se podívejte na Nejčastější dotazy k moderním zásadám životního cyklu

Aktualizace funkcí budou vydávány dvakrát ročně pro Windows 10 prostřednictvím Půlročního kanálu a předpokládané měsíce jsou březen a září. Aktualizace jsou kumulativní a každá aktualizace je založená na těch, které ji předcházely. Měli byste si vždy nainstalovat nejnovější aktualizaci funkcí (verzi), než vaše aktuální verze dosáhne konce poskytování služeb, aby vám zůstala podpora Microsoftu prostřednictvím měsíčních aktualizací pro zvýšení kvality.
 
Od 6. září 2018 rozvíjíme časovou osu služeb pro zákazníky, kteří potřebují více času na testování a nasazení aktualizací funkcí pro Windows 10 Enterprise a Education. Za tímto účelem budou aktualizace funkcí probíhat s měsíčními aktualizacemi pro zvýšení kvality takto:
 
Edice  Aktualizace funkcí v březnu*  Aktualizace funkcí v září*
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Poskytování služeb po dobu 18 měsíců od data vydání Poskytování služeb po dobu 30 měsíců od data vydání

Windows 10 Pro
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Home

Poskytování služeb po dobu 18 měsíců od data vydání. Nicméně na základě vašeho nastavení se může na vaše zařízení automaticky nainstalovat nejnovější aktualizace funkcí, když bude dostupná. Poskytování služeb po dobu 18 měsíců od data vydání. Nicméně na základě vašeho nastavení se může na vaše zařízení automaticky nainstalovat nejnovější aktualizace funkcí, když bude dostupná.
* Aktualizace funkcí budou vydávány dvakrát ročně a budou cílit na březen a září.
 

Některé edice1 umožňují odložit půlroční aktualizace funkcí na stránce Nastavení  >Windows Update >Upřesnit možnosti nebo prostřednictvím zásad, které se můžou na zařízení vztahovat v rámci systému správy v organizaci. Na zařízeních, na kterých nebylo odložení nakonfigurováno, budete muset nainstalovat nejnovější aktualizaci funkcí, aby bylo vaše zařízení zabezpečené a nadále podporované společností Microsoft. Nové verze se můžou instalovat automaticky před datem ukončení poskytování služeb pro aktuální verzi na vašem zařízení.

1 Edice Home nepodporuje odložení aktualizací funkcí, a proto obvykle před uvedeným datem ukončení poskytování služeb obdrží novou verzi systému Windows 10.
 

Pro verzi Windows 10 jsou níže uvedena data dostupnosti a ukončení poskytování služeb uspořádaná podle edic.

Historie verzí Windows 10 Datum dostupnosti Ukončení poskytování služeb pro edice Home, Pro, Pro Education a Pro for Workstations Ukončení poskytování služeb pro edice Enterprise a Education
Windows 10 verze 2004 27. května 2020 14. prosince 2021 14. prosince 2021
Windows 10 verze 1909  12. listopadu 2019 11. května 2021  10. května 2022**
Windows 10 verze 1903 21. května 2019 8. prosince 2020 8. prosince 2020
Windows 10 verze 1809 13. listopadu 2018 10. listopadu 2020*** 11. května 2021**
Windows 10 verze 1803 30. dubna 2018 12. listopadu 2019 10. listopadu 2020
Windows 10 verze 1709 17. října 2017 9. dubna 2019 13. října 2020***
Windows 10 verze 1703 5. dubna 2017* 9. října 2018 8. října 2019
Windows 10 verze 1607 2. srpna 2016 10. dubna 2018 9. dubna 2019
Windows 10 verze 1511 10. listopadu 2015 10. října 2017 10. října 2017
Windows 10, vydání z července 2015 (verze 1507) 29. července 2015 9. května 2017  9. května 2017
* Systémy Windows 10 verze 1703 edice Enterprise, Education a IOT Enterprise byly vydány 11. dubna 2017.
** Poskytování služeb po dobu 30 měsíců od data vydání podle zásad aktualizovaných 6. září 2018.
*** Zpoždění plánovaných dat ukončení podpory a poskytování služeb kvůli situaci v oblasti veřejného zdraví. Další podrobnosti najdete tady.
 
Poznámka: Ne všechny funkce z určité aktualizace budou fungovat na všech zařízeních. Aktualizaci nemusí být možné do zařízení nainstalovat, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače, není dostatek volného prostoru úložiště nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.  Další informace o kompatibilitě najdete v článcích se systémovými požadavky pro Windows 10 a požadavky na procesory pro Windows

 

Edice Enterprise LTSC/LTSB 

Edice Windows 10 LTSC/LTSB se budou nadále řídit pevnými zásadami životního cyklu. Další informace najdete v Zásadách pro firemní, vývojářské a desktopové operační systémy od Microsoftu.

Historie verzí Windows 10 Datum dostupnosti Datum ukončení hlavní fáze technické podpory Datum ukončení rozšířené podpory
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
13. listopadu 2018 9. ledna 2024 9. ledna 2029
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
2. srpna 2016 12. října 2021 13. října 2026
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
29. července 2015 13. října 2020 14. října 2025
Poznámka: Ne všechny funkce z určité aktualizace budou fungovat na všech zařízeních. Aktualizaci nemusí být možné do zařízení nainstalovat, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače, není dostatek volného prostoru úložiště nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.  Další informace o kompatibilitě najdete v článcích se systémovými požadavky pro Windows 10 a požadavky na procesory pro Windows.  

 

Další informace o životním cyklu Windows 10 najdete v článku Aktualizace zásad životního cyklu u Půlročních kanálů klientského systému Windows 10 a systému Windows Server (1. února 2018) nebo na stránce Informace o verzích systému Windows 10. Další informace o životním cyklu pro Windows 10 Mobile najdete na stránce Windows 10 Mobile.

Windows 8.1 a 7


Předchozí vydání operačního systému Windows se řídí pevnými zásadami životního cyklu. Tyto zásady zahrnují dvě fáze – hlavní fázi technické podpory a rozšířenou podporu. Podrobnější informace najdete v Zásadách pro firemní, vývojářské a desktopové operační systémy od Microsoftu

Klientské operační systémy Ukončení hlavní fáze technické podpory Ukončení rozšířené podpory
Windows 8.1 9. ledna 2018 10. ledna 2023
Windows 7, Service Pack 1* 13. ledna 2015 14. ledna 2020 
* Podpora Windows 7 RTM bez aktualizací Service Pack skončila 9. dubna 2013. 

Předchozí verze Windows včetně Windows 8.1 mají omezenou podporu, pokud se používají na zařízeních s novými procesory a čipovými sadami od výrobců, jako jsou Intel, AMD, NVidia a Qualcomm. Další informace najdete v Zásadách životního cyklu Microsoftu. Na zařízení nemusí být možné spustit předchozí verze systému Windows, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.

Windows 8.1 a 7: otázky a odpovědi

Ukončení prodeje

Ukončení prodeje označuje datum, kdy se určitá verze systému Windows přestane dodávat maloobchodním prodejcům nebo výrobcům OEM. Výrobci OEM jsou například Dell a Toshiba, tedy výrobci počítačů, kteří často systém Windows předinstalovávají.

V této tabulce najdete data ukončení prodeje konkrétních operačních systémů Windows.

Klientské operační systémy a aktualizace Datum obecné dostupnosti Ukončení prodeje softwaru v maloobchodní síti* Ukončení prodeje počítačů s předinstalovaným systémem Windows
Windows 8.1 18. října 2013 1. září 2015 31. října 2016
Windows 8 26. října 2012 31. října 2014 30. června 2016
Windows 7 Professional 22. října 2009 31. října 2013 31. října 2016
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate 22. října 2009 31. října 2013 31. října 2014
* Když softwarový produkt prodávaný v maloobchodní síti dosáhne data ukončení prodeje, dá se pořád zakoupit prostřednictvím výrobce OEM (společnost, která vyrobila počítač), dokud nedosáhne data ukončení prodeje počítačů s předinstalovaným systémem Windows.

 

Ukončení prodeje: otázky a odpovědi

Práva na přechod na starší verzi systému Windows

Pokud spotřebitelé chtějí používat předchozí verze systému Windows na počítačích s nainstalovanými novějšími verzemi, můžou si pořídit licenci na práva na přechod na starší verzi. Tato práva na přechod na starší verzi se budou lišit podle toho, jestli byl software získán prostřednictvím multilicenčního programu, výrobce OEM nebo v maloobchodním prodeji. Další informace o těchto právech popisuje stručný přehled licencování při použití práv na přechod na starší verzi. Předchozí verze Windows včetně Windows 8.1 mají omezenou podporu, pokud se používají na zařízeních s novými procesory a čipovými sadami od výrobců, jako jsou Intel, AMD, NVidia a Qualcomm. Další informace najdete v Zásadách životního cyklu Microsoftu. Na zařízení nemusí být možné spustit předchozí verze systému Windows, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.

Windows Server


Windows Server Datacenter a Standard

Kanály pro dlouhodobou údržbu (LTSC) systémů Windows Server se řídí pevnými zásadami životního cyklu. Tyto zásady zahrnují dvě fáze – hlavní fázi technické podpory a rozšířenou podporu. 

Edice v kanálech pro dlouhodobou údržbu (LTSC) Časový rámec vydání
Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 Přibližně každé 3 roky. Poskytování služeb se řídí Pevnými zásadami životního cyklu.

 

Edice systému Windows Server v půlročních kanálech (SAC) se řídí Moderními zásadami životního cyklu (k 25. lednu 2018). Další informace najdete v Nejčastějších dotazech k moderním zásadám životního cyklu.

Edice v půlročních kanálech (SAC) Vydání v březnu* Vydání v září*
Windows Server verze 1709 a vyšší, edice Datacenter a Standard Poskytování služeb po dobu 18 měsíců od data vydání Poskytování služeb po dobu 18 měsíců od data vydání
* Vydáváno dvakrát ročně s cílovými měsíci březen a září.

 

Další informace o systému Windows Server najdete v informacích o vydáních systému Windows Server. Obecné informace o životním cyklu najdete v Zásadách životního cyklu Microsoftu. Podívejte se také na dokument o právech na přechod na starší verzi systému Windows Server.

Informace o podpoře aktualizací Service Pack najdete v následující tabulce. Společnost Microsoft ukončila používání aktualizací Service Pack u systému Windows Server 2008 R2. Pro Windows Server 2012 a novější verze nejsou plánované žádné aktualizace Service Pack. 

Serverové operační systémy Předchozí aktualizace Service Pack Stávající aktualizace Service Pack a datum dostupnosti
Windows Server verze 1909 (Datacenter, Standard)  Není k dispozici  12. listopadu 2019 
Windows Server verze 1809 (Datacenter, Standard) Není k dispozici 13. listopadu 2018
Windows Server 2019 (Datacenter, Essentials, Standard) Není k dispozici 13. listopadu 2018
Windows Server verze 1803 (Datacenter, Standard) Není k dispozici 30. dubna 2018
Windows Server verze 1709 (Datacenter, Standard) Není k dispozici 17. října 2017
Windows Server 2016
(Datacenter, Essentials, Standard)
Není k dispozici 15. října 2016
Windows Storage Server 2016 Není k dispozici 15. října 2016
Windows Server 2012 R2 Není k dispozici 18. října 2013
Windows Server 2012 Není k dispozici 30. října 2012
Windows Server 2008 R2 Není k dispozici

SP1

22. února 2011

Windows Server 2008

SP1

(Vydání systému Windows Server 2008 obsahovalo aktualizaci SP1.)

SP2

20. dubna 2009